Geri Tüm Duyurular

25.08.2021, 31.08.2021 ve 09.09.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 17.05.2021 tarihli ve 52 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen İlimiz, Menteşe İlçesi, Akyer, Algı, Avcılar, Bağyaka, Bozyer, Çakmak, Çamoluk, Çaybükü, Çırpı, Çiftlik, Dağdibi, Dağpınar, Denizova, Dokuzçam, Esençay, Fadıl, Gazeller, Göktepe, Günlüce, Karacaören, Kozağaç, Kuzluk, Meke, Muratlar, Özlüce, Sungur, Şenyayla, Taşlı, Yemişendere, Yenibağyaka, Yeniköy(Yerkesik), Yörükoğlu, Zeytin Mahalleleri olmak üzere, toplam 33 Mahallenin Kırsal Mahalle olarak, yazı eki krokilerde ve koordinat çizelgelerinde belirtilen, İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesinin Yumaklı Yerleşim Alanı, Derinkuyu Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alan, İkizce Mahallesinin onaylı imar planı dışında kalan alan, Kıran Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alan, Kuyucak Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alan ve Sarnıç Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alanlar olmak üzere, toplam 6 Mahallenin ise Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilmesi için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi. 


b) Datça Belediye Başkanlığı’nın 01.06.2021 tarihli ve 68 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda, 15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği gereğince İlimiz, Datça İlçesinde Kırsal Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilecek bir mahalle olmadığı anlaşıldığından, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


c) Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 117 ada 1 parsel ile bu taşınmazın kuzeyinde bulunan tescil harici otoparkı kapsayan planlama alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 05.06.2013 tarih ve 1695 numaralı kararı ile 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanda hazırlanan TEKLİF-48410761 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.04.2021 tarihli ve 10788 sayılı kurul kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi.


d) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 05.06.2013 tarih ve 1695 numaralı kararı ile 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanda hazırlanan TEKLİF-48879660 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.04.2021 tarihli ve 10788 sayılı kurul kararı ile Menteşe Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 83 sayılı kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi.


e) Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 146 ada 5, 10 parseller, 151 ada 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parseller ile Merkez Mahallesi 54 ada 4 ve 5 parsellerde hazırlanan Dalaman hava Meydan Komutanlığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


f) Seydikemer İlçesi, Arifler Mahallesi, 136 ada 35 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan “Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


g) Menteşe İlçesi, Muslihittin ve Karamehmet Mahallesi Yeni Muğla Adli Hizmet Tesisi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğine ilişkin 1 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


h) Menteşe İlçesi, Muslihittin ve Karamehmet Mahallesi Yeni Muğla Adli Hizmet Tesisi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ı) Menteşe İlçesi, Muslihittin ve Karamehmet Mahallesi Yeni Muğla Adli Hizmet Tesisi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 1 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


i) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2021 tarih ve 141 sayılı kararı ile onaylı İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, 783, 784 ve 797 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan 1 adet itirazın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün söz konusu imar planı taleplerinin öncelikli olarak hangisinin ele alınacağı konusunda idarenin yetkili olduğu görüşü ve Danıştay Birinci Daire 2020/1323 Esas No ve 2021/111 numaralı Kararı doğrultusunda 5216 sayılı Kanunun 7/b ve geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


j) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 232 ada, 5 (eski 4) parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 4.639,11 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-B-21-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.12. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.08.2021 tarih ve 54 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 


c) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2021 tarih ve 66 nolu kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.