Geri Tüm Duyurular

20.05.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 
a) İlimiz, Fethiye İlçesi, Uzunyurt Mahallesi, Kıdrak Mevkii, tapunun 147 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan NİP-39813,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

b) Milas İlçesi, Ören Mahallesi, Balkan Mevkii’nde yer alan, 156 ada 443 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde PİN:UİP-38258 numara ile Milas Belediye Meclisi'nin 06/12/2019 tarih ve 275 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen "Günübirlik Tesis Alanı ve Konut Alanı" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

c) Milas İlçesi, Ören Mahallesi, Balkan Mevkii’nde yer alan, 156 ada 386 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde PİN:UİP-38269 numara ile Milas Belediye Meclisi'nin 06/12/2019 tarih ve 276 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen "Günübirlik Tesis Alanı, Gelişme Konut Alanı, Trafo Alanı ve Yol" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

ç) İlimiz, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Strotonikeia Antik Kenti 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.01.2020 tarih ve 376 sayılı kurul kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

d) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Kolonyaka Mevkii, 2520 parsel (eski 582 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

e) Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, 178 ada, 149 parsel numaralı taşınmazda “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” yapılmasına yönelik Dalaman Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

f) İlimiz, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkii, “'Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)'” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

g) Kavaklıdere İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sazak Mevkiinde 149 ada 11, 12, 13, 14, 16 ve 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda Enerji Nakil Hattı ve Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

h) İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii'nde tapuda 109 ada 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 531, 532 parsellerde 14 MW kurulu gücünde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) ve santral alanına ulaşım sağlamak amacıyla 109 ada 177, 518, 522 ve 523 nolu kadastro parsellere “Yol”  amaçlı toplam 275.203,838 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

ı) Menteşe ilçesi, Orhaniye Mahallesi “Kışla Parkı Alanı” içerisinde yer alan 7mt.lik yaya yolunun yeniden düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.