Live Stream

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı


Zeliha ALKAN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaşkanıTel                  : 444 4801
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          : zelihaalkan@mugla.bel.tr

2024 EKPSS/Kura ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Yerleşen Adayların Dikkatine!

2024 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza yerleşen adayların atama işlemleri tamamlanmıştır.

Göreve başlama için son tarih 03.06.2024 olup, kişilerin belirtilen tarihe kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Bu duyuru ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak olup, ayrıca kişilere tebligat yapılmayacaktır.

Adres: Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Caddesi No:67 Menteşe / MUĞLA

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Telefon : 0 252 214 14 06 / 2130-2111-2135-2119

2024 EKPSS/ Kura İle  Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Atanan Kişilerin Listesi Listesi 

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında geçici işçi istihdamı ile ilgili Menteşe İlçesi  6 (altı) kişilik Beden İşçisi ilanına başvurarak belge teslimi yapan  ve  sözlü sınava katılarak işe yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adaylara ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.İşe yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların istenilen belgeleri 26.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Beden İşçisi (Menteşe), İşe Yerleştirmeye Hak Kazanan Asil ve Yedek Adaylar  listesi için tıklayınız...

 

İşe Yerleştirmeye Hak Kazanan Asil ve Yedek Adaylardan  İstenilen belgeler için tıklayınız...

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 29 geçici (5 ay 29 gün) beden işçisi alımı yapılacak olup başvurular Türkiye İş Kurumu aracılığı ile alınacaktır.

Söz konusu işgücü ilanına son başvuru tarihi 18.03.2024 olup başvurusu kabul edilen adayların istenilen belgeleri 22.03.2024 tarihine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan detayları için tıklayınız...

2024 EKPSS/Kura ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Atanan Adayların Dikkatine!

2024 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza atanan adaylar 08.03.2024 tarihine kadar mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Adres: Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No: 67 Menteşe / MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

 

İstenilecek belgeler:

1. Dilekçe Örneği için Tıklayınız...

2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

3. Engelli Sağlık Kurulu Raporu

4. Diploma (Aslı, Noter Onaylı Sureti veya E-Devlet Çıktısı)

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Adli Sicil Kaydı

7. 6 adet Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)

8. Askerlik Durum Belgesi

9. Atama Başvuru Formu için Tıklayınız...

 

Adres: Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No: 67 Menteşe / MUĞLA İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Telefon : 0 252 214 14 06 / 2111-2119-2130-2135

       

İtfaiye Kadroları Sonuç Listesi için tıklayınız...      

Şube Müdürü Şef Kadroları Sonuç Listesi için tıklayınız... 

 Zabıta Kadroları Sonuç Listesi için tıklayınız...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILI İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Yılı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı ilanına başvuran adayların Sınav Sonuçları belirlenmiştir.

İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız...

Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız.


Atanmaya hak kazanan adaylar 05 Şubat 2024-16 Şubat 2024 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Caddesi No: 67 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir. Ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

 1. Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

İtfaiye Eri Dilekçe örneği için tıklayınız...

Zabıta Memuru Dilekçe örneği için tıklayınız...

b) Diploma Aslı, Noter Tasdikli Örneği veya Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınabilir.)

c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri kazanan adaylar için İtfaiye Eri Olur,  Zabıta Memuru kazanan adaylar için Zabıta Memuru Olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

d) 6 adet vesikalık fotoğraf  (Fotoğraflar memuriyete uygun olmalıdır)

e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

f) Güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-Devletten alınabilir.)

Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

2024 yılı Görevde Yükselme Sınavı Duyuru Metni için tıklayınız ....       

2024 yılı İtfaiye Personeli Görevde Yükselme Sınavında Açılacak Kadrolar için tıklayınız...      

2024 yılı Görevde Yükselme Sınavında Açılacak Kadrolar için tıklayınız....     

2024 yılı Zabıta Personeli Görevde Yükselme Sınavında Açılacak Kadrolar için tıklayınız...


2024 Yıllık Eğitim Planı  için tıklayınız...  

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Yılı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı İlanına başvuran adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

 

İtfaiye Eri Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan (lise ve dengi okul) Mezun Adayların Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

İtfaiye Eri Herhangi Bir Ön Lisans Mezunu Adayların Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

İtfaiye Eri Lisans (Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği)  Mezunu Adayların Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadrosu İçin Yapılacak Olan Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Bilgilendirme Metni için tıklayınız... 

Zabıta Memuru Lisans Mezunu Adayların Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Zabıta Memuru Ön Lisans Mezunu Adayların Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

 

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;

 

 1. İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.
 2. Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınav Giriş Belgeleri adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim numaralarına mesaj olarak gönderilecektir.
 3. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile uygulamalı sınav için spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.


2023 Yılı Unvan  Değişikliği Sınavı  Sonuçları için tıklayınız...Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı detayları için tıklayınız..

İtfaiye Eri alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız.

Zabıta Memuru alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız.


2023 Yılı Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Girecek Olan Adayların Dikkatine
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince 08.10.2023 tarihinde yazılı kısmı gerçekleştirilen Unvan Değişikliği Sınavının sözlü kısmı 29.11.2023 tarihinde saat 09.00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Yaşam Atölyesinde gerçekleştirilecektir.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Yılı İtfaiye Eri Alımı İlanına başvuran adayların sınav sonuçları belirlenmiştir.

İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları için  tıklayınız...


  Atanmaya hak kazanan adaylar 02 Ekim 2023 - 13 Ekim 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Caddesi No: 67 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir. Ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

  Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

  a)  Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

       Dilekçe örneği için tıklayınız...

  b)  Diploma Aslı, Noter Tasdikli Örneği veya Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  c)  Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

  ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri Olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

  d) 6 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar memuriyete uygun olmalıdır)

  e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  f) Güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Yılı İtfaiye Eri Alımı İlanına başvuran adayların başvuru sonuçları belirlenmiştir.

  İtfaiye Eri Kadrosuna Başvuran Adayların Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız...


  İtfaiye Eri Kadrosu İçin Yapılacak Olan Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Bilgilendirme Metni için tıklayınız...


  SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;

  1. İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.
  2. Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınav Giriş Belgeleri adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim numaralarına mesaj olarak gönderilecektir.
  3. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile uygulamalı sınav için spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.


  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında geçici işçi istihdamı ile ilgili 2 (iki) kişilik Menteşe İlçesi Beden İşçisi ilanına başvuran ve mülakata katılan adayların mülakat sonuçlarına  ilişkin liste aşağıda sunulmuştur. 

  Menteşe İlçesi Geçici İşçi (Beden İşçisi) Alımına İlişkin Sözlü Sınav Sonuç listesi için tıklayınız...

  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında geçici işçi istihdamı ile ilgili 4 kişilik Menteşe İlçesi Bahçe Bakım Elemanı ilanına başvuran ve işe yerleştirmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ve adayların istenilen belgeleri  ile Menteşe İlçesi  2 kişilik Beden İşçisi ilanına başvurarak belge teslimi yapan  ve  sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.


  İşe yerleştirmeye hak kazanan adayların istenilen belgeleri 11.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.


  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 07.08.2023 tarihi saat 13.30'da Menteşe ilçesi Eski Otogar Emirbeyazıt Mahallesi Atatürk Sokak Menteşe / MUĞLA adresinde belirtilen yer, gün, ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 


  Menteşe ilçesi Geçici Bahçe Bakım Elemanı İşe Yerleştirmeye Hak Kazanan  Adaylar listesi için tıklayınız...


  İşe Yerleştirmeye Hak Kazanan Adaylardan  İstenilen belgeler için tıklayınız...    


  Menteşe ilçesi Geçici Beden İşçisi Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylar listesi için tıklayınız...
  Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 6 adet geçici işçi alımı yapılacaktır. İlana ulaşmak için tıklayınız...   İtfaiye eri alımı detayları için tıklayınız...

  İtfaiye eri alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız...


  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında il düzeyi geçici işçi istihdamı için belge kontrol tarihi 13.06.2023, noter kura tarihi 15.06.2023 olarak belirtilmiş olup Bahçe Bakım Elemanı (Milas) ve Beden İşçisi (Ula) ilanına başvurarak süresi içerisinde belge teslim eden ve işe yerleştirmeye hak kazanan adaylara ilişkin listesi sunulmuştur.

  İşe yerleştirmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.


  Liste için tıklayınız...

  İstenilen belgeler için tıklayınız...  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında geçici işçi istihdamı ile ilgili 3 kişilik Menteşe İlçesi Beden İşçisi ilanına başvuran ve sözlü sınav sonucu işe yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adaylara ile Yatağan İlçesi Beden İşçisi ilanına başvurarak işe yerleştirmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.

  İşe yerleştirmeye hak kazanan asil adayların istenilen belgeleri 31.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

  Menteşe ve Yatağan ilçeleri Geçici Beden İşçisi Sözlü Mülakat Sonucu İşe Yerleştirmeye Hak Kazanan Asil ve Yedek Adayları listesi için tıklayınız...

  İstenilen belgeler için tıklayınız...  2023 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza yerleşen adayların atamaları yapılmıştır. Ataması yapılan adaylar en geç 01 Haziran 2023 tarihine kadar göreve başlatılacaktır.

  Adayların belirtilen tarihe kadar 6 adet memuriyete uygun fotoğraf ve Vakıfbank Muğla Şubesi’nden açtıracakları hesap bilgileri ile birlikte göreve başlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası No:5 Kat:5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında geçici işçi istihdamı ile ilgili 3 kişilik Menteşe İlçesi Beden İşçisi ilanına başvuran ve süresi içerisinde başvuru belgelerini teslim eden adaylara ilişkin liste Ek'te sunulmuştur.

  Söz konusu listeden İlgi'de kayıtlı Yönetmelik'in 12'nci maddesinin ikinci fıkrasına
  istinaden sınava girecek adaylar 16.05.2023 tarihi saat 10.00'da İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek olan noter kurası ile belirlenecektir.


  Kuraya katılmaya hak kazanan aday listesi için tıklayınız...  13.04.2023 tarihli noter kurası sonucu; Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesinde geçici işçi olarak istihdam edilecek olan asil adaylara ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur. Söz konusu adayların işe yerleştirme işlemlerinin tamamlanabilmesi için belirli süreli iş sözleşmelerini imzalamak üzere 17.05.2023 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektir.


  Menteşe ilçesi 25 kişilik bahçe bakım elemanı ve 3 kişilik beden işçisi alımı sonuçları için tıklayınız...   Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesinde geçici işçi olarak istihdam edilecek olan asil ve yedek adayların belirlenmesine dair 13.04.2023 tarihli noter kura sonuçları Ek'te sunulmuştur. 

  Noter kurası sonucu işe yerleşmeye hak kazanan asil adayların Ek'te gönderilen listede belirtilen belgeleri 28.04.2023 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

  Menteşe Bahçe Bakım Elemanı Kura Sonucu için tıklayınız...

  Menteşe Beden İşçisi Kura Sonucu için tıklayınız... 

  İstenilen Belgeler için tıklayınız... 


  Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında geçici işçi istihdamı ile ilgili ilanına başvuran ve süresi içerisinde başvuru belgelerini teslim eden adaylara ilişkin listeler Ek'1 ve Ek2' de sunulmuştur.

  Söz konusu listelerden işe alınacak asil ve yedek adaylar, İlgi'de kayıtlı yönetmeliğin 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden 13.04.2023 tarihi saat 10.00'da İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek olan noter kurası ile belirlenecektir. Adaylara ilanen duyurulur.

  Ek:
  1-Menteşe Bahçe Bakım Elemanı Kurasına Katılacaklara Ait Liste için tıklayınız...
  2-Menteşe Beden İşçisi Kurasına Katılacaklara Ait Liste için tıklayınız... 


  Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 38 adet geçici işçi alımı yapılacaktır. İlana ulaşmak için tıklayınız...


  2023 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza atanan adaylar 15.03.2023 tarihine kadar mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

   

  İstenilecek belgeler:

  1. Dilekçe Örneği için Tıklayınız.

  2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

  3. Engelli Sağlık Kurulu Raporu

  4. Diploma (Aslı, Noter Onaylı Sureti veya E-Devlet Çıktısı)

  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  6. Adli Sicil Kaydı

  7. 6 adet Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)

  8. Askerlik Durum Belgesi

  9. Atama Başvuru Formu için Tıklayınız.

   

  Adres: Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi 1 Nolu Hizmet Binası No:5 Kat:5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

  Telefon : 0 252 214 14 06 / 2111-2118-2119


  Unvan değişikliği sınavına başvurusu kabul edilen personel bilgileri için tıklayınız...  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu için tıklayınız...

  Unvan Değişikliği Sınavı İle Ataması Yapılacak Münhal Kadrolar için tıklayınız... 


  MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  2022 YILI İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARI

  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı ilanına başvuran adayların Sınav Sonuçları belirlenmiştir.

  İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız...

  Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız...

  Atanmaya hak kazanan adaylar 19 Aralık 2022 - 28 Aralık 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi No:5 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir. Ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

  Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

  1. Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

   

  İtfaiye Eri kadrosu dilekçe örneği için tıklayınız...

  Zabıta Memuru kadrosu dilekçe örneği için tıklayınız...

  b) Diploma Aslı, Noter Tasdikli Örneği veya Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

  ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri Olur / Zabıta Memuru Olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

  d) 6 adet vesikalık fotoğraf  (Fotoğraflar memuriyete uygun olmalıdır)

  e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  f) Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

  Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

  Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. 


  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı İlanına başvuran adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

  İtfaiye Eri Kadrosuna Başvuran Adayların Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız...

  Zabıta Memuru Kadrosuna Başvuran Adayların Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız...

  İtfaiye Eri Kadrosu İçin Yapılacak Olan Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Bilgilendirme Metni için tıklayınız...

  Zabıta Memuru Kadrosu İçin Yapılacak Olan Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Bilgilendirme Metni için tıklayınız...

  SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;

  1. İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.
  2. Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınav Giriş Belgeleri adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim numaralarına mesaj olarak gönderilecektir.
  3. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile uygulamalı sınav için spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.


  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru alımı ilanına başvuran adayların Sınav Sonuçları belirlenmiştir.

  Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız...

  Atanmaya hak kazanan adaylar 07 Kasım 2022 – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi No:5 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir. Ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

  Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

  1. Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

   

  Memur kadrosu dilekçe örneği için tıklayınız...

  Tahsildar kadrosu dilekçe örneği için tıklayınız...

  Zabıta Memuru kadrosu dilekçe örneği için tıklayınız...

  b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği (E-Devletten alınabilir.)

  c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

  ç) Memur ve Tahsildar kadroları için “Memur Olur”,  Zabıta Memuru kadrosu için “Zabıta Memuru Olur” ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

  d) 6 adet vesikalık fotoğraf  (Fotoğraflar memuriyete uygun olmalıdır)

  e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)

  Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

  Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. 


  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı İtfaiye Eri alımı ilanına başvuran adayların Sınav Sonuçları belirlenmiştir.

  İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları için tıklayınız...

  Atanmaya hak kazanan adaylar 31 Ekim 2022 – 11 Kasım 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi No:5 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir. Ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

  Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

  a) Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Dilekçe örneği için tıklayınız...

  b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği (E-Devletten alınabilir.)

  c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

  ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri Olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

  d) 6 adet vesikalık fotoğraf  (Fotoğraflar memuriyete uygun olmalıdır)

  e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)

  Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

  Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. 


  Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı için tıklayınız...

  İtfaiye eri alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız...

  Zabıta Memuru alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız...


  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Memur, Tahsildar ve Zabıta Memuru Alımı İlanına başvuran adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

  Memur, Tahsildar Lisans ve Ön Lisans mezunu adayların değerlendirme sonuçları için tıklayınız...

  Zabıta Memuru Lisans ve Ön Lisans mezunu adayların değerlendirme sonuçları için tıklayınız...

  SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;

  1-İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.

  2-Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınav Giriş Belgeleri adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim numaralarına mesaj olarak gönderilecektir.

  3-Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile uygulamalı sınav için spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.

  4-Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının 21.09.2022 tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

  Zabıta Memuru Parkur Bilgilendirilmesi için tıklayınız...

   


  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı İtfaiye Eri Alımı İlanına başvuran adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

  Lisans mezunu adayların değerlendirme sonuçları için tıklayınız...
  Herhangi bir önlisans mezunu adayların değerlendirme sonuçları için tıklayınız...
  Lise ve dengi okul mezunu adayların değerlendirme sonuçları için tıklayınız...

  SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;
  1. İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.
  2. Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınav Giriş Belgeleri adayların başvuru formunda belirttikleri iletişim numaralarına mesaj olarak gönderilecektir.
  3. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile uygulamalı sınav için spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.


  Sözlü ve uygulamalı sınavın yapılma şekli için tıklayınız...


  Sınav duyuru metni için tıklayınız...

  Tahsildar kadrosuna başvuru formu için tıklayınız...

  Memur kadrosuna başvuru formu için tıklayınız...

  Zabıta memuru kadrosuna başvuru formu için tıklayınız..


  İtfaiye eri alımı detayları için tıklayınız...

  İtfaiye eri alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız...


  İtfaiye eri alımı detayları için tıklayınız...

  İtfaiye eri alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız...


  2022 EKPSS/KURA ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza atanan adaylar 04.03.2022 tarihine kadar mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

   

  İstenilecek belgeler:

  1. Dilekçe için tıklayınız...

  2. ÖSYM Sonuç Belgesi

  3. Engelli Sağlık Kurulu Raporu

  4. Diploma (Aslı, Noter Onaylı Sureti veya E-Devlet Çıktısı)

  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  6. Adli Sicil Kaydı

  7. 6 adet Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)

  8. Askerlik Durum Belgesi

  9. Atama Başvuru Formu tıklayınız...

   

  Adres: Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi 1 Nolu Hizmet Binası No:5 Kat:5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

  Telefon : 0 252 214 14 06 / 2115-2119


  2022 Yıllık Eğitim Planı pdf dosyası için tıklayınız... 


  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2021 Yılı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı ilanına başvuran adayların Sınav Sonuçları belirlenmiştir.

  İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları
  Lise ve Dengi Okul Mezunu Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.
  Herhangi bir Önlisans Mezunu Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.
  Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Mezunu Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.


  Zabıta Memuru Alımı Sınav Sonuçları
  Lisans Mezunu  Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.
  Önlisans Mezunu  Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.
  Lisans Mezunu (Yabancı Dil)  Adayların Sınav Sonuçları için tıklayınız.


  Atanmaya hak kazanan adaylar 16.08.2021 - 27.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi No:5 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

  Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

  a) Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) İtfaiye Eri dilekçe örneği için Tıklayınız.

      Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Zabıta Memuru dilekçe örneği için Tıklayınız.

  b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

  c) Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

  ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri  / Zabıta Memuru olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

  d) 6 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

  e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)

  Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

  Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. 


  İtfaiye ve zabıta personeli görevde yükselme sınavı tarihi ve yeri

  İtfaiye personeli görevde yükselme sınavı 06.11.2021 Cumartesi günü saat 10:00’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 202 No'lu amfisinde yapılacaktır.

  Zabıta personeli görevde yükselme sınavı 06.11.2021 Cumartesi günü saat 10:00’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 203 No'lu amfisinde yapılacaktır.


  İTFAİYE PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVIBAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI için tıklayınız..

  ZABITA PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVIBAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI için tıklayınız..


  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı İlanına başvuran adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi belirlenmiştir.

  LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU İTFAİYE ERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI  için tıklayınız..

  HERHANGİ BİR ÖNLİSANS PROGRAMI MEZUNU İTFAİYE ERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI için tıklayınız..

  İTFAİYECİLİK BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU  İTFAİYE ERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI için tıklayınız..

  LİSANS MEZUNU ZABITA MEMURU BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI  için tıklayınız..

  LİSANS MEZUNU ve YDS PUANINA SAHİP  ZABITA MEMURU BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI için tıklayınız..

  ÖNLİSANS MEZUNU ZABITA MEMURU BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI için tıklayınız..

  SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;

  İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.

  Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. (Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Büyükşehir Belediyemizce düzenlenecek olan (adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu) "Sınav Giriş Belgesi"nin teminine ilişkin bilgilendirme adayların başvuru esnasında bildirdikleri cep telefon numaralarına SMS olarak gönderilecektir)

  Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.


  SINAVIN UYGULAMA BÖLÜMÜNE İLİŞKİN PARKUR BİLGİLENDİRMESİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

  1 - İtfaiye Eri parkuru için tıklayınız..

  - Zabıta Memuru parkuru için tıklayınız..


  İtfaiye için tıklayınız..

  Zabıta için tıklayınız..


  Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı detayları için tıklayınız..

  İtfaiye eri alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız.

  Zabıta memuru alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız.


  Sonuçlar için tıklayınız..


  Belediye üst yazısı için tıklayınız..

  Bakanlık üst yazısı için tıklayınız..

  Açılacak Kadrolara ilişkin tablo için tıklayınız...
  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2020 Yılı İtfaiye Eri Alımına başvuran adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların listesi belirlenmiştir.

   

  İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans Programı mezunu atanmaya hak kazanan aday listesi için Tıklayınız.

   

  Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı mezunu atanmaya hak kazanan aday listesi için Tıklayınız.

   

  Lise ve Dengi Okul Mezunu atanmaya hak kazanan aday listesi için Tıklayınız.

   

  Atanmaya hak kazanan adaylar 25.12.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi No:5 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

   

  Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

   

  1. Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.) Dilekçe örneği için Tıklayınız.

  2. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

  3. Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

  4. Sağlık açısından İtfaiye Eri olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu rapor

  5. 6 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

  6. Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devletten alınabilir.)  

  Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra atanmaya hak kazanan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

   

  Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

   

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.


  Sınavı sonuçları için tıklayınız..


  Sonuçlar için tıklayınız..


  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2020 Yılı İtfaiye Eri Alımına başvuran adaylardan Sözlü ve Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi belirlenmiştir.


  İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Programı İçin Tıklayınız..

  Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı İçin Tıklayınız..

  Lise ve Dengi Okul Mezunu İçin Tıklayınız..


  SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR;

  1. İlan edilen sınav takvimine uymak zorundadır.
  2. Sınava gelirken Sınav Giriş Belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
  3. Sınav Giriş Belgesi ile birlikte tanıtıcı resimli resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile spor malzemelerini yanlarında bulunduracaktır.

   SINAVIN UYGULAMA BÖLÜMÜNE İLİŞKİN PARKUR BİLGİLENDİRMESİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

  1) Lastik içinden geçme; adaylar 6 adet yatay durumdaki lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak etabını tamamlayacaktır. 

  2) Dikey lastik içinden geçme; adaylar ikili olarak birbirine bağlanmış 3 adet kamyon lastiği dizisinin içerisinden geçerek etabını tamamlayacaktır.

  3) Slalom; 6 adet slalom kukası dışından dolaşılarak etabını tamamlayacaktır.

  4) Denge aleti; adaylar baştan sona kadar yürüyerek istasyonu tamamlayacak, adayın denge aletinden düşmesi durumunda düştüğü yerden tekrar denge aletine çıkarak yürüyüşünü tamamlayabilecektir.

  5) Merdivene tırmanma /inme; aday dik vaziyette açılmış merdivenli itfaiye aracının merdivenine çıkıp tekrar aşağıya inerek tüm parkurları bitirmiş sayılacaktır.

  NOT: Tüm parkurun nasıl koşulacağı adaylara mülakat günü uygulamalı olarak itfaiye personeli tarafından gösterilecektir.  Sonuçları görmek için tıklayınız.. 


  Sonuçlar için tıklayınız...


  İlan detayları için tıklayınız..

  Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız..

  İtfaiye eri alımı başvurusu dilekçeleri için tıklayınız...


  İlan detayları için tıklayınız..

  Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız..


  Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Şube Müdürü Kadrosu Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız...


  Belediye üst yazısı için tıklayınız..

  Bakanlık üst yazısı için tıklayınız..

  Açılacak Kadrolara ilişkin duyuru için tıklayınız...


  2020 yılı yıllık eğitim planı için tıklayınız..


  Yapılacak Olan "Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavı" ile ilgi yazı için tıklayınız...

  "Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavı" başvurusu ile ilgili yapılması gerekenler için tıklayınız...

  Eğitim notları için tıklayınız...

  Başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler için tıklayınız...  Sınav sonuçları için tıklayınız..


  Değişen maddeler için tıklayınız...


  696 sayılı Olağanüstü  Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Statü ya da Kadroya Geçişi İşçi niteliğinde olmayan personelin, ihale ve sözleşme sürecinde oluşturulacak komisyon ve teşkilatlarda görev alabileceğine,

             Oy birliği ile karar verilmiştir.


  Kamu İhale Kurulu Kararı İçin Tıklayınız...  Muğla Büyükşehir Belediyesi Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik

  İçin Tıklayıız...


  Muğla Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği İçin Tıklayınız...


  696 Sayılı KHK. Gereği İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Sonuçları


  696 Sayılı KHK. gereği Büyükşehir Belediyemizde hizmet alımı (taşeron) olarak görev yapan personelin işçi statüsüne geçiş sınavları uygulamalı-sözlü olarak 06-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmış ve sonuçları açıklanmıştır.

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması değerlendirmeleri devam etmekte olup, olumsuz (menfi) olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecektir.

  Ayrıca, 696 sayılı KHK.da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların başvuruları da geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecek, geçiş süreci tamamlansa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

  Sonuçlara itiraz 26.03.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Muğla Valiliği bünyesinde oluşturulan Sınav İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı dilekçe ile yapılacaktır.

  Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sınav sonuçları için tıklayınız...


  696 Sayılı KHK. gereği Büyükşehir Belediyemizde hizmet alımı (taşeron) olarak görev yapan personelin işçi statüsüne geçiş sınav takvimi açıklanmıştır.

  696 Sayılı KHK. gereği yukarıda belirtilen personelin Arşiv Araştırması Valilik Makamından istenmiş, ancak henüz neticelendirilememiştir.  Arşiv araştırması olumsuz (menfi) olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecek, ayrıca, 696 sayılı KHK.da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların geçiş işlemi  yapılsa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

  Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Tüm sınavlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapılacaktır.

  Sınav takvimini görmek için tıklayınız...


  696 Sayılı KHK. gereği Büyükşehir Belediyemizde hizmet alımı (taşeron) olarak görev yapan personelin işçi statüsüne geçiş başvuruları Tespit Komisyonunca değerlendirilerek sonuçları açıklanmıştır.

  Söz konusu personelin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Valilik Makamından istenmiş, ancak henüz neticelendirilememiştir. Güvenlik Soruşturması olumsuz (menfi) olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecektir.

  Ayrıca, 696 sayılı KHK.da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların başvuruları da geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecek, geçiş süreci tamamlansa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

  Sonuçlara itiraz 23.02.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Muğla Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı dilekçe ile yapılacaktır.

  Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Başvuru sonuçları için tıklayınız...


  İtfaiye ve Zabıta personeli görevde yükselme sınavı sonuçları için tıklayınız...


  2017 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları için tıklayınız...

  Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Sonuçları İçin Tıklayınız... 

  Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları İçin Tıklayınız... 


  2017 yılı Zabıta Personeline Yönelik Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı Başvuru Sonuçları için tıklayınız... 


  2017 yılı İtfaiye Personeline Yönelik Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı Başvuru Sonuçları için tıklayınız.. 


  Aday memur temel eğitim sınav sonuçları için tıklayınız..

  Başvuru değerlendirme sonuçlarını görmek için tıklayınız 

  04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ek tabloda belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

  İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca Görevde Yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar ek tabloda belirtilmekte olup, aynı maddenin (2) inci fıkrası uyarınca da ilan edilen boş kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvurabilecektir.

  Söz konusu sınava ilişkin son başvuru tarihi ilgili Yönetmelik gereğince 01 Şubat 2017 olup, adayların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girmek için başvurdukları kadroyu, 01 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Daire Başkanlığımıza dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

              İlan edilen kadrolar için tıklayınız


  2016 Yılı Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayınız 

  2016 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları için tıklayınız 

  2016/1 Ekpss/Kura ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Atanan Adaylardan istenen belgeler için tıklayınız 

  Başvuru sonuçlarını görmek için tıklayınız 

  04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ek tabloda belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

  İlgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca Görevde Yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar ek tabloda belirtilmekte olup, aynı maddenin (2) inci fıkrası uyarınca da ilan edilen boş kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvurabilecektir.

  Söz konusu sınava ilişkin son başvuru tarihi ilgili Yönetmelik gereğince 1 Şubat 2016 olup, adayların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girmek için başvurdukları kadroyu, 1 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Daire Başkanlığımıza dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

              İlan edilen kadrolar için tıklayınız.

  Muğla Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Mülakat Sınavı Başarı Çizelgesi için tıklayınız. 

  2015 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları için tıklayınız...  

  Daimi İşçi Statüsünde Engelli olarak 29.09.2015 tarihinde 3(Üç) Kişilik Alım İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonucu için tıklayınız... 


  Ömer KARABULUT

  Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü  Fatma Zerrin KILINÇ

  Eğitim Şube Müdürü

  Özgeçmiş

  Ankara Üniversitesi Adalet Yüksekokulu ve Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun ve Yönetim alanında yüksek lisans tez aşamasında olan Zerrin KILINÇ, 1996 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde memuriyet hayatına başladı. 2007-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığında görev yaparak Sicil-Disiplin ve Hizmet İçi Eğitim Şefliği görevini yürüttü. 2010-2014 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Hukuk Müşavirliğinde Şef olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memuriyet hayatına devam etmekte olup, halen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

  1976 yılında doğmuş, evli ve iki çocuk annesidir.

  Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri ve Çalışma Alanı;

  Hizmet İçi Eğitim Kurulu’nun sekretarya görevini yapmak.  Süreklilik, verimlilik, ekonomiklik ve fırsat eşitliğine dayalı Hizmet içi eğitim ilkeleri doğrultusunda Birimlerle işbirliği yaparak, Kurum personelinin eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek ve buna göre Hizmet İçi Eğitim İlkeleri çerçevesinde Yıllık Eğitim Planını ve Programını hazırlayarak Başkan onayına sunmak, onaylanan yıllık planı yayınlamak ve uygulanmasını sağlamak. Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında kişiler, kurumlar ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak. Eğitim plan ve programlarının verimli ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak eğitim ve öğretim bakımından yararlı olabilecek imkân ve kaynakları belirlemek. Yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirilmesini yapmak ve Başkanlık Makamına sunmak. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini izlemek, denetlemek, gerekli tedbirleri almak. Yıllık eğitim programlarına göre yapılmakta olan eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç 1 (bir) ay sonra Devlet Personel Başkanlığı’na göndermek. Aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, programları Devlet Personel Başkanlığı’na göndermek. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ve eğitimine ilişkin işlemleri yürütmek. Kurum kültürü oluşumuna katkı sağlayacak ve personelde kuruma bağlılığı artıracak eğitim faaliyetleri yürütmek. Hizmet içi eğitim çalışmalarına, geçerli bir özre dayanmaksızın katılmayanlar hakkında, personelin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak. Öğrencilere yönelik mesleki eğitim uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Düzenlenen eğitimlerle ilgili konularda birimleri bilgilendirmek, bununla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

  Daire Başkanlığımıza otomasyon üzerinden gelen evrakın kayıt, kontrol, kabul işlemlerini yapmak. Aslı gelen evrakı ilgili şube müdürlüklerine havale yapılmak üzere Daire Başkanına sunmak.  Şube müdürlüklerine havale edilen evrakın ilgili şeflere havale edilmek üzere şube müdürlerine teslim etmek. Şube müdürleri tarafından havale edilen evrakın zimmet ile ilgili şeflere teslim etmek. Şube müdürlüklerimizce hazırlanan ve birim parafları tamamlanan yazıların kurum paraf sırasına göre paraf ve imzaya sunmak ve takip etmek. İmza işlemi tamamlanan evraka birim evrak sayısı vermek. Birim evrak sayısı alan evrakın muhatabı kurum içi ise ilgilisine, kurum dışı ise genel evrak sayısı verilmek ve muhatabına gönderilmek üzere Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına iletmek. Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  Melahat SAAT KILINÇ

  İnsan Kaynakları Şube Müdür V.


  Ömer KARABULUT

  İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü V.


  Soner KÜLTEPE

  İşçi Hizmetleri Şube Müdürü