Geri Tüm Duyurular

28.06.2021, 30.06.2021 ve 08.07.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Marmaris İlçesi, Tepe Mahallesi, 402 ada, 6 parsel ve bitişiği tescil harici alan ile birlikte 86 ada, 474 parselin doğusu park alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.b) Marmaris İlçesi, Tepe Mahallesi, 402 ada, 6 parsel ve bitişiği tescil harici alan ile birlikte 86 ada, 474 parselin doğusu park alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) “1/5.000 ölçekli Öncelikli Nazım İmar Planı Yapılması Zorunlu Bölge” tanımlı Fethiye İlçesi, Çamköy - Karaçulha - Esenköy - Eldirek Planlama Bölgesinin etaplara ayrılması talebinin 5216 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi uyarınca görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.


ç) İlimiz, Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, tapunun 111 ada 1 ve 2 parsel numarasına kayıtlı parsellerde hazırlanan TEKLİF-48110699 Plan İşlem Numaralı, “Eko-Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


d) İlimiz, Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, tapunun 111 ada 1, 2 ve 5 parseller ile 113 ada, 1 parseli içine alan planlama alanında hazırlanan TEKLİF-48271516 Plan İşlem Numaralı, “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı) ve Taşıt Yolu” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


e) Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 1205 ve 1206 (eski 217) parsel nolu taşınmazların “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)”, “Yol” ve “Otopark Alanı” kullanım kararı olan 531,95 m2’lik kısmında Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı) amaçlı teklif edilen ve Milas Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarih 182 sayılı meclis kararı ile uygun görülen UİP-48017789 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


f) Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 221, 1207 ve 1208 (eski 209) parsel nolu taşınmazların “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)” ile Yol ve Otopark Alanı kullanım kararı olan 3.214,36 m2’lik kısmında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali), Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı), Genel Otopark Düzenlemesi amaçlı teklif edilen ve Milas Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarih 180 sayılı meclis kararı ile uygun görülen UİP-48950172 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


g) Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 207 ve 208 parsel nolu taşınmazların “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)”, “Yol” ve “Otopark Alanı” kullanım kararı olan 4.959,88 m2’lik kısmında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali), Cephe Düzenlenmesi, Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı), Trafo Alanı, Genel Otopark Düzenlemesi amaçlı teklif edilen ve Milas Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarih 181 sayılı meclis kararı ile uygun görülen UİP-48710797 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ula Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.06.2021 tarih ve 41 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.b) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.06.2021 tarih ve 2021/86 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.c) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen "2021 Yılı Altyapı Kazı İzin Harcı" ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Kavaklıdere Belediye Meclisinin almış olduğu 04.06.2021 tarih ve 43 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.22. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi 4397 ve 4359 nolu taşınmazlarda "Belediye Hizmet Alanı" düzenlenmesi amaçlı hazırlanan TEKLİF- 48296996 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi 4397 ve 4359 nolu taşınmazlarda "Belediye Hizmet Alanı (İdari Tesis)" düzenlenmesi amaçlı hazırlanan TEKLİF- 48712143 Plan İşlem Numaralı 1/1 000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


23. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Kavaklıdere Belediye Meclisinin almış olduğu 02.07.2021 tarih ve 57 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 05.07.2021 tarihli ve E-68532805-843.05.02-36035 sayılı yazısı gereğince 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi ve güncellenmesi talep edilen ücretlere ait yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre görüşülmesi.