Geri Tüm Duyurular

18.04.2018, 03.05.2018 ve 10.05.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)İlimiz, Bodrum ilçesi, Turgutreis mahallesi, Turgutreis Caddesi üzerinde yapılan üst geçide, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22.03.2018 tarihli ve18955236-622.01-E.1326 sayılı yazısı doğrultusunda Rasih ÇELİK adı verilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız. 
b)Fethiye Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 75 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarihli ve 210 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Tuzla Mahallesi, 1986, 469, 179, 185 ve 1984 numaralı adalarda 563 Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında üretime yönelik olmayan ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı kanunun 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
c)Fethiye Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarihli ve 76 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarihli ve 211 sayılı kararı uyarınca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi kapsamında Fethiye İlçesi, Tuzla Mahallesi, 546 Sokağa cepheli taşınmazların zemin katlarında üretime yönelik olmayan ticaret kullanımına izin verilmesi talebinin 5216 sayılı kanunun 14’üncü maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ç)Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 391 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: NİP-5989,22 numaralı “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
d)Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 391 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: UİP-2374,22 numaralı “İlkokul Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
e)Yatağan İlçesi, Dere Mahallesi, Gölyeri Mevkiinde yaklaşık 12262,52 m2 ve 2261,74 m2 büyüklüğündeki ormanlık alan ile mülkiyeti Hazineye ait 2 ada 36 parsel nolu taşınmazın yola gelen kısmında “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
f)Yatağan İlçesi, Dere Mahallesi, Gölyeri Mevkiinde yaklaşık 12262,52 m2 ve 2261,74 m2 büyüklüğündeki ormanlık alan ile mülkiyeti Hazineye ait 2 ada 36 parsel nolu taşınmazın yola gelen kısmında “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 2 bendi, 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
g)Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 643, 644, 645 parselde kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda “Ticaret + Konut Alanı” amaçlı hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.02.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik iki (2) adet itirazın 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı gelir tarife cetvellerinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız
b)Seydikemer Belediyesinin 2018 yılı tarife cetvelinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.

27.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.04.2018 tarih ve 110 sayılı kararına; 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri gereği, 153 ada 58 parsele “Z notasyonu” konularak yol ve tarım alanı olarak düzenleme yapılması ibaresinin eklenmesi gerekliliği doğduğundan, Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
b)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.10.2016 tarih ve 5896 sayılı yazısında sehven “101 ada, 1 parsel” olarak yer aldığından dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyemizin 14.09.2017 tarih ve 312 sayılı meclis kararında da aynı şekilde yer almıştır. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin kararında yer alan “101 ada, 1 parsel” olarak yazılan ifadenin, “107 ada 1 parsel” olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

28.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi
a)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarih ve 375 sayılı meclis kararında Dalaman Belediyesi’ne ait meclis kararı esas alınması gerekirken sehven Plan Bütçe Komisyon Raporu esas alınmış olup, Dalaman Belediye Başkanlığının 19.04.2018 tarih ve 12576375-301-588 yazısında talep ettiği üzere; ekte yer alan 20.10.2017 tarih ve 81 sayılı Dalaman Belediyesi meclis kararında bulunan Gelir Tarife cetveline göre tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.