Geri Tüm Duyurular

25.10.2017, 31.10.2017 ve 09.11.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, N20-C-13-A-2-C-3-B pafta, 1825 numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik meri Gülağzı Uygulama İmar Planının N20-C-13-A-3-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
b)İlimiz, Yatağan İlçesi, Bozarmut Mahallesi, Göcük Mevkiinde yer alan ve tapunun 670 ve 1268 numaralı parsellerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/c ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi 
a)5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine göre hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi. Tıklayınız.

39.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 729 ada, 1 numaralı parselde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetine kayıtlı ve 4003,77 m2 büyüklüğe sahip taşınmaz ile çevresindeki park alanı ve yol alanlarının yeniden düzenlenmesi ve plan hükümlerinin bu doğrultuda güncellenmesine yönelik N18-C-21-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
b)Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 729 ada, 1 numaralı parselde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetine kayıtlı ve 4003,77 m2 büyüklüğe sahip taşınmaz ile çevresindeki park alanı ve yol alanlarının yeniden düzenlenmesi ve plan hükümlerinin bu doğrultuda güncellenmesine yönelik N18-C-21-D-4-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
c)Muğla İli, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 1221 numaralı parselde teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.