Geri Tüm Birimler

Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü

Atilla KÜÇÜKALA

Terminaller ve Otoparklar Şube Müdür V.


Özgeçmiş

Atilla KÜÇÜKALA; 1985 yılında Muğla Turgut Reis Lisesi’nden, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Özel ve kamu sektöründe aşağıda belirtilen görevlerde bulundu.

Özel Sektörde;

 • İstanbul-Silivri otoyolu ağaçlandırma ve peyzaj işleri, (IGL-STFA JV. 1991-1992)
 • Gerede-Ankara otoyolu ağaçlandırma ve peyzaj işleri, (ENKA-BECHTEL 1992-1993)
 • Avrupa Birliği“Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi” Ormancılık ve Doğa Koruma Koordinatörü, TEMA Vakfı, DKMP GM, ODTÜ, (2007- 2010)
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ortaklığındaki Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Mikrohavza Planlama Koordinatörlüğü- ODOPEM A.Ş. -OGM-TRGM-Artvin Erzurum Bayburt İl Özel İdareleri JICA ( 2012-2014)

 Kamu sektöründe devlet memuru olarak;

 • Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Amenajman Mühendisi, (1995-1997)
 • Fethiye Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Mühendisi, (1997-1998)
 • Muğla Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Mühendisi, (1998-2001)
 • Aydın Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Mühendisi, (2001-2002)
 • Orman Bakanlığı Sakarya Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Başmühendisi(2002-2003)
 • Sakarya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü, (2003-2004)
 • Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi, (2004-2006)
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Mühendislik (Şubat 2016-Haziran 2016)

 15 Haziran 2016 tarihinden bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdür Vekili olarak görev yaptıktan sonra, Nisan 2019 - ...  Ulaşım Daires Başkanlığı Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğüne Vekalet etmektedir..

1968 yılında doğdu. Bekar ve 2 çocuk babasıdır.


Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları;

1.    Terminaller Şefliğini ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümleri doğrultusunda etkin ve verimli şekilde yönetmek,

2.    Belediyenin bütün birimleri ile işbirliği sağlamak, ihtiyaçları zamanında ve yerinde temin etmek,

3.    Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki şehiriçi ve şehirlerarası terminalleri mevzuata uygun olarak işletmek veya işlettirmek, ihtiyaçlara göre yeni terminaller kurmak,

4.    Terminallere giriş, çıkış yapan yolcu ve taşıt sayılarıyla ilgili istatistikleri tutmak ve üçer aylık dönemler halinde, Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında Ulaştırma Bakanlığına bildirmek,

5.    Ulaştırma Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ uyarınca terminallerdeki giriş - çıkış ve transit geçiş fiyatlarını tespit etmek, ilgili makamların onayına sunmak ve tahsilata ilişkin muhasebe yetkilisi mutemetliği görevlerini yürütmek,

6.    Şehirlerarası ve Şehir içi terminallerdeki banko, stand, yazıhane, otopark, büfe, lokanta, emanetçi, market, tuvalet vb. eklentileri ihale şartları ve yasal mevzuat doğrultusunda denetlemek ve kontrol etmek,

7.    Otogara gelerek seyahat etmek isteyen yolcuların sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için, otobüs firmaları ve müstecirlerin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalarını sağlamak, işletmeci firma, otobüs firmaları ve müstecirlerden gelen sorunların çözümlenmesinde aracılık yaparak, çözümlenmesini sağlamak,

8.    Yolculardan gelen şikayetleri değerlendirmek, firma ve müstecir sorunlarının giderilmesinde üzerine düşen görevleri Büyükşehir Belediyesi vizyon ve misyonuna yakışır bir şekilde layıkıyla yapmak,

9.    Terminallere girmeyen araçlar, verilen zaman tarifesine uymayan ya da tarifesiz veya yetki belgesiz araçların girişlerine izi vermemek, konuya ilişkin çalışmalar yaparak yasal işlem yapmak üzere zabıta birimlerine bildirmek, firma ve otobüs sahipleri ile zaman zaman toplantılar düzenleyerek, düzen sağlayıcı önlemlerin alınmasını sağlamak,

10. Terminallerdeki taşımacıların ve firmaların yetki belgelerine göre yolcu taşımacılığı yapıp yapmadığını kontrol etmek,

11. Karayolu Taşıma Kanunu ve UKOME Kurulu kararlarının uygulanması hususunda işletmeci firmalar ve ilgili birimler ile koordineli çalışmalar yaparak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek,

12. Daire Başkanlığınca belirlenecek konularda uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını uygun yerlerde bulundurmak, asmak ve yerleştirmek,

13. Daire Başkanı ile Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,