Geri Tüm Birimler

Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü

Metin BAYRAK

Yeşil Alan Planlama Yapım Ve Bakım Şube Müdür V.


Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı;

a) Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanındaki park, bahçe, mesire yeri ve yeşil alanların yapım, bakım ve onarımını yapmak,

b) Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanındaki kavşak ve refüjlerin yapım, bakım ve onarımını yapmak,

c) Park, bahçe, mesire yeri, yeşil alan, kavşak ve refüjlerin projelerinin hazırlanması ve yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak ve yaptırmak,

ç) Yapım, bakım, onarım hizmeti verilecek yeşil alan, mesire yerleri, refüj, kavşak, park ve bahçeler ile diğer bütün tarımsal amaçlı hizmetlerin sürdürülebilir olmasını temin için, belirli süreli veya belirsiz süreli (daimi) işçi çalıştırmak üzere, mal ve hizmet alımı yapmak veya yaptırmak.

d) Hazırlanmış projelerin ihale işlemlerini yapmak.

e) İhalesi yapılan işlerin kontrollük hizmetleri, hak ediş ve muayene kabul işlemlerini yapmak

f) Hizmet alanı ile ilgili konularda talep halinde teknik destek vermek ve danışmanlık yapmak,

g) Park, bahçe, mesire yeri, yeşil alan, kavşak ve refüjlerde kullanılacak ağaç, çiçek, süs bitkisi vb. üretimini yapmak, yaptırmak veya tedarik etmek

ğ) Diğer kurum ve kuruluşların hibe desteği veren programları ve bölgesel kalkınma ajansları ile ortak projeler hazırlamak, projelere destek vermek, uygulanmasına ait iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,

h) Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerek duyulduğunda araç ve iş makinesi kiralaması yapmak,

ı) Kendi hizmet alanı ile ilgili işlerin; stratejik plan, performans programı, yatırım programı ve bütçede yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp, sonuçlandırılmasını sağlamak,

i) Şube Müdürlüğü’nün daha etkin görev yapabilmesi için bünyesinde gerekli alt birimleri oluşturmak, alt birimler arası koordinasyonu sağlamak ve denetlemek,

j) Diğer birimlere teknik destek sağlamak,”

Tel                          : 0 (252) 214 1096

Web                      : www.mugla.bel.tr

E-posta                 : ceyhunekiz@mugla.bel.tr