Geri Tüm Duyurular

27.07.2017, 28.07.2017 ve 31.07.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının N20b-02c-2d imar paftasında bulunan, 899 ve 2848 parseller arasında yolun kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.        
b)İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, I ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, I ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  

ç)Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevkii, 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 numaralı parsellere yönelik Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)  amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

d)Ortaca İlçesi, Arıkbaşı Mahallesi, 607 ada 232, 233 (eski 607 ada, 14 parsel)  parsellerde yoğunluk artırımına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.      

e)Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Payam Mevkii, 209 ada, 91 nolu parseli kapsayan planlama alanı için toplamda “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Tarım Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                                        
f)Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, Düğerek Islah İmar Planı plan notlarına ilişkin UİP-17791,2 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                        

g)İlimiz, Yatağan İlçesi, Kavak Mahallesi, İnaderesi Mevkii, tapuda N20-A-15-D pafta, 175 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 11.897,378 m2 alanı  üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                                               

h)İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

ı)İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 207 ve 208 nolu parseli içerisine alan toplam 55.22,96 m2 büyüklüğündeki alana 3,45 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

i)İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 217 nolu parseli içerisine alan toplam 26.530,78 m2 büyüklüğündeki alana 1,84 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

j)Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde hazırlanan Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 04.03.2016 tarih ve 2016-41 sayılı meclis kararı uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Danıştay 6. Dairesi’nin 20.11.2008 tarihinde E: 2008/62255, K: 2008/8028 sayılı kararı gereğince 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

k)Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, Hisar Mevkii 5838-3095-3011 ve 3013 parseller arasındaki park alanında “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

l)Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28-29-30 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı, Tescilli Anıtsal Yapı ve Korunma Alanının imar planına işlenmesine yönelik 20.06.2005 tarih onaylı Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-D-20-C-2-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.     

m)İlimiz Ortaca İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, Pazarburnu Mevkii, tapuda 136 ada, 1 parsel, 137 ada 1 parselde kayıtlı toplam 16503,17 m2 yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

n)İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan, 601 parselde “Ticaret + Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                          

o)İlimiz Ortaca İlçesi, Dalaklı Mahallesi, 505 ada 37 ve 38 parsellerde hazırlanan “Özel Sosyal Altyapı Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.           

ö)Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2015/993 Esas ve 2016/149 Kararı doğrultusunda İlimiz Seydikemer İlçesi, Yayla Gerişburnu Mahallesi, 121 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                                                           

p)Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2015/993 Esas ve 2016/149 Kararı doğrultusunda İlimiz Seydikemer İlçesi, Yayla Gerişburnu Mahallesi, 121 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi
a)2017 yılında Dalaman Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi gereği görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.

3.Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi
a)Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetiminde olmak üzere toplam 48 adet deniz taksi işletmeciliğinin Büyükşehir ve bağlı kuruluşların sermayesinin %50’ sinden fazlasına sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’ a 01/08/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ruhsatlandırılan her bir deniz taksi için 2017 yılı tahmini cironun %1’ i olarak hesaplanan yıllık 1.165,50 (binyüzaltmışbeşlira ellikuruş) TL (KDV dahil) bedel karşılığı, ödemenin aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar yapılması, izleyen yıllar için o yılın Ağustos ayı yıllık ÜFE artışı oranında arttırılması kaydıyla ve 5 (beş) yıl süreyle devredilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.