Geri Tüm Duyurular

2016 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İlanı

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ek tabloda belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca Görevde Yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar ek tabloda belirtilmekte olup, aynı maddenin (2) inci fıkrası uyarınca da ilan edilen boş kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvurabilecektir.

Söz konusu sınava ilişkin son başvuru tarihi ilgili Yönetmelik gereğince 1 Şubat 2016 olup, adayların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girmek için başvurdukları kadroyu, 1 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Daire Başkanlığımıza dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

            İlan edilen kadrolar için tıklayınız.