Geri Tüm Duyurular

06/10/2015

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özeti

06.10.2015

604

Milas İlçesi, Milas-Bodrum Karayolu Üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 35 AN 9586 Plakalı Aracın Üzerindeki 1.000,00 Kg Geleneksel Normal Üzümü Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Seydi KAYA’dan Geleneksel Normal Üzümün halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 2,50 TL’den işlem görerek (2,50 TL x 1.000,00 Kg.= 2.500,00 TL) % 25’i olan 625,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

06.10.2015

605

Seydikemer İlçesi, Muğla-Antalya Karayolu Üzerinde Yapılan Denetim Sırasında 19 DH 360 Plakalı Aracın Üzerindeki 16.000,00 Kg. Geleneksel Kırmızı Üzümü Hal Kayıt Sistemine Bildirmeden Taşıdığı Tespit Edilen Serkan DİZMAN’dan Geleneksel Kırmızı Üzümün halimizde oluşmuş en yüksek fiyatı olan 1,00 TL’den işlem görerek (1,00 TL x 16.000,00 Kg.= 16.000,00 TL) % 25’i olan 4.000,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

06.10.2015

606

48 TM 4092 plakalı aracı için garaj çıkış makbuzunu ibraz edemediği için Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. Maddesi'nin 5. Fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında İdari Yaptırım Tutanağı düzenlenen Osman SANCAR’a 5728 sayılı Kanun’un 66. Maddesiyle değiştirilen 1608 sayılı Yasanın değişik 1. Maddesi gereğince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 208,00 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

06.10.2015

607

48 TM 4097 plakalı aracı için garaj çıkış ücreti ödemediği için Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. Maddesi'nin 5. Fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında İdari Yaptırım Tutanağı düzenlenen Ünal YILMAZ’a 5728 sayılı Kanun’un 66. Maddesiyle değiştirilen 1608 sayılı Yasanın değişik 1. Maddesi gereğince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 208,00 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

06.10.2015

608

İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 78, 119, 878, 879, 880 ve 881 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ait ve Menteşe Belediye Encümeni'nce uygun görülen 03/12/2014 tarihli 228 sayılı, 18/03/2015 tarihli, 262 sayılı ve 12/08/2015 tarihli, 580 sayılı kararları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığı tespit edilen, 15 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi hükmü gereğince onaylanmasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesine göre işlem yapılmak üzere Menteşe Belediyesine gönderilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

06.10.2015

609

İlimiz Dalaman İlçesi, Şerefler Mahallesi, 163 ada 1 ve 178 ada 316 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ait ve Dalaman Belediye Encümeni'nce uygun görülen 27.01.2015 tarihli 112 sayılı ve 07/08/2015 tarihli 509 sayılı kararları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığı tespit edilen, 3 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi hükmü gereğince onaylanmasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesine göre işlem yapılmak üzere Dalaman Belediyesine gönderilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

06.10.2015

610

Kamulaştırma haritaları İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Muğla ili, Menteşe ilçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada 162 parselde kayıtlı taşınmazın kısmen, onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar Planına göre Oto-Terminal alanında kalan (C) harfi ile gösterilen 25.032.29 m²’lik kısmı ile  (B) harfi ile gösterilen 3.706.66 m²’lik imar yolunda kalan kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (b) ve (i) bendine göre kamulaştırma işleminin yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.