Geri Tüm Birimler

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü


Fuat TOKALAŞ

Gençlik ve Spor Şube Müdürü


Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü, Belediyemizce kurulan spor tesis ve sahalarının işletilmesini, devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını, mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır halde bulundurulmasını, tesislerimizde yapılacak olan spor etkinliklerinin takviminin düzenlenmesini sağlamak. Belediye personelinin ve Belediye Spor Kulübü sporcularının müsabaka ve antrenmanlarının aksamadan yürütülmesini sağlamak. Belediye Başkanlığınca organize edilmesi öngörülen turnuva vs. sportif organizasyonlar ile gençlik hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak. Büyükşehir Belediyemiz faaliyet sınırları içerisinde bulunan her yaş ve kesime spor hizmetini sunmak için projeler üretip uygulamak. Sporun yaygınlaşmasını sağlayarak, gençliğe yönelik projeler üretmek. Belediye bünyesinde bulunan tesisleri en verimli şekilde halkın kullanımına sunmak, spor alanları oluşturmak, yeşil alan ve parklara kondisyon aleti koyarak halkın spora erişimini kolaylaştırmak. Okullara spor malzemesi yardımı yaparak Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki çocuklara fırsat eşitliği tanımak ve farklı spor dallarını tanımalarına imkân sağlamak. Amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımı planlamasını yapmak. Gençliğe yönelik projeler üreterek, farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olmak. Belediyemize ait spor tesislerinin meclis kararı doğrultusunda tahsis işlemlerini yapmak. Yaz ve kış aylarında spor okulları açmak ve yürütmek. Ulusal federasyonlar tarafından ilimizde yapılacak üst düzey spor organizasyonlarına destek olmak, katkı koymak ve gerçekleştirmek. Maddi ve manevi durumu spor yapmak için elverişli olmayan çocuklara yönelik projeler düzenleyerek, çocukların ruhsal, bedensel ve sosyolojik gelişimlerine katkıda bulunmak. Belediyemize ait spor tesislerine spor malzemesi desteği yaparak o bölgede yaşayan halkımızın kullanımına sunmak ve spor yapmalarını sağlamak. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ön görüşmeler yapmak. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek  Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Tel : 0 252 216 07 07

Web : www.mugla.bel.tr