Geri Tüm Duyurular

11.09.2018 ve 13.09.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a) İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 713 ada 1 parselde yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Ortaca Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) İlimiz, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No: 2 de yapımı devam etmekte olan vatandaşların birçok aktiviteyi gerçekleştirme imkanı bulacağı, içerisinde çok amaçlı salonlar, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, spor salonu, düğün salonu, kitap kafe ve kapalı otopark olan yaşam merkezinin isminin belirlenmesi için “Tesis Bizden, İsim Sizden” halk oylaması anketi için vatandaşlardan Büyükşehir Belediyemize sosyal medya, mail ve diğer yollarla yolladığı çeşitli isim önerileri arasında düzenlenen Anket Sonucunda; birinci olan “TÜRKAN SAYLAN ÇAĞDAŞ YAŞAM MERKEZİ” isminin Yaşam Merkezine verilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi ile 81 inci maddesi kapsamında görüşülmesi. Tıklayınız.  

c) Muğla İli, Ortaca İlçesi, Çaylı Mahallesi, 436 ada 26 numaralı parsellerde kayıtlı 1.407,65 m2 lik taşınmazlara ilişkin “Özel Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

ç) İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, Aşağıova Mevkii, 278 ada, 94 nolu parselde kayıtlı toplam 16.453,00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde, Mermer Atıkları Geri Kazanım Tesisi kurulması için hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

d) İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, Aşağıova Mevkii, 278 ada, 94 nolu parselde kayıtlı toplam 16.453,00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde, Mermer Atıkları Geri Kazanım Tesisi kurulması için hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

e) İlimiz, Muğla İli, Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 1151 ada, 1, 2, 3, 4 numaralı ve 1152 ada, 1 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve güneyinde bulunan park alanına ilişkin “Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 750 ada, 250 parsel ve çevresinde Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/674 esas, 2018/224 nolu kararı doğrultusunda; 12.11.2003 tarih ve 168 sayılı mülga Muğla Belediye Başkanlığı'nın Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının iptal edilerek söz konusu alanın "Plansız Alan"da kalması için Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında görüşülmesi. Tıklayınız. 

21.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) İlimiz, Bodrum İlçesi, Çamarası Mahallesindeki yaklaşık 860.766,21 mbüyüklüğündeki Orman Bölge Müdürlüğü tarafından önerilen ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 36 sayılı Olur’u ile uygun görülen alanda hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” ve “Yol Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7(b), (c) ve (i) bendleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Çamarası Mahallesindeki yaklaşık 860.766,21 mbüyüklüğündeki Orman Bölge Müdürlüğü tarafından önerilen ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 36 sayılı Olur’u ile uygun görülen alanda hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” ve “Yol Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7(b), (c) ve (i) bendleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

c) İlimiz, Bodrum İlçesi, Çamarası Mahallesindeki yaklaşık 860.766,21 mbüyüklüğündeki Orman Bölge Müdürlüğü tarafından önerilen ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 36 sayılı Olur’u ile uygun görülen alanda hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” ve “Yol Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası, 5216 sayılı Kanunun 7(b), (c) ve (i) bendleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.