Geri Tüm Duyurular

12.01.2023 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 2023 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.12.2022 tarih ve 2022-207, 2022-208 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.01.2023 tarih ve 3 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


31. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı (Yaşlı Bakımevi)” olarak düzenlenmesi ve yapılaşma koşullarının “E: 1.40, Yençok: 13.50 m, 4 Kat” olarak değiştirilmesine yönelik N20-C-8-A-2-B ve N20-C-8-B-1-A paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/194, E:2022/196, E:2022/198, sayılı kararları doğrultusunda Datça İlçesi Cumalı, Karaköy ve Kızlan Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/151, K:2022/1953, E:2022/156, E:2022/155, E:2022/154, E:2022/152 sayılı kararları doğrultusunda Yatağan İlçesi Bencik, Bozarmut, Bozüyük, Turgut ve Yeşilbağcılar Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


ç) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve E-65842636-305.02-5173756 sayılı yazısı ile kurum görüşümüz talep edilen İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğine ilişkin görüş oluşturulması hususunun görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.