Live Stream


Emre TÜMER

Ulaşım Dairesi BaşkanıDaire Başkanlığında görev, yetki ve sorumluluklar,

1. Muğla ilinin kara ve demiryolu ile ilgili ulaşım özellik ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini, İlin ulaşım, toplu taşıma, otopark ve trafik hizmetleri ile ilgili temel planlama ilkelerinin belirlenmesini, nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde arazi kullanım kararları ile uyumlu bir şekilde Büyükşehir Ulaşım Ana Planı başta olmak üzere Muğla İlinin ulaşımına yön verecek etüd, uygulama planları ve projelerin hazırlamasını sağlamak, ilgili mercilerin onayına sunmak ve uygulamak/uygulatmak,

2. Muğla İlindeki ulaşım sistemlerinin hizmet kalitesini yükseltmek, ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın hız, çevre, konfor, güvenilirlik, güvenlik ve ücret unsurlarından oluşan hizmet kalitesini kamu yararına yönelik olarak yükselterek, toplu taşımaya öncelik verilmesini sağlayacak yasal tedbirleri almak/aldırmak,

3. Taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısını, toplu taşıma araçlarının zaman, sayı ve güzergâhlarını, toplu taşıma araçlarının durak yerlerini, kara ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin bilet, ücret ve tarifelerini belirlemek üzere çalışmalar yapmak/yaptırmak ve ilgili birimlerin onayına sunmak,

4. Tespit edilen yerlere sinyalizasyon sistemleri kurmak/kurdurmak, ihtiyaç duyulan yollarda trafik yatay ve düşey işaretlemelerini yapmak/yaptırmak, Trafik Denetleme Sistemlerini (TEDES) kurmak/kurdurmak, Büyükşehir Belediyesinin sınırları ve yetkisi içinde kalan karayollarının bir kısmını veya tamamını yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılması, hız limitlerinin düzenlenmesi, park edilecek yerler ile zaman, fiyat ve süresi ile araçların geliş ve gidiş yolları hakkında tespit ve tanzim yapmak, onay gerektiren konularda ilgili birimlere teklifte bulunmak,

5. Toplu taşıma aracı (kara-hava), raylı sistemler, trafik işaretlemeleri ve işaret levhaları, hat ve güzergâh, açık ve kapalı otopark alanları, parkomat, terminal işletmesi, ulaşım ile ilgili plan, ölçüm, eğitim, yardım gibi hizmetler ile ilgili temin yapmak,

6. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma, terminal ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği diğer tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

7. Muğla ilinin ulaşım veri tabanını hazırlatmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak,

8. Ulaşım ana planı hazırlanırken ilin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler üzerinde özen göstermek,

9. Tüm plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

10. Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, yaya öncelikli ve engelli ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler almak/aldırmak, bisiklet yol ağını genişletmek,

11. Görev alanı dâhilinde bulunan ulaşım hizmetleri ile ilgili izin ve ruhsatları vermek,

12. Ulaşım hizmetleri, trafik güvenliği, mevzuat değişiklikleri gibi ulaşım ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programları ile yaya, sürücü ve öğrencilere yönelik trafik güvenliği seminerleri ve kampanyaları düzenlemek,

13. Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek yada başka bir müdürlük veya Daire Başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili Üst Yönetim tarafından verilecek olan yazılı talimatları uygulamak,

Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları,

1. Daire Başkanlığının harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, harcama yetkilisi olarak, bütçe ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapmak, gerektiğinde Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak/ yaptırmak,

2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip etmek.

3. Belirtilen yasal dayanaklar çerçevesinde; Daire Başkanlığının ve personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, çalışmaları kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek, ilgili mevzuata ve bu yönetmeliğe göre sorumluluklarını yerine getirmeyen personel hakkında gerekli işlemleri başlatmak ve yerine getirmek,

4. Daire Başkanlığı Bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnameleri, maliyet hesaplarını hazırlatmak.

5. Daire Başkanlığının sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili ücret, tarife önerilerini ilgili Daire Başkanlığına göndermek ve Meclis tarafından kabul edilen “Belediye Gelirleri Tarifeleri”ni uygulamak,

6. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulunu toplamak, f)Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

7. Personelin özlük işleri ile ilgili evraklarını incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak,

8. Personelin iş seyahatlerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan iş seyahatleri ile ilgili işlemleri takip etmek,

9. Personelin her hangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirlemek, 

Tel                  : 0 (252) 212 6441

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : emretumer@mugla.bel.tr

BÜYÜKŞEHİRDEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resmi plakalı (siyah plaka) MUTTAŞ toplu taşıma araçlarımız Kurban Bayramı süresince, 16  Haziran 2024 Pazar günü, saat 00.00’dan (cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayıp,   19 Haziran 2024 Çarşamba günü gece saat 24.00’e kadar MUTTAŞ Resmi Plakalı toplu taşıma araçları vatandaşlarımıza Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak şekilde ulaşım hizmeti verecektir.

Bayram süresince Büyükşehir Belediyemize ait güncel (MUTTAŞ) sefer hareket saatlerine https://muttas.com.tr/toplu-tasima-hizmetleri  web sitemizden ulaşılabilmektedir.

Yüksek Öğretim Sınavlarına (YKS) Girecek Öğrencilere Ücretsiz Ulaşım detayları için tıklayınız...

01.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Datça - Bodrum : 09.00 feribot seferi teknik arıza nedeniyle iptal edilmiştir.

Elektrikli Skuter Yönetmeliği gereğince 27.05.2024 tarihli ve 2024/4-231 sayılı Ukome Genel Kurul Kararı alınmıştır. İlgili başvurular 28 Mayıs - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.


27.05.2024 tarihli ve 2024/4-231 sayılı Ukome Genel Kurul Kararı için tıklayınız...


Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi Deniz Kızı Restoran - Çandır Mahallesi Horozları Mevkii 1. No.lu deniz yolu ulaşım hattı planlı bakım onarım çalışması nedeniyle, 28.05.2024 - 30.05.2024 tarihleri arasında durdurulmuştur.


Muğla İli Menteşe İlçesinde ‘19 Mayıs Kortej Yürüyüşü Nedeniyle Geçici Güzergâh Değişikliği için tıklayınız...

Muğla ili Menteşe İlçesi ‘’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları” Nedeniyle Geçici Güzergâh Değişikliği için tıklayınız...

23.04.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça : 09.00 ve Datça - Bodrum : 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu güzergah bilgisi için tıklayınız...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti için tıklayınız...

Ramazan Bayramı (10.04.2024-12.04.2024) Menteşe Ve Ula İlçesinde Uygulanacak Sefer Saatleri için  tıklayınız...

Ramazan Bayramı dolayısıyla 06.04.2024 - 14.04.2024 tarihleri arasındaki feribot sefer saatleri, Bodrum - Datça (Körmen) : Her gün 09.00  Datça (Körmen) -Bodrum  : Her gün 16.00 olarak belirlenmiştir.

28.03.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça : 09.00 ve Datça - Bodrum : 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

21.03.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça : 09.00 ve Datça - Bodrum : 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

Muğla İli Menteşe İlçesi Dirgeme Yolunda Yapılacak Yol Çalışması Nedeniyle Geçici Güzergah Değişikliği için tıklayınız.... 


12.03.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça : 09.00 ve Datça - Bodrum : 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

Bodrum İlçesi Uluslararası Bisiklet Yarışması Nedeniyle Trafiğe Kapalı Yollar için tıklayınız...

Muğla ili Menteşe İlçesi “8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Seda SAYAN Konseri’’  Nedeniyle Geçici Güzergâh Değişikliği için tıklayınız...

Muğla İli Menteşe İlçesinde 02.03.2024 tarihinde saat 15.00 itibariyle, 03.03.2024 tarihi saat 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olan ve bağlı bulunan mahallelere Stadyum önünden hareket eden toplu taşıma araçları için Geçici Güzergâh Değişikliği için tıklayınız...

16-17-18.02.2024 tarihinde gerçekleştirilecek Datça Badem Fetivali için; Bodrum-Datça : 10.00 Datça - Bodrum : 17.00 saatlerinde ek sefer düzenlenecektir. 

11.02.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Datça - Bodrum : 15.00 feribot seferi hava muhalefeti nedeniyle,  10.02.2024 tarihinde saat 15.00'da düzenlenecektir.

30.01.2024 tarihinde Bodrum - Datça : 10.00 ve Datça - Bodrum : 15.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.  

Elektrikli Skuter Yönetmeliği gereğince 23/01/2024 tarihli ve 2024/1-8 sayılı Ukome Genel Kurul Kararı alınmıştır. Ukome Genel Kurul Kararı için tıkayınız...


İlgili başvurular 24 Ocak - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.


06.01.2024 tarihinde Bodrum - Datça : 10.00 ve 07.01.2024 tarihinde Datça - Bodrum : 15.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 


21.12.2023 tarihinde Datça- Bodrum: 15.00 ve Datça - Bodrum : 15.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle 22.12.2023 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecektir.  


28.11.2023-29.11.2023 tarihinde Bodrum - Datça : 09.00 ve Datça - Bodrum : 15.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 


25.11.2023- 26.11.2023 tarihlerinde Bodrum - Datça : 09.00 ve Datça - Bodrum : 15.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 


22.11.2023 tarihinde Bodrum - Datça : 09.00 ve Datça - Bodrum : 15.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.  

Muğla İli Menteşe İlçesi Dirgeme Yolunda Yapılacak Yol Çalışması Nedeniyle Geçici Güzergâh Değişikliği için tıklayınız...

 04/11/2023 tarihinde Bodrum - Datça saat  09.00 ve Datça-Bodrum 16.00  feribot  Seferi hava muhalefeti  nedeniyle iptal edilmiştir. 

 31/10/2023 tarihinde Bodrum - Datça saat  16:00 feribot  Seferi  teknik arıza nedeniyle iptal edilmiştir. 

Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Kutlamaları kapsamında 28.10.2023 Cumartesi günü saat 13.00’ de Çelenk Koyma merasimi süresince, 29.10.2023 Pazar günü Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘’GRİPİN’’ konseri nedeniyle saat 21.00’den konser bitimine kadar Valilik önü, Cumhuriyet Meydanı taşıt trafiğine kapatılacaktır.

Etkinlikler tamamlanıncaya kadar,

           “1-8 Menteşe Otogar – Menteşe Yapı Kooperatifi” , “1-9 Şehiriçi Akyol Kademe”, “1-32 Menteşe Yapı Kooperatifi – Tıp Fakültesi”, “1-47,1-13 Menteşe – Kafaca” , “1-43 Menteşe – Bayır”, “1-48, 1-12 Menteşe – Yeşilyurt” güzergâhında hizmet veren toplu taşıma araçları Zübeyde Hanım Caddesinden, Şehit Özden Aşınmaz Caddesine dönüş yaparak, güzergâhına devam edecektir.Kırmızı: Trafiğe Kapalı Olan Yol

Yeşil:    Gidiş Güzergâhında Kullanılacak Yol

24.10.2023 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Menteşe Bisiklet Turu nedeniyle, Valilik önü, Cumhuriyet Meydanı, Recai Güreli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Muğla Şehitler Anıtı, Rıfat Ayaydın Caddesi, Hasan Ercan Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi saat 11.00’den itibaren taşıt trafiğine kapatılacaktır.

Bisiklet turu tamamlanıncaya kadar,

        Toplu ulaşım araçları Zübeyde Hanım Caddesinden Atatürk Bulvarına dönüş yaparak, güzergâhına devam edecektir.


Kırmızı: Trafiğe Kapalı Olan Yol

Yeşil:    Gidiş Güzergâhında Kullanılacak Yol


Muğla Bisiklet Derneği etkinliği nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanmaması için; 18/10/2023 tarihinde Bodrum - Datça saat  11:30 ve Datça - Bodrum saat 12:00 ek feribot  Seferleri gerçekleştirilecektir

2023 Gökova Bisiklet Turu

İlimiz genelinde yapılacak olan “2023 Gökova Bisiklet Turu” kapsamında 15 Ekim 2023 tarihinde Muğla Menteşe İlçesi Kışla Parkında başlayacak olup 19 Ekim 2023 tarihinde Ula İlçesi Akbük Mahallesinde son bulacaktır.

Menteşe­­ – Akbük Güzergahının; 15.10.2023 tarihinde saat 09:00’da Kışla Parkından başlayıp Haluk Özsoy Caddesi, Zihni Derin Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Recai Güreli Caddesi, Mehmet Polatoğlu Sokak, Hasan Ercan Caddesi, Hasan Ali Yücel Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, D550 Karayolları üzeri (Gülağzı, Ula, Kızılağaç, Sakar Geçidi), Akyaka, Atatürk Caddesi, Kıran Sahili, Orman Kampı ve Akbük’te biteceği,

Akbük – Çökertme Güzergahının; 16.10.2023 tarihinde saat 09:00’da Akbük’ten başlayıp Kultak Alatepe, Ören, Türkevleri, Çökertme Yolu güzergahında biteceği,

Çökertme – Bodrum Güzergahının; 17.10.2023 tarihinde saat 09:00’da Çökertme yol güzergahından başlayıp Gökbel, Yukarı Mazı, Mumcular Bodrum Yolu, Yalıçiftlik Bodrum Yolu, Yalı, Eski Bodrum Yolu, D-330 Karayolları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gümbet Kavşağı, Turgutreis Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde Zetaş Kampında biteceği;

Bodrum-Çubucak Güzergahının; 18.10.2023 tarihinde saat 09:00’da Zetaş Kamp Alanından Adnan Menderes Caddesi,İsmet İnönü Caddesi, Turgutreis Caddesi, Bodrum Turgutreis Yolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, D330 Karayolları, Hasan Reşat Öncü Caddesi, Artemis Caddesi, Dere Sokak, Derviş Görgün Caddesi, Dr. Mümtaz Ataman Caddesi, Atatürk Caddesi, İskele Caddesi, Bodrum Gemi İskelesine Datça Feribotuna binerek Datça Bodrum Feribot İskelesine geliş olacağı;

Datça – Akbük Güzergâhının; 19.10.2023 tarihinde saat 09.00’da Karaköy Yolu, Kazım Yılmaz Caddesi, Eski Datça Mahallesi Yolu, D400 Karayolları, Asparan Yolu, Asparan Caddesi, 120. Sokak, Melisa Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Halit Narin Caddesi, 248. Sokak, Kayabal Caddesi, İçmeler Sahil Yolunda Bulunan Bisiklet Yolu, Barbaros Caddesi, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Kemeraltı Mahallesi Atatürk Caddesi, Tepe Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi, Eski Datça Yolu, Tepe Mahallesi Yeniyol Caddesi, Sarınana Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi, 20, 25, 18. Sokaklar Mustafa Münir Elgin Bulvarı, D400 Karayolları, D550 Karayolları, Akyaka, Atatürk Caddesi, Kıran Sahili, Orman Kampı ve Akbük Mahallesinde son bulacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyemiz MUTTAŞ ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarının (ÖTTA) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu programı bitimine kadar olan süre içerisinde anlık yol kapaması ve güzergâh değişikliği olması durumunda trafik ekiplerinin yönlendireceği güzergâhlar üzerinden ulaşım sağlanacaktır.

 

58. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

İlimiz genelinde yapılacak olan “58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu” kapsamında 10 Ekim 2023 tarihinde Fethiye İlçemizde başlayacak olup 13 Ekim 2023 tarihinde Bodrum İlçemizde son bulacaktır.

Fethiye Güzergahının; Saat 13:00’da Çarşı Caddesinden başlayıp İnönü Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Dönel Kavşak birinci çıkış, D-400 Karayolu Fethiye, D-400 Karayolu Kaş, Çobanlar, Alaçat, Çaykenarı, Eşen, Boğaziçi, Karaağaç, Kelebekler Vadisi Sapağı, Ölüdeniz, Ölüdeniz Caddesi, Babadağ Teleferik İstasyonu, Ovacık Caddesi, Saat 16:52’de Babadağ’da biteceği,

Fethiye – Marmaris Güzergahının; Saat 11:10’da Uğur Mumcu Parkından başlayıp yürüyüş yolu Caddesi, Yunus Nadi Caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, D400 Karayolları, Kargı, Yanıklar, İnlice, Göcek, D400 Karayolu birinci çıkış Kavşağı, Dalaman Çayı, Ortaca Kemal Şahin Bulvarı, Karadonlar, Sülüngür Gölü, Sülüngür Caddesi, Sarı Su Sokak, Dalyan Atatürk Bulvarı, Çevre Yolu Caddesi, Ortaca Şehir Merkezi, D400 Karayolu Çıkışı, Beyobası, Zeytinalanı, Köyceğiz, Döğüşbelen, Kızılyaka, Çıtlık, Gökova, Marmaris Yolu, Gökçe, Çetibeli, Yunus Nadi Caddesi, Atatürk Caddesi, saat 15:31’de Abdi İpekçi Parkında biteceği,

Marmaris – Bodrum Güzergahının; Saat 12:20’de Ulusal Egemenlik Caddesinden başlayıp Çetibeli, Gökçe, Gökova, D-400 Karayolu, Kızılağaç, Ula, Gülağzı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dönel Kavşak Birinci Çıkış, Dönel Kavşak Üçüncü Çıkış, D-550 Karayolu girişi, Bozarmut, Yatağan, Yatağan Girişi, Eskihisar, Karaltı, Tuzabat, Milas, Güvercinlik, Otogar Kavşağı, Torba, Bülent Ecevit Caddesi, Gündoğan Atatürk Caddesi, Şeyhülislam Ömer Lütfü Caddesi, Tahsildar İbrahim Efendi Caddesi, Çökertme Caddesi, Saat 16:59’da Yalıkavak Marinada biteceği,

Bodrum – Selçuk Güzergahının; Saat 11:45’de Bodrum Kalesinden başlayıp, Atatürk Caddesi, Doktor Mümtaz Ataman Caddesi, D-330 Karayolu, Güvercinlik, Havalimanı Kavşağı, Koru Köy, Milas, Dönel Kavşak, Karacabey Tüneli, Bafa, Bafa Gölü, Saat 14:11’de Aydın İl Sınırında bisiklet turu İlimiz genelinde son bulacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyemiz MUTTAŞ ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarının (ÖTTA) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu programı bitimine kadar olan süre içerisinde anlık yol kapaması ve güzergâh değişikliği olması durumunda trafik ekiplerinin yönlendireceği güzergâhlar üzerinden ulaşım sağlanacaktır.

 

 

Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanında 06 Eylül Cuma, 07 Eylül Cumartesi ve 08 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan “8. Menteşe Kültür Sanat Şenliği” nedeniyle Toplu Taşıma Araçları Geçici Güzergâh Değişikliği;

 

            Bu kapsamda İlimiz Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanında 06 Eylül Cuma 18:00-20:00 saatleri, 7 Eylül Cumartesi ve 08 Eylül Pazar günü 19:00-23:00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapatılacak olup, “1-9 Şehiriçi Akyol Kademe”,  “1-8 Menteşe Otogar – Menteşe Yapı Kooperatifi”, “1-32 Menteşe Yapı - Kooperatifi Tıp Fakültesi”, “1-43 Menteşe – Bayır”, “1-48 Menteşe – Yeşilyurt”, “1-47 Menteşe – Kafaca” hatlarımızın Mahallelere gidiş güzergahında alternatif güzergahı (Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinden) aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.