Live Stream

.


-

-

-

-

-

-

Fatoş ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı V.


Özgeçmiş

1981 yılında Muğla’da doğdu. İlköğretim ve lise hayatını  Muğla’da tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ve daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Kafaca Belediyesinde memuriyet hayatına başladı. 2004 yılında Muğla Belediyesine naklen atandı. Burada memur ve şef kadrosunda çalıştıktan sonra 2012 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atandı. 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

 Fatoş ÖZTÜRK bir çocuk annesidir.

Osman Can YENİCE

Mali Genel Sekreter Yardımcısı
Emin MADRAN

Genel Sekreter Yardımcısı 


Özgeçmiş

1967 Yılında Yenipazar'da (Aydın) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hamzabali Köyünde tamamladıktan sonra, 1984 yılında Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini, 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünü bitirdi.

1986-1987 yıllarında 10 ay, Burdur'da Vural Harita Bürosunda Tekniker, 1987-1988 yıllarında 20 aylık süreler ile Silvan Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yaptı. 1988 yılında bu görevinden ayrılarak 3,5 yıl süreyle İstanbul'da Ayal  Müh. Mad. San. ve Tic. ltd. Şti.'de Tekniker olarak çalıştı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini bitirdi.

Aynı yıl Kulu Kadastro Müdürlüğünde Mühendis unvanı ile göreve başladı. 1998 yılında Kontrol Mühendisi, 1999 yılında Kadastro Müdürü oldu. 1999-2004 yılları arası Kulu Kadastro Müdürü,2004-2011 yılları arası Muğla Kadastro Müdürü, 2011-2013 yılarında Denizli Kadastro Müdürü, 2013-2014 yılarında Denizli Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde Kalite ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına 21 Nisan 2014 tarihinden naklen atandı. 21.04.2014-15.02.2017 tarihleri arasında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 23.05.2016 – 15.02.2017 tarihleri arası vekaleten, 15.02.2017 – 02.11.2022 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 18.03.2019 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü  Teknik Genel Sekreter Yardımcılığı görevine 02.11.2022 tarihinde atandı.

Kulu Kadastro Müdürü görevini yürüttüğü dönemde, Kulu Düden Gölü Kültür ve Sanat Festivalinin düzenlemesinde görev aldı. Dört yıl Festival Tertip Komitesi üyeliği, Festival Hazırlık Komitesinin bir yıl üyeliğini üç yıl Başkanlığını yaptı.

Halen Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı , İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V. olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tel                          : 0 (252) 214 1096

Web                      : www.mugla.bel.tr

E-posta                 : eminmadran@mugla.bel.tr

Özgür AKDAĞ

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

Özgür AKDAĞ, Kocaeli Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü’nden ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde; İşçi Özlük İşlemleri Servisi Şefliği ve Disiplin İşlemleri Servisi Şefliği görevlerini yürüten Özgür AKDAĞ, 25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Özgür AKDAĞ 15 yıl Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur olarak görev yapmıştır.

1979 Manisa doğumlu olup, evli iki çocuk babasıdır.

Tel                  : 444 4801
Web                : 
www.mugla.bel.tr

Ünsal PAŞALI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

04.03.1964 Yılında Muğlanın Akçaova Köyünde doğdu. İlköğretimini Akçaova İlkokulunda, ortaöğrenimini Muğla Merkez Okulunda, lise eğitimini Muğla Turgut Reis Lisesinde tamamlayarak 1987 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmuştur. 1987 Yılında Marmaris Belediyesinde Veteriner Hekim olarak göreve başlamıştır.1994-2013 tarihleri arasında Veteriner Hekim ve Zabıta Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmış, 15/02/2017 tarihi itibari ile Daire Başkanlığı görevine devam ettirmektedir.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları; 

Madde 9 –(Değişik:08/10/2015-359 M.K.)  (1) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 1. Daire Başkanlığını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı müdürlükleri yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak.
 2. Diğer Daire Başkanlıkları Genel Sekreterlik ve Başkanlık makamlarıyla irtibat kurmak ve Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak.
 3. Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek amirlerin onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek, personeline bu konularda açıklamalarda bulunmak.
 4. Onaylanan politikalara uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için plan, program ve bütçe hazırlamak, bunları hazırlarken Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin amaçları uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu sağlamak, hazırlanan plan, program ve bütçe önerilerini amirlerinin onayına sunmak.
 5. Birim faaliyetlerini iş bölümü ilkeleri ve mevzuat hükümleri dahilinde astları arasında dağıtmak, sorumluları belirlemek, verilen görevleri benimsetmeye çalışmak ve koordinasyonu sağlamak.
 6. Birim faaliyetleri hakkında amirine sistematik olarak yazılı veya sözlü olarak bilgi vermek.
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek. Personeline konu kapsamında görev vermek.
 8. (Değişik:08/10/2015-359 M.K.)Büyükşehir Belediyesi ve Daire Başkanlığının hizmetlerinin tanıtımını yapmak, yaptırmak,
 9. (Değişik:10/04/2015-135 M.K) Mahiyeti altında bulunan personellerle ilgili gerektiğinde terfi ve taltif önerilerini Üst Makamlara sunmak, sorunlarını görev kapsamı dâhilinde çözüm bulmaya çalışmak, onaylanan disiplin cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 10. Görevlendirilmesi halinde diğer daire başkanlıklarına vekâlet etmek.
 11. Düzenlenen festivallerde belediye adına yürütme kurulunda görev almak,
 12. (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Başkanlığının ve alt birimlerinin, harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, harcama yetkilisi olarak, bütçe ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapmak, gerektiğinde Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak/ yaptırmak,
 13. (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Başkanlığı Bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnameleri, maliyet hesaplarını hazırlatmak,
 14. (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak / uygulatmak,
 15. (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Koordinasyon gereken konularda hangi daire başkanının koordinatör olarak görev alacağı konusunda Belediye Başkanına teklifte bulunmak.


Fatoş ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

1981 yılında Muğla’da doğdu. İlköğretim ve lise hayatını  Muğla’da tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ve daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Kafaca Belediyesinde memuriyet hayatına başladı. 2004 yılında Muğla Belediyesine naklen atandı. Burada memur ve şef kadrosunda çalıştıktan sonra 2012 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atandı. 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

 Fatoş ÖZTÜRK bir çocuk annesidir.

Daire Başkanlığı Görevleri ve Genel Bilgileri

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Gelirler Şube Müdürlüğü ve Strateji Şube Müdürlüğü olmak üzere dört Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Daire Başkanlığımızın görevi Belediyemiz içerisinde izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek. Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak başkanlık faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç ve dış denetimlerde mali yıl evraklarını denetime hazır hale getirmek. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Telefon               : 444 48 01 - 0 252 214 07 00

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : fatosozturk@mugla.bel.tr

Buket KALLEM

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı 


Özgeçmiş

Lisan ve Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, uzmanlık eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünde tamamlamıştır.

2008 yılında Muğla Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak göreve başlamıştır.

2014-2018 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Veteriner Hizmetleri Şube Müdür Vekili, Mezbaha Hizmetleri Şube Md.V. ve Sağlık Hizmetleri Şube Md. V. olarak görev yaptıktan sonra, 2018 yılından itibaren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.Şevket GÜLEN

Zabıta Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

Şevket GÜLEN, 1963 yılında doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1985 yılında Zabıta Memuru olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla Zabıta Komiseri, Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürü olarak görevlerine devam etmiştir. 2014 yılından itibaren ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında Zabıta Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Daire başkanının görev yetki ve sorumlulukları

(a) Daire Başkanı birimin en üst amiridir.

(b) Daire Başkanı; Daire Başkanlığına, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri Başkanlık Makamının emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Üst Yönetime karşı sorumludur.

(c) Başkan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, Daire Başkanlığının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir

(d) Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

(e) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninde alınan kararları uygulamak,

(f) Zabıtanın görevleri ile ilgili konularda, şube müdürlükleri arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, şube müdürlerine emir ve talimat vermek,

(g) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak,

(h) Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

(ı) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

(i) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

(j) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

(k) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

(l) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

(m) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

(n) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

(o) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

(ö) İlçe Belediye Zabıta Müdürleri arasında koordinasyonu sağlamak.

(p) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Reyhan MUSLU HATİPOĞLU

Daire Başkan V.
Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek.

b) Bu yönetmeliğin 7. Maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak ve yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek,

c) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

ç) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

d) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin bütçesini hazırlatmak, etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak,

e) Daire Başkanlığının birim faaliyet raporunu hazırlatmak,

f) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yaptırmak,

g) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yaptırmak,

ğ) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclis ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

h) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek, ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

Tel                  : 0 252 214 07 00
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          :


Mehmet Karyağdı

İtfaiye Daire Başkanı

MİSYONUMUZ

Meydana gelen her türlü İtfaiye olayına zamanında ve doğru bir şekilde müdahale etmek, can ve mal kaybını en asgari düzeyde tutarak, afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

VİZYONUMUZ

Bilim ve teknolojiye uygun araç, gereç ve eğitimli personeli ile örnek bir itfaiye teşkilatı olmak.

DEĞERLERİMİZ

 • Etik Değerle Bağlılık
 • Hızlılık ve Güvenirlilik
 • İnsana Değer Vermek
 • Güvenli Hayat ve Gelecek
 • Sorumluluk Duygusu
 • Ekip Çalışması

İLKELERİMİZ

 • Etik değerlere bağlılık esastır
 • Yönetimde hızlılık ve güvenirlilik
 • İnsana değer vermek
 • Güvenli hayat ve gelecek için çalışılacaktır
 • Sorumluluk duygusu içinde hareket edilecektir
 • Ekip çalışması esas alınacaktır.

ACİL DURUMLAR
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangın, trafik kazası, deprem, heyelan, sel gibi ne zaman, nerede, nasıl olacağı, kaç kişiyi, ne şekilde etkileyeceği önceden bilinemeyen kaza ve doğal afetlerde acil kurtarma hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Aşağıdaki acil durumlarda itfaiyeye ulaşmak için telefonla 112' yi tuşlayınız. (112 telefon numarası da 2016 yılında kullanılmaya devam edecektir.)

YANGIN / PATLAMA
Yangın yerinin adresini, niteliğini (ev, depo, fabrika vb), mümkünse yangının nedenini, bulunduğunuz yerin telefonu ile isminizi bildiriniz.

TRAFİK KAZASI
İtfaiye ekipleri trafik kazalarında araçta sıkışmış yaralının çıkarılması için özel tekniğe ve donanıma sahiptir.
Acil Kurtarma temel prensibi; kazazedelerin özel teknik kurtarma yöntemi ile araçtan çıkarılıp, yaralıların öncelik durumuna göre Trafik kazalarında araçta sıkışma, uygun sağlık kuruluşuna en kısa sürede ulaştırılmasıdır.

SU BASKINI
Su baskını ihbarlarınızı İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 112 numaralı telefonuna bildirebilirsiniz.

DOĞAL AFETLER
İtfaiye ekipleri sel baskını, deprem, göçük gibi afetlerde de yanınızdadır. 112 numarayı tuşlayarak gerekli bilgileri, ilgililere veriniz.

CAN KURTARMA


Yüksek binada mahsur kalma, bina çökmesi, kuyuya düşme, asansörde mahsur kalma gibi acil durumlarda da İtfaiye ekipleri hizmetinizdedir. İhbarlarınızda olay yerinin adresini, yer tarifini, olayın türünü, tehlikede olan kişi sayısını olabildiğince açık, net bildiriniz.

İtfaiye ekipleri günün 24 saati, haftanın 7 günü kesintisiz hizmet vermektedir. Üç tuşla ulaşılır. Tel: 112 Yangın, doğal afet, trafik kazası, patlama (infilak) vb. kurtarma hizmetleri için 112 nolu telefonu aramanız ücretsizdir. Ücretsiz arama; cep telefonu ve ankesörlü telefonlardan kontörsüz yapılabilmektedir. Asılsız ihbarların zaman kaybı ve maddi zararlara neden olduğu unutulmamalıdır. Yangın söndürme ve her türlü kurtarma hizmetleri ücretsiz verilmektedir.


Taner Yiğit

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

1981 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’ da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2003 yılında Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü bitirerek tamamlamıştır. Yüksek Lisansını 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında tamamlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının Görevleri

a) Belediye faaliyetlerinin tanıtımı ve tanıtıma ile ilgili alanlarda yazılı sözlü basın kuruluşları ve halkla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

b) Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin yapmış oldukları çalışma ve hizmetleri kamuoyuna, basına ve halka etkin şekilde duyurmak.

c) Vatandaşların ve Muhtarlıkların Çağrı Merkezi, İnfo, Cimer, Açık Kapı üzerinden belediye hizmetleri ile ilgili yaptıkları başvuruların ilgili birimlere iletilmesi ile çözümüne yardımcı olmak.

ç) Basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. talepleri değerlendirerek gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

d) Kent Konseyi, Sağlıklı Kentler Birliği, Avrupa Gönüllü Hizmetleri,  Dünya Gençlik Servisleri Merkezi ve dış ilişkiler konusundaki ilişkileri yürütmek.

e) Belediyenin ülkemizdeki diğer belediyelerle olan ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak ulusal kurum ve kuruluşlarla, kültür ve sanat kurumlarıyla işbirliği sağlayarak etkinlikler düzenlemek.

f) Başkanlık Makamını ziyaret eden misafirler hakkında Başkana bilgilendirme dosyaları hazırlamak, misafirleri ağırlamak ve misafirlerin video ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmek, çekilen görüntülerin ziyaretçilere verilmesini sağlamak.

g) Muhtarlıklardan gelen malzeme, tanıtım ve destek taleplerini ilgili birimlere iletmek ve taleplerin karşılanmasına yardımcı olmak.

ğ) Belediyenin proje, hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, halkla ilişkiler hizmetleri sunmak, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlıklar ile ilişkileri geliştirmek.

h) Önemli gün ve haftalarda yapılacak faaliyetleri organize ve koordine etmek.

ı) Başkanlığımız ile ilgili haberlerin yer aldığı, günlük gazeteler, televizyonlar,  dergiler,  meslek odaları gibi kurum ve kuruluşların yayınlarının alımını, izlenmesini, derlenip arşivlenmesini sağlamak.

i) Belediye tarafından çıkarılacak Muğla İlini tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik açıdan tanıtıcı nitelik taşıyan kitap, dergi, bülten, makale gibi yayınların araştırmalarını, hazırlanmasını ve basım çalışmalarını organize etmek. Belediye Başkanı tarafından konu hakkında bilgi sahibi belediye personeli arasından görevlendirilecek en az üç kişi ile Başkanlık Oluruyla gerçek veya tüzel kişilerden oluşacak yayın kurulu kararı doğrultusunda bahse konu yayınların basımını gerçekleştirmek, tanıtımını yapmak ve halka ulaştırılmasını sağlamak.

j) Konser, şenlik, festival, söyleşi, çalıştay, panel, sempozyum ile ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek, yarışma kurulu oluşturarak yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödül veya plaket vermek, dini ve ulusal bayramlarda etkinlikler düzenlemek, organizasyonları sağlamak ve katılımcılar ile ilişkileri koordine etmek.

k) Muğla’da yaşayan, kent adına önemli ve Muğla’ya katkıda bulunmuş kişilerin düğün, ölüm, doğum gibi önemli günlerini takip ederek, Belediyemizin bu kişiler ile sosyal ilişkilerini Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile yürütmek.

 l) Belediye hüküm ve tasarrufu altında olan alan ve mekânlarda ticari olmayan ve bilimsel çalışmalar dışında kalan ticari amaçlı yapılacak fotoğraf, video, film çekimi ve her türlü prodüksiyon izinlerini vermek ve yine bu mekanlarda duyurusu ve tanıtımı planlanan her türlü etkinlik görselinin onayını vermek.

 m) Belediyenin kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili tanıtım materyalleri yaptırmak.

n) Belediye Başkanlığına ait tüm birimlerin halka ilişkilerini organize etmek, gerektiğinde bağlı kuruluş ve iştiraklerin halkla ilişkiler birimleriyle koordineli çalışmak.

o) Belediye ile kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak ve bu kapsamda her türlü kitle iletişim araçlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sektörsel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşehrilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları, halk günleri, konserler, yemek organizasyonları, panel, söyleşi açık oturum gibi özel düzenlemeler yapmak.

ö) Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek ya da başka bir Daire Başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili Başkanlık Makamınca verilecek talimatları uygulamak.

p) Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanmasını sağlamak.

r) Başkanlık Makamının protokol ve tören hizmetlerini yürütmek.


Tel                  : 444 48 01
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          : info@mugla.bel.tr

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı