Geri Tüm Duyurular

10.11.2015 Tarihli MBB Encümen Gündemi

Gündem

Tarihi

Gündem

No

Gündem

10.11.2015

1-

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan, Menteşe  İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesindeki Kullanım Niteliği Mesken Olan 1 Adet Taşınmazın Satışı

10.11.2015

2-

Yıldıray TOPAL’a ait 691 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

3-

Gülkay AYAZ’a ait 636 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

4-

Bayset KARAKUYU’ya  ait 635 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

5-

Bahittin BAYSAL’a ait 752 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

6-

Mehmet Emre GÜP’ e ait 751 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

7-

Hüseyin CENGİZ’e ait 506 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

8-

Eşref KARADENİZ’e ait  689 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

9-

Hasan FİNİKELİOĞLU’na  ait 633 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

10-

Hüsnü ALTAÇ’a ait 690 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

11-

Fırat ÇOKLAR’a ait 688 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

12-

Serhat TURHAN’a ait 687 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

13-

Özay ÖZDEN’e  ait 686 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

14-

Mehmet NUR’a ait 632 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

15-

Mehmet ÇÖMEZ’e ait 631 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

16-

Kadir KÖK’e ait 630 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

17-

Zeliha ÇİÇEK’e ait 629 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

18-

Sercan GEDİKLİOĞLU’na ait 638 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

19-

Kadri TOKMAK’a ait 637 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

20-

Şahin ÇAKIR’a ait 639 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

21-

Dükkanoğlu Turizm Tekstil Taş. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait    677 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

22-

Birol TOPSAKAL’a ait 693 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

23-

Güler SAVRIK’a ait 692 No.lu İdari Yaptırım Tutanağı

10.11.2015

24-

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 63 B 8434 Plakalı Aracın Üzerindeki 13000 kg Geleneksel Domates II’yi Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Mevlüt KIRKAĞAÇ’dan Geleneksel Domates II’nin Halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 1,10 TL’den işlem görerek (1,10 TL x 13000 kg = 14.300,00 TL) % 25’i olan 3.575,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

10.11.2015

25-

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 06 D 3586 Plakalı Aracın Üzerindeki 17000 kg Geleneksel Normal Narı Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Tarık KALAY’dan Geleneksel Normal Narın Halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 0,90 TL’den işlem görerek (0,90 TL x 17000 kg =  15.300,00 TL) % 25’i olan 3.825,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

10.11.2015

26-

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 16 H 3339 Plakalı Aracın Üzerindeki 11500 kg Geleneksel Domates II’yi Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Hasan ZENGİN’den Geleneksel Domates II’nin Halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 1,10 TL’den işlem görerek (1,10 TL x 11500 kg = 12.650,00 TL) % 25’i olan 3.162,50 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

10.11.2015

27-

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 61 K 14910 (Dorse) 61 K 14941 (Çekici) Plakalı Aracın Üzerindeki 15500 kg Geleneksel Normal Domatesi Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Soom Gıda İnş. İç ve Dış  Tic. Ltd. Şti.’den Geleneksel Normal Domatesin Halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 2,40 TL’den işlem görerek (2,40 TL x 15500 kg = 37.200,00 TL) % 25’i olan 9.300,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

10.11.2015

28-

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 07 SEL 5052 Plakalı Aracın Üzerindeki 14500 kg Geleneksel Domates II’yi Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Recep ÖCAL’dan Geleneksel Domates II’nin Halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 1,10 TL’den işlem görerek (1,10 TL x 14500 kg = 15.950,00 TL) % 25’i olan 3.987,50 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

10.11.2015

29-

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 68 DS 666 Plakalı Aracın Üzerindeki 4500 kg Geleneksel Normal Üzümü Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Murat TARHAN’dan Geleneksel Normal Üzümün Halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 3,80 TL’den işlem görerek (3,80 TL x 4500 kg = 17.100,00 TL) % 25’i olan 4.275,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

10.11.2015

30-

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 68 DS 666 Plakalı Aracın Üzerindeki 2500 kg Geleneksel Domates II’yi Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Murat TARHAN’dan Geleneksel Domates II’nin Halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 1,10 TL’den işlem görerek (1,10 TL x 2500 kg = 2.750,00 TL) % 25’i olan 687,50 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

10.11.2015

31-

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 34 BC 2923 Plakalı Aracın Üzerindeki 9600 kg Geleneksel Normal Narı Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Koç Zirai Ürünler San. ve Tic. A.Ş.’ den Geleneksel Normal Narın Halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 0,90 TL’den işlem görerek (0,90 TL x 9600 kg = 8.640,00 TL) % 25’i olan 2.160,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

10.11.2015

32-

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin 46.48.01.23.01.1.2.0.00.5.09.6.1.01 Yedek ödenek tertibinden    10,00 TL düşülerek 46.48.01.33.04.5.1.00.5.08.1.5.05 Bağlı İdarelere tertibine aktarması talebi

10.11.2015

33-

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altındaki kiraya verilen taşınmazlara uygulanacak olan kira artış oranının tespiti

10.11.2015

34-

İlimiz Bodrum İlçesi, Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii N18c-22b-3d pafta, 130 ada, 1, 2 ve 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda hazırlanan, Bodrum Belediye Encümenince uygun görülen parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı kanununun 7/b maddesine istinaden onaylanması ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre işlem yapılmak üzere Bodrum Belediyesine gönderilmesi

10.11.2015

35-

06/10/2015 tarih ve 610 sayılı Encümen kararının iptal edilmesi ve Muğla ili, Menteşe ilçesi, Muslihittin mahallesi, 432 ada 162 parselde kayıtlı taşınmazın kısmen, onaylı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına göre Oto-Terminal alanında kalan (C) harfi ile gösterilen 25032.29 m2’lik kısmı,  (B) harfi ile gösterilen 3413.29 m2’lik imar yolunda kalan kısmı, ( D ) harfi ile gösterilen 324,40 m2 ve (E) harfi ile gösterilen 208,62 m2’lik park alanlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (b) ve (i) bendine göre kamulaştırma işlemine başlanılması talebi