Geri Tüm Birimler

Turizm Şube Müdürlüğü


Yavuz YILMAZ

Turizm Şube Müdürü V.


Özgeçmiş

Yavuz YILMAZ, 1984 yılında Konya’da doğdu Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitim Programı, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu.

2005 - 2015 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde görev yapmayı müteakip 2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde göreve başlamıştır. 2017 yılı Kasım ayından itibaren Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü görevini yürütmekte olup, Evli 1 çocuk babasıdır.


Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı

Turizm Şube Müdürlüğü, Kentimizin tarihi ve kültürel mirasını, turistik özelliklerini ve değerlerini tanıtmak amacıyla araştırma, geliştirme, benimsetme ve tanıtma çalışmaları yapmak, kentimize yerli ve yabancı turistleri çekmek için tanıtım ve organizasyon çalışmaları yapmak. Kentimizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak. Turizm ve tanıtım amaçlı kitap, dergi, gazete, broşür vb. yayınlar hazırlamak, hazırlatmak, yayınlamak ve yayınlatmak. Kentimizin tarihi, turistik mekânlarını ve değerlerini tanıtmak amacıyla belgesel filmler hazırlamak, yaptırmak veya satın almak ve kentlilerin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamak. Kentimizin turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirası, turistik özellikleri ve değerleri konusunda, yerel – ulusal ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak, bu maksatla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. etkinliklerde tanıtım standları açmak ve bu gibi etkinliklere katılım sağlamak. Kültür Turizmi, Spor Turizmi, Sağlık Turizmi, Kış ve Kayak Turizmi, Deniz ve Tatil Turizmi, Kongre ve İş turizmi, Termal Turizm, Dağcılık ve Doğa Turizmi gibi turizmin tüm alanlarında, kentimizin öncelikli konum elde etmesi amacıyla, her türlü tanıtım ve geliştirme çalışmalarını yapmak, buna yönelik etkinlikler düzenlemek. Kent Rehberliği hizmetleri sunmak, kentimizin tarihi ve kültürel mirasını, turistik değerlerini tanıtıcı turlar ve geziler düzenlemek.  Belediyemizce turizm alanında çeşitli ülkelerle, yerel – ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği anlaşmalarını ve programlarını hazırlamak. Müdürlüğün çalışma alanına giren tüm faaliyet ve etkinlikler ile ilgili Üniversiteler, Eğitim Kurumları, Meslek Odaları, Kamu Kurumları, Özel Kuruluşlar, Vakıflar, Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları ile ön görüşmeler yapmak Turizm Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Tel : 0 252 214 07 05

Web : www.mugla.bel.tr