Geri Tüm Duyurular

20.11.2017, 24.11.2017, 29.11.2017 ve 15.12.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2016-454 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde “Ticaret Alanı” olarak planlı Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1095 ada, 88 (eski 87) numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın kullanım tanımının düzeltilmesi amacıyla plan hükmü eklenmesine yönelik N20-C-3-D-3-A paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

b)Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bakım, onarım, park düzenlemesi işlemleri yapılarak hizmete sunulan Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan Turgutpark'ın isminin Atapark olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

c)Yatağan İlçesi, Kavak Mahallesi, İnarderesi Mevkii, 175 ada, 1 ve 2 parselleri kapsayan planlama alanı için “ 800 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisli alanda 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsisli alanda 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e)İlimiz Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 8, 9 pafta 1902 ve 1903 parsellere 999 kW (0.99 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali”  ve 1902 ve 1903 nolu parsellere ulaşım sağlamak amacıyla 1914 nolu kadastro parselinden “10 m.’lik Taşıt Yolu”  amaçlı toplam 25.265,36 m2 büyüklüğündeki alanda teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.


2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)Muğla Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Fethiye İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

c)Ortaca İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 16.10.2017 tarih ve 99 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

ç)Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesinin görüşülmesi. Tıklayınız.

d)Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

e)Marmaris İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

f)Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

g)Ortaca İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

h)Yatağan İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ı)Fethiye İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız. 

i)Dalaman İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

j)Ula İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

k)Milas İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

l)Bodrum İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

m)Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

n)Kavaklıdere İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız. 

o)Marmaris İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

ö)Datça İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

p)Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız.

r)Menteşe İlçe Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi. Tıklayınız. 

s)Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 07.11.2017 tarih ve 168 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız. 

ş)Seydikemer İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.


35-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)İlimiz, Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesinde yer alan 218 ada, 1 ve 3219 numaralı parsellerinde “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)İlimiz, Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesinde yer alan 218 ada, 1 ve 3219 numaralı parsellerinde “İlkokul Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2. bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.


36-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)İlimiz, Milas İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Milas Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarması yapılmasına dair 06.12.2017 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız. 

c)İlimiz, Bodrum İlçe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.