Geri Tüm Birimler

Zabıta Şube Müdürlüğü

Ahmet ŞAN

Zabıta Şube Müdür V.


Özgeçmiş

Ahmet ŞAN, 1983 yılında Muğla ilinde doğmuştur. Kamu Yönetimi mezunudur. 2007 yılında İtfaiye memuru olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görevine devam etmiştir. 2013 yılında Zabıta Komiserliğine 2018 yılında ise Zabıta Amirliğine yükselmiş olup, halen Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında Zabıta Şube Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Bekardır.

Zabıta Şube Müdürünün Görevleri

(a) Şube müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

(b) Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve  Belediye Encümeninde alınan kararları uygulamak,

(c) Şube müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, amirlikler arası koordineyi sağlamak, amirliklerin çalışmalarını denetlemek, amirlere emir ve talimat vermek,

(d) Şube müdürlüğüne gelen evrakları ilgili amirliklere havale etmek, takibini yapmak,

(e) Şube müdürlüğü tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

(f) Şube müdürlüğünün faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak ve Daire Başkanına sunmak.

(g) Şube müdürlüğünün stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

(h) Şube müdürlüğünün arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

(ı) Bilgi edinme başvurularını ilgili amirliklere göndermek ve takibini yapmak,

(i) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.