Geri Tüm Duyurular

26.06.2019, 09.07.2019 ve 11.07.2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a) Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait yazı eki listede belirtilen taşınmaz malların satışının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında görüşülmesi.Tıklayınız.

b) Muğla İli, Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 1151 ada, 1, 2, 3, 4 numaralı ve 1152 ada, 1 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve güneyinde bulunan park alanına ilişkin “Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

c) İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, 3100 parsel numaralı taşınmazda “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı ve Havai Enerji Nakil Hattı) yapılmasına yönelik hazırlanan, Seydikemer Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

a) 2019 yılında Ula Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine güncellenerek eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.Tıklayınız.Ek için Tıklayınız.

18. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesine istinaden Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2019 tarih 99506623-622.02-E.1813 sayılı yazısı gereğince 2019 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen "Toptancı Halleri Kantar Tartım Ücreti" ile ilgili yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre görüşülmesi.Tıklayınız.Ek için Tıklayınız.

b) 2019 yılında Menteşe Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen, Atapark'ta satış yapılacak olan yeni ürünlerin ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.Tıklayınız.Ek için Tıklayınız.

c) 2019 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.Tıklayınız.Ek için Tıklayınız.