Geri Tüm Duyurular

26.11.2019, 27.11.2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Performans Programının görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için tıklayınız.

b) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi. Tıklayınız. 

c) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için tıklayınız.

ç) Marmaris İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

d) Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

e) Ula İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

f) Fethiye İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

g) Milas İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

h) Yatağan İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ı) Ortaca İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

i) Bodrum İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

j) Dalaman İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

k) Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

l) Datça İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.Tıklayınız.

m) Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

n) Menteşe İlçe Belediye Başkanlığına ait 2020 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

o) 2020 yılı Marmaris İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için tıklayınız.

ö) 2020 yılı Kavaklıdere İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için tıklayınız.

p) 2020 yılı Ortaca İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için tıklayınız.

r) 2020 yılı Seydikemer İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

s) 2020 yılı Fethiye İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

ş) 2020 yılı Milas İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.