Geri Tüm Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Azim KUZUCU

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü

Özgeçmiş

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Azim KUZUCU, 1966 yılında Fethiye Karaçulha’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Fethiye’de tamamladı. 1983 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini 1988 yılında Yüksek Lisans düzeyinde bitirerek Veteriner Hekim unvanını aldı. Askerlik öncesi Serbest Veteriner Hekim olarak çalıştı. 1989 yılında Samsun’da başladığı askerlik görevini Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki eğitiminden sonra Yedek Subay Asteğmen oldu. Ağrı Patnos’ta Muhabere Subayı olarak yaptı. Teğmen olarak terhis oldu. 1991 yılında geçici işçi olarak Fethiye Karaçulha Belediyesinde başladığı çalışma hayatına 1992 yılında memur olarak devam etti. Karaçulha Belediyesinin çeşitli birimlerinde Sağlık Hizmetleri sınıfında Veteriner Hekim, İhale Komisyon Başkanı, Bilgi İşlem Sorumlusu, Basın Danışmanı, Kültür Merkezi Sorumlusu ve Veteriner İşleri Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevini 2014 yılında 6360 sayılı kanun ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin kuruluşuna kadar devam ettirdi. 2014 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesinde, Nisan ayından itibaren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sorumlu yönetici olarak çalıştı. 1991-2014 yılları arasında Karaçulha Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Eylül 2014 tarihinden itibaren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü olarak atandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün 2015 yılı Temmuz ayından itibaren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlanması nedeniyle bu daireye geçti.  Halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün Görevleri;

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine göre gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Çalışma Planını hazırlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yıllık Eğitim Planını hazırlamak,

Çalışanların sağlık taramalarının gerçekleştirilmesini sağlamak,

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmak ve çalışmalarını organize etmek,

İşyerlerinde Risk Analizi ve Değerlendirme Ekiplerinin kurulmasını organize etmek,

İşyerlerinde tehlikelerin tespit edilmesini, risk değerlendirilmelerinin yapılmasını, risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak,

Risk Analizi Değerlendirmesi sonuçlarında alınması gerekli aksiyonları planlamak, takip etmek, raporlamasını yapmak,

İşyerlerini tehlike sınıflarına göre sınıflandırmak, tehlike sınıflarına göre yapılması zorunlu olan çalışmaları belirlemek,

Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanmasını sağlamak,

Acil Durum Ekiplerinin Eğitimlerini organize etmek, eğitimlerin gerçekleşmesini sağlamak,

Acil durum tatbikatlarını organize etmek, yılda en az bir kez tatbikat yapılmasını sağlamak,

Çalışanların Yıllık Eğitim Planı doğrultusunda eğitimlerini Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda almasını sağlamak ve gerekli organizasyonları yapmak,

Ortam ölçümlerinin (hava, gaz, gürültü, aydınlatma, toz) yapılmasını sağlamak,

İş Ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmasını kontrol etmek ve yapılmasını sağlamak,

İş kazalarının yerinde incelenmesi, nedenlerinin saptanması ve önlenmesi için gereken çalışmaların yapılmasını sağlamak,

İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri düzenlemek ve yasa gereği ilgili makamlara gönderilmesini sağlamak,

İşyerlerine yeni bir makine, teçhizat, ekipman alınması çalışmalarına katılmak, iş sağlığı ve güvenliği açısından görüş ve önerilerini sunmak,

İşyerlerinde bulundurulması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teçhizat, araç ve gereçlerin tespitini yaparak bunların ilgili Daire/Müdürlük tarafından temin edilmesi, kullandırılması ve gerekli periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

Proje ve iş programlarının hazırlanması sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda görüş bildirmek,

Çalışan Temsilcilerinin özel olarak eğitilmesini sağlamak, Çalışan Temsilcileri ile koordineli çalışılmasını sağlamak,

Daire/Müdürlük, Kamu İhale Mevzuatı çerçevesinde yapılan/yapılacak olan ihalelerde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında “rehberlik ve gözetim” yapmak,

Kişisel Koruyucu Donanımların tespit edilmesi, temin edilmesi çalışmalarına rehberlik etmek,

Kişisel Koruyucu Donanımların kullanım ve bakımı ile ilgili eğitimlerinin verilmesini sağlamak,

Biriminin periyodik faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış kuruluşlarla koordinasyon kurmak, gerekli çalışmalara katılmak. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporları Başkanlığa sunmak.

İş Müfettişlerinin denetimlerinde hazır bulunmak, tespit edilen noksanlıkların en kısa sürede giderilmesi için ilgili ünitelerle işbirliği yapmak ve raporlarının cevaplandırılmasını sağlamak,

Çeşitli proje ve faaliyetlerde diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışılmasına ve planlanan iş programlarının yürütülmesine katkı sağlamaktır.