Live Stream

Fatoş ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

1981 yılında Muğla’da doğdu. İlköğretim ve lise hayatını  Muğla’da tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ve daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Kafaca Belediyesinde memuriyet hayatına başladı. 2004 yılında Muğla Belediyesine naklen atandı. Burada memur ve şef kadrosunda çalıştıktan sonra 2012 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atandı. 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

 Fatoş ÖZTÜRK bir çocuk annesidir.

Daire Başkanlığı Görevleri ve Genel Bilgileri

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Gelirler Şube Müdürlüğü ve Strateji Şube Müdürlüğü olmak üzere dört Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Daire Başkanlığımızın görevi Belediyemiz içerisinde izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek. Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak başkanlık faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç ve dış denetimlerde mali yıl evraklarını denetime hazır hale getirmek. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Telefon               : 444 48 01 - 0 252 214 07 00

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : fatosozturk@mugla.bel.tr

Belediyemiz Alacaklarına Ait Menkul Satış İlan Listesi için tıklayınız... 

Belediyemiz Alacaklarına Ait 14.03.2024 Tarihli İlanen Tebliğ Listesi için tıklayınız...

Belediyemiz Alacaklarına Ait 08.03.2024 Tarihli İlanen Tebliğ Listesi için tıklayınız...

Belediyemiz Alacaklarına Ait 27.02.2024 Tarihli İlanen Tebliğ Listesi için tıklayınız....

2023 yılında spor kulübü derneklerine yapılan yardım listesi için tıklayınız... 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından 15.02.2024 ve 22.02.2024 tarihlerinde açık artırma usulü ile satışı yapılacak olan hacizli araca ait  menkul satış ilanı için tıklayınız...

Tebliğ listesi için tıklayınız... 

İLAN VE REKLAM VERGİLERİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ VADE TARİHİ 30.11.2023 TARİHİDİR. ÖDEMELERİNİZİ FETHİYE MERKEZ MUSKİ, FETHİYE HAL ŞUBE, ORTACA OTOGAR, MARMARİS ARMUTALAN MUSKİ, MİLAS MUSKİ VE BODRUM BİTEZ HİZMET BİNASINDA BULUNAN MASALARIMIZA VEYA İNTERNET SİTEMİZDE BULUNAN E- BELEDİYE SAYFASINDAN YAPABİLİRSİNİZ .


 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2023 tarihli ve 190 sayılı kararıyla kabul edilen İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için   tıklayınız... 


Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca 7440 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında yapılandırma başvurularının alınması ve İlan ve Reklam Vergisi 1. Taksit ödeme vade tarihinin ödeme süresi resmi tatile gelmesi nedeniyle 03 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştır.


7440 Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu Kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza vadesi 31.12.2022 tarihinden önce olan vergi, ücret, harç, pay ve vadesi 12.03.2023 tarihinden önce olan 6183 Kanun kapsamındaki borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla 31 MAYIS 2023 tarihine kadar başvurular kabul edilecektir. Ayrıca İdari para cezalarında ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödeme yapılması durumunda %25, oranında indirim uygulanacaktır.

Yapılandırma başvuru noktalarımız;


Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü 1 Nolu Hizmet Binasında,


Bodrum Bitez Büyükşehir Binasında


Fethiye Merkez MUSKİ Binasında,


Fethiye Hal Şube Binasında,


Marmaris Armutalan MUSKİ Binasında,


Milas MUSKİ Binasında, Yapılandırma başvuruları kabul edilecektir.


Yapılandırma formu için tıklayınız...Tebliğ listesi için tıklayınız...


2022 Yılı Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. kuruluşlara yapılan transferler için tıklayınız...


2023 yılı ilan ve reklam vergisi beyan verme dönemi 01-31 Ocak 2023 tarihleri arasıdır. E-Beyan ve ilçelerde görevli personeller hakkında 0252 214 0701 telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.


İlçelerimizde beyan verme noktaları için tıklayınız... 


İlan ve Reklam Vergisi 2. dönem son ödeme tarihi 30.11.2022'dir. Ödemelerinizi internet adresimizde yer alan e-belediye linkinden kredi kartınızı kullanarak, Ziraat Bankası TR74 0001 0002 0135 7582 1950 02 nolu IBAN numarasından, 11333524 nolu Posta Çeki hesap numarasından ya da sicil numaranız ile Denizbank ve Halk Bankası veznelerinden yapabilirsiniz.


Liste için tıklayınız...


Belediyemiz alacaklarına ait ilanen tebliğ listesi için tıklayınız...


Liste için tıklayınız...


Tebliğ listesi için tıklayınız...


İlan ve Reklam Vergisi 1.dönemi son ödeme tarihi 30.06.2022 dir. Ödemelerinizi internet adresimizde yer alan e-belediye linkinden kredi kartınızı kullanarak, Ziraat Bankası TR74 0001 0002 0135 7582 1950 02 nolu IBAN numarasından ve 11333524 nolu Posta Çeki hesap numarasına ya da  sicil numaranız ile Denizbank ve Halk Bankası veznelerinden yapabilirsiniz.


Tebliğ listesi için tıklayınız...


Yapılan yardımlar için tıklayınız...


2022 yılı ilan ve reklam vergisi beyan verme dönemi 01-31 Ocak 2022 tarihleri arasıdır.


E-Beyan ve ilçelerde görevli personeller hakkında 0252 214 0701 telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.


İlçelerimizde beyan verme noktaları aşağıda yer almaktadır.

 

GÖREV YERİ

FETHİYE KARAÇULHA HAL BİNASI

FETHİYE MUSKİ BİNASI

ORTACA OTOGAR

MARMARİS ARMUTALAN MUSKİ BİNASI

BODRUM KONACIK MBB HİZMET BİNASI

MİLAS MUSKİ BİNASI

MBB 1 NOLU HİZMET BİNASI

 


Belediyemiz alacaklarına ait 24.11.2021 tarihli ilanen tebliğ listesi için tıklayınız..


Belediyemiz alacaklarına ait 17.11.2021 tarihli ilanen tebliğ listesi için tıklayınız..


12.11.2021 tarihli ilanen tebliğ listesi için tıklayınız...


7326 Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu Kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza vadesi 30.04.2021 tarihinden önce olan borçların yapılandırılmasına (Kira Borçları Hariç) İlişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla 31 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar başvurular kabul edilecektir.Ayrıca İdari para cezalarında ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödeme yapılması durumunda %25, ilk iki taksit süresi içerisinde peşin ödeme yapılması durumunda %12,5 oranında indirim uygulanacaktır.

Yapılandırma başvuru noktalarımız;

 1. Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü 1 Nolu Hizmet Binasında,
 2. Bodrum Bitez Büyükşehir Binasında,
 3. Fethiye Merkez MUSKİ Binasında,
 4. Marmaris Armutalan MUSKİ Binasında,

Yapılandırma başvuruları kabul edilecektir.


Yapılandırma Formu için tıklayınız..


Fethiye İlçesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fethiye Liman İşletmesinde bulunan tahsilat veznesi Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:19 adresinde bulunan MUSKİ 6. Bölge Abone İşleri Şefliğine taşınmış olup, tahsilat işlemleri başlamıştır.


Yardım yapılan kurumlar için tıklayınız..


2018 Yılı Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılan Transferler için tıklayınız...


7143 sayılı kanun kapsamında büyükşehir belediyemize yapılandırmış olduğunuz borçlarınızı ödemek için son gün 28.02.2019’dur.


2019 yılı ilan ve reklam vergisi beyan verme ve 1. taksit ödeme dönemi 01-31 Ocak 2019 tarihleri arasıdır.

E-Beyan ve ilçelerde görevli personeller hakkında 0252 214 0701 telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.

E-Beyan ve ilçelerde görevli personel listesi aşağıdadır.


PERSONEL ADI GÖREV YERİ CEP TELEFONU
YUSUF ÖZEN SEYDİKEMER-MUSKİ 0 (555) 888-6491
EMRAH KOVANCI KARAÇULHA HAL BİNASI 0 (551) 220-4365
ZİYA NAGIN GİRGİN FETHİYE GARAJ 0 (536) 862-6789
RASİM OKKABAS DALAMAN MUSKİ 0 (536) 371-3684
ÖGÜR YORULMAZ ORTACA OTOGAR KENT KART NOKTASI 0 (536) 862-6785
HİKMET YAMAN KÖYCEĞİZ-OTOGAR 0 (530) 957-7645
MUSTAFA ÖZDEMİR MARMARİS LİMAN 0 (532) 202-1175
EMEL KIZILIRMAK BODRUM BİTEZ MBB OFİSİ 0 (536) 862-6800
HÜSEYİN İZMİR BODRUM LİMAN 0 (534) 353-7123
OSMAN BOZKURT TURGUTREİS OTOGAR 0 (537) 421-1700
VOLKAN GÜLTEKİN MİLAS-MUSKİ 0 (536) 862-6782
ÖMÜR DEĞİRMEN MENTEŞE E-BEYAN 0 (536) 862-6788
FAZIL KAVUKOĞLU MENTEŞE E-BEYAN 0 (530) 957-7604


7143 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyemize yapılandırılan Ecrimisil Geliri,İlan ve Reklam Vergisi, Ücretler ve İşgal Harcı borçlarının peşin ödeme ve 1. Taksit ödeme  son günü 15 Ekim 2018’dir.


Yardımlar için tıklayınız...


İlan ve Reklam Vergisi Beyanname Ve 1.Dönem Taksit Son Ödeme Tarihi 31.01.2018 dir.

E- beyan ve ilçelerde görevli personeller hakkında 0252 214 07 01 telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.

Askı İlanı İçin Tıklayınız... 

İlan Metni İçin Tıklayınız... 

Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilimizdeki dernek, vakıf ve birliklere 2016 yılında yapılan yardımların listesine ulaşmak için tıklayınız. 

İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız. 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU

İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

Sayın Mükellefimiz,

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam,İlan Ve Reklam Vergisine tabidir.


VERGİNİN MÜKELLEFİ

İlan ve Reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve Reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan anaarterlerde  var olan ilan ve reklamlarınız için 2015 yılı beyannemelerinizi beyan verme dönemi olan 01-31 ocak tarihleri arasında MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI  Gelirler Şube Müdürlüğüne müracaat ederek verebilirsiniz.

Gerekli Evraklar;

 • İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Başvuru Şirket adına sorumlusu tarafından (sorumlusu,müdür,ortak,kendisi,diğer) yapılacaksa İmza Yetki Belgesi
 • Başvuru gerçek kişi adına yapılacaksa kimlik fotokopisi

Posta ile Müracaat

Aşağıdaki İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi linkinden indireceğiniz İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi örneğini Beyanname nasıl doldurulur linkini inceleyerek doldurunuz.

Mevcut tabelalar ile ilgili Belediyemiz ekipleri tarafından il genelinde tabela ölçümleme ve fotoğraflama çalışması yapılmaktadır.Mevcut tabelalarınızın ölçüleri ile alakalı beyanı doldurmadan önce Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz.

Doldurduğunuz beyannamenizi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Gelirler Şube Müdürlüğü adına ilgili adrese kargo veya posta yoluyla gönderiniz.

Belediyemize gönderdiğiniz beyannameleriniz tarafımıza ulaşır ulaşmaz ilgili birim tarafından gerekli tahakkuk işlemleri yapılıp mükelleflerimiz telefon sms veya elektronik posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Posta ile müracaatlarda İlan ve Reklam Vergisi Beyannamenizi eksiksiz doldurmanız önemle rica olunur.Eksik veya hatalı doldurulan beyannameler dikkate alınmayacaktır


Şahsen Müracaat

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamelerinizi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne şahsen gelip müracaat edebilirsiniz

Ödeme Seçenekleri:

Belediyemiz İnternet sitesi http://www.mugla.bel.tr/ adresindeki e-belediye uygulamasına giriş yapınız. Ardından Online Vezne başlığı altındaki Borç ödeme sekmesine tıklayın.Ekranda göreceğiniz kutucuğa tahakkuk kurum adına yapıldıysa; Muhatap no, Sicil veya Vergi Numarası ile; tahakkuk şahıs adına yapıldıysa TC Kimlik No veya Muhatap No yazarak sisteme giriş yapınız.Buradan Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş borçları görebilirsiniz.

1)KREDİ KARTI İLE ÖDEME:Belediyemiz internet sayfasında yaptığınız borç sorgulama işleminden sonra aynı menüyü takip ederek kredi kartınızla online ödeme yapabilirsiniz.

2)HESABA ÖDEME:Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş bir borç varsa MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ aşağıdaki  hesap bilgilerinden yararlanarak ödemenizi yapabilirsiniz

3)VEZNEDEN ÖDEME: Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş İlan Reklam Vergisi borcunuz varsa Muğla B. Belediyesi -Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. No:4 - (Kurşunlu Camii karşısı) adresli idare binasındaki veznelerden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.


TARİFE VE NİSBET

 1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m²’sinden yıllık olarak (ışıksız levhalardan) : 40 TL.
 2. Motorlu taşıt araçlarının içine konulan ilan reklamların beher m²’sinden yıllık olarak: 20 TL.
 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m²’sinden haftalık olarak: 10 TL.
 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m² için yıllık olarak: 60 TL
 5. İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,25 TL.
 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb. beher m²’sinden: 0,50 TL
 7. İlan Reklam yayınlamak amacıyla araçlara takılan veya özel mülke ve umuma açık olan yerlerde(meydan,cadde yeşil ve ticari alanlarda, açık havada elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile(LED pano vb.) toplu işyeri tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve reklamların m²'sinden (YILLIK) 150 TL
 8. Motorlu taşıt araçlarının dışına konulan ilan ve reklamların beher  m²'sinden(yıllık) 40 TL
 9. Bina dış cephesine yapılacak olan poster,pano,boyama,resim baskı,dijital baskı, afiş yazı v.b reklam faaliyetlerinin  m² sinden(yıllık) 65 TL


VERGİ TARİFESİNİN UYGULANMASINDA UYULACAK ESASLAR

 1. m² üzerinden yapılan hesaplamalarda yarım m²’ye kadar olan kesirler yarım m², yarım m²’yi aşanlar ise tam m²’ye tamamlanır.
 2. Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
 3. Çok cepheli ilan vereklamlarda m² hesabı her cephe için ayrı ayrı dikkate alınır.
 4. Vergi tarifesinin 1,2 ve 4. bendlerinde belirtilen İlan Ve Reklamların süresi 6 aydan ; 3 üncü bendinde belirtilen İlan Ve Reklamların süresi 1 haftadan az olursa 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır
 5. Vergi Tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.
 6. Meydan, Bulvar veya Cadde üzerlerinde cephesi bulunan binaların üzerine asılan ilan ve reklamların vergileri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine aittir.


VERGİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

İlan ve Reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan reklam işinin yapılmasından önce beyanname verilecek ve vergisini beyanname verdikleri sırada ödeyeceklerdir.

İlan ve Reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler ise ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20.nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirecektir.

Tahakkuk eden vergi, Belediye Meclisimizin kararı gereğince mükellefin isteği halinde Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilir.


İLAN VE REKLAM VERGİSİNDE İSTİSNA VE MUAFLIKLAR

 1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,
 2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
 3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösterir levhalar,
 4. İşletmelerin işgal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,
 5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ m²’ yi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı ½ m²’yi aşan levhalar aşan kısım üzerinden vergiye tabidir)
 6. Genel ve Katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta Telgraf Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan vereklamlar,
 7. Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,
 8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye’deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,
 9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,
 10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar


REKLAM UNSUNRUNUN YERİNDEN KALDIRILMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

 • Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde diğer yıl ile alakalı vergi tarhiyatının doğmaması için yıl sonunda var olan tabelanızı kaldırdığınıza dair Dilekçe ile Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne başvurmanız yeterlidir.
 • 01 Ocak – 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01 Ocak –30 Haziran) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak – 31 Aralık) vergilendirilmektedir.
 • 1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.

ÖNERİ İSTEK VE ŞİKAYETLER;

 • İlan Ve Reklam Vergisi ile ilgili Öneri istek ve şikayetleriniz için Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurunuz.
 • Gelirler Müdürlüğü olarak siz mükelleflerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Bu nedenle hizmetlerimize ilişkin beklenti, görüş ve önerileriniz bizim için önemlidir.
 • Hizmetlerimize ilişkin tarafınızdan tespit edilen bir eksiklik veya hata olması halinde durumu  bize iletebilirsiniz.
 • Talepleriniz üzerine yaptığımız iyileştirmelerle ilgili size dönüş yapabilmemiz için  dilekçenizde lütfen ad, soyad, telefon açık yazışma adresi ve elektronik posta bilgilerinizi yazmayı unutmayınız.


HESAP BİLGİLERİMİZ:

Alıcı:MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Banka:HALK BANKASI

IBAN: TR13 0001 2009 2590 0007 0000 38

POSTA ÇEKİ: Posta Çeki Hesap No:11333524


ADRES ve TELEFON BİLGİLERİMİZ:

Web Sitemiz: www.mugla.bel.tr

e-mail: gelirler@mugla.bel.tr

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü

Adres:Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi No:4 Menteşe /Muğla

Telefon:(0252) 214 07 00/212 76 26/214 22 97   Dahili:2175/2176/2177

Faks:0 252 214 66 45İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi

Beyanname Nasıl Doldurulur
Yücel KILINÇ

Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürü

Özgeçmiş

20.10.1986 tarihinde Yatağan’da doğdu. İlköğretimi Muğla lise hayatını ise Aydın'da tamamladı. 2003 Yılında İncirliova Çok Programlı Lisesinden 2008 yılında ise Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Muğla Belediyesinde memuriyet hayatına başladı.2010-2014 yılları arasında Muğla Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2014-2015 Yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlıkların birimlerinde memur kadrosunda ve 2015 Yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğünde Şef olarak çalışmıştır. Şubat 2017 itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Yücel KILINÇ Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

Bütçe ve raporlama fonksiyonu kapsamında aşağıda sayılan görevler Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. İlgili birim tarafından hazırlanan Stratejik Plan ve Performans Programlarını dikkate alarak mali yılı ve izleyen iki yılı da kapsayacak şekilde İdarenin bütçesini hazırlamak, İdarenin Ayrıntılı Harcama Programını hazırlamak, İdarenin Finansman Programını hazırlamak, Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, İlgili harcama birimlerince düzenlenen ihale onay belgesi ve harcama talimatı belgesine dayanılarak ödeneğin kontrolünü yaparak onay numarası vermek, ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak, İdare harcama birimlerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi konusunda danışmanlık yapmak, İdare harcama birimlerinde uygulanacak İç kontrole ilişkin standartlar hazırlamak, Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,  Malî konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, harcama yetkililerine ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı’na gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, İdarenin harcama birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek, Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların İdare harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapmak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali Hizmetler biriminin görevlerinin sayıldığı 60. maddesindeki iç kontrol sisteminin bir unsuru olan harcama öncesi ön mali kontrolü, mali hizmetler birimi yöneticisi adına yürütmek, Ön mali kontrole tabi harcama konusunun, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü sağlamak, Yönetim dönemi hesabını hazırlamak.

Tel                  : 0 (252) 214 07 00 / (2153)

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : yucelkilinc@mugla.bel.tr

Şahin ERDEM

Gelirler Şube Müdürü

Özgeçmiş

1979 yılında Hatay’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamlamıştır. 2001 yılında Kırıkkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden, 2021 yılında da Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olmuştur. 2004 Yılında memuriyet hayatına başlayan Erdem; 2015-2020 yılları arası Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muhasebe Şube Müdürlüğünde Şef olarak görev yapmıştır. Ocak 2020 tarihinden itibaren Gelirler Şube Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Şahin ERDEM evli ve 2 çocuk babasıdır.


Gelirler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri;

               2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuatlar  çerçevesinde Belediye Birimlerince tarh, tebliğ ve tahakkuku gerçekleştirilen belediye gelirlerinin tahsil ve takip işlemlerinin yapılması, Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilinin izlenmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kalan vergi, resim ve harçların ücretlerinin düzeltilmesi işlemlerini (terkin-ret ve iade) yapmak, Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi içerisinde ilgili birime ulaşmasını sağlamak, Yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak, Tahsil safhasındaki alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil edilmesi, Hasar bedelleri ve para cezalarının tahsilini sağlamak, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilindeki İcra Müdürlükleri ile Muğla Mahkemeleri’nde yapılan satışlara tellallık vermek ve Belediye Tellallık harcının tahakkuk ve takibini yapmak ve hizmeti tahsil aşamasına getirmek, Müdürlüğü yönetmek, sorumlu olduğu iş ve işlemlerin kendisine bağlı servis sorumluları aracılığıyla yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kontrol etmek ve denetlemek, Müdürlüğüne bağlı servisler arasında koordinasyonu sağlayarak planlı ve programlı şekilde çalışmalarını denetlemek, İlçe Belediyeleri ile diğer kurum ve kuruluşların Belediyemize vereceği payların veya Belediyemizce başka kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılacak payların, ilgili yasal mevzuatı gereğince tahakkuklarının yapılması, hesaplarının incelenmesi ve takibi kayıtlarının tutulmasını sağlamak, Tahsilât ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolleri yaparak günlük olarak muhasebe servisine vermek, Yapılan tahsilâtları gün sonunda toplanan paraları bankaya teslim etmek, Mesai saatleri içinde ihtiyaca cevap verecek kadar vezneyi açık tutmak, veznedar ve tahsildarlar arası görev bölümünü sağlamak, 
 Belediye alacakları tahsilinde kullanılan makbuz ve alındı makbuz, zimmet ve alındı kayıt defterlerine kaydetmek, bunları imza karşılığında vermek, almak, makbuzlarla tahsil edilen paraların noksansız bir şekilde tahsilât bordrosuna kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek, Matbaaca bastırılan makbuzların teslimi sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz ve alındı belgelerini muhafaza etmek, Borçlarını rıza en ödemeyen borçlulara ödeme emri tebliğ etmek, ödeme emrine rağmen borçlarını ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ilgili hükümleri doğrultusunda kovuşturma işlemleri yapmak (Mal varlığı- Haciz-Satış), Haciz varakaları düzenlemek ve sonuçlandırmak, Çeşitli nedenlerle fazla ödemede bulunmuş yükümlülerin başvuruları üzerine kayıtlarını inceleyerek fazla ödenmiş bulunan miktarların ilgililere iadesi için gerekli işlemleri yapmak, Her mali yılın sonunda ertesi seneye devrolunan bakiyenin döküm cetvellerini hazırlamak ve muhafazasını yapmak, Takvim yılı sonu itibariyle zamanaşımına uğrayacak borçlu mükelleflerin vergi, resim ve harçların V.U.K ‘un 102. maddesi gereği ilanen tebliği işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak. Gelir Şube Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi, yaptırılması, takibi ve sonuçlandırılması ve sonuçlarından yazılı ve sözlü bilgi verilmesi hususlarında Mali Hizmetler Dairesi Başkanı’na karşı sorumlu olup, Başkanlık tarafından Mali konularda verilen diğer görevleri yapmaktır.

Şahin ASLAN

Muhasebe Şube Müdürü 

Özgeçmiş

1964 tarihinde Dicle’de doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Milas ilçesinde tamamladıktan sonra 1984 yılında Memuriyet hayatına başladı. 6360 Sayılı Yasa ile İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin kapanması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığında şef olarak göreve başladı. Ocak 2016 tarihinden itibaren Muhasebe Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Şahin ASLAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

Muhasebe Şube Müdürlüğü Görevleri ve Genel Bilgileri

Harcama birimleri tarafından Bankadan yaptırılacak her türlü ödeme işlemlerini yapmak, takip etmek ve kayıtlarını tutmak, Kurumumuzun bütçesi ile ilgili ödenekleri, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara istinaden düzenlenen ödeme emirlerinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki çalışması gereken hesaplara alınmasını ve takibini sağlamak,  Çalışan memur ve işçi, aylık, maaş, ücret ve sosyal haklar, fazla mesai vb. tahakkuk eden alacakların ödenmesini sağlamak, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacak kesintileri ilgili kurum ve kuruluşlara muhasebe işlemlerinin yapılarak aktarımını sağlamak, İdarenin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla yapacağı borçlanmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak, İdarenin iç ve dış borç ödemelerini yapmak, Bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden kişi borçlarını hesaba almak ve kayıtlara işlemek, Yatırım harcamaları ile ilişkili hakediş ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesini yapmak, Harcırah Kanunun ilgili hükümleri kapsamında geçici görevlendirmelerde bulunan personelin ödeneği ve avans işlemlerini yapmak, İller Bankası, Maliye Bakanlığı ve ilgili kanunlardan doğan paylarımızın hükümler çerçevesince takibinin yapılıp, muhasebe kayıtlarını tutmak, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine aylık olarak bütçe gelir ve giderlerine ait veri girişlerini yapmak, Mali konularda diğer birimlere mevzuatlar doğrultusunda eğitici ve öğretici olmak, İdarenin nakit, mevduat ve mali borç yapısı ile ilgili rapor ve cetvelleri hazırlamak, Bütçe kesin hesabını hazırlamak, Malî istatistikleri hazırlamak.

Tel                  : 0 (252) 214 07 00 / (2183)

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : sahinaslan@mugla.bel.tr

Ozan ÇİVİCİ

Strateji Şube Müdür V.


Strateji Şube Müdürlüğü Görevleri ve Genel Bilgileri

Ulusal Kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi gereği idarenin stratejik planını birimleri koordine ederek hazırlamak, yayınlamak, izlemek ve belirli periyodlarda sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek, Stratejik Planlama Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak analiz etmek ve yorumlamak, İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,  Belediye çalışanlarının ve halkın, belediye hizmet ve faaliyetleri ile belediyenin performansı hakkındaki düşüncelerini araştıran anketleri yapmak ve yaptırmak, Yönetim bilgi sistemine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle iş birliği içinde yerine getirmek, geliştirmek istatistikî kayıtları tutmak ve değerlendirmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim performans raporlarını da esas alarak idarenin performans programını hazırlamak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Brifing raporlarını düzenleyerek ilgili mercilere göndermek, Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.