Geri Tüm Duyurular

06.01.2022 ve 13.01.2022 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2021 tarihli ve 105 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen İlimiz Fethiye İlçesi, Bozyer, Çenger, Gökben, Gökçeovacık, İncirköy, Karaağaç, Karacaören, Kızılbel, Koruköy, Nif, Söğütlü ve Yakacık Mahalleleri olmak üzere toplam 12 Mahallenin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.  
24. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesinde bulunan vergi, harç ve ücret tarifesindeki grupların yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Bodrum Belediye Meclisinin almış olduğu 05.11.2021 tarih ve 2021-­145 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.b) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak  yazı ekinde yer alan Dalaman Belediye Meclisinin almış olduğu 01.12.2021 tarih ve 83 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.c) 2022 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

ç) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifeleri ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Menteşe Belediye Meclisinin almış olduğu 07.12.2021 tarih ve 133 sayılı ve 04.01.2022 tarih ve 2 sayılı kararların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi. Ek-2 için tıklayınız.


d) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.01.2022 tarih ve 2022/13 nolu meclis kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.