Geri Tüm Duyurular

24 Mayıs 2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a) Menteşe İlçesi, Yenice Mahallesi, Ambarkaya Mevkii’nde yer alan, tapunun 242 ada 1 parsel numarasına kayıtlı 16.519,99 m2 yüz ölçümlü parselde hazırlanan “Eko-Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Menteşe İlçesi, Yenice Mahallesi, Ambarkaya Mevkii’nde yer alan, tapunun 242 ada 1 parsel numarasına kayıtlı 16.519,99 m2 yüz ölçümlü parselde hazırlanan “Turizm Alanı (Eko-Turizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c) Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1406 esas sayılı dosyası gereği İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel, 1133 ada, 2, 3 parseller ve yakın çevresinden oluşan alanda “Belediye Hizmet Alanı”, “Spor Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1412 esas sayılı dosyası gereği İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel, 1133 ada, 2, 3 parseller ve yakın çevresinden oluşan alanda “Belediye Hizmet Alanı (Müze Alanı)”, “Spor Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 5216 sayılı Kanunun 7/c, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun  8. maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d) Milas İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 135 ada, 30 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Milas Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile reddine karar verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e) Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parselin 11,24 m2 yüzölçümlü kısmını kapsayan planlama alanı için “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f) Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç Mevkiinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 91 sayılı kararıyla onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali)” (2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928 parseller), Yol ve Otopark kullanım kararı bulunan alanın “Trafo Alanı, Yol, Otopark Alanı” ve “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Kavaklıdere Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih 18 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g) Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, Köşkderesi Mevkii, 479 parsel numarasında kayıtlı 13.861,72 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.