Geri Tüm Birimler
 • Deniz YAŞAR

  Fen İşleri Dairesi Başkan V.

  Özgeçmiş

  Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Kars Köy Hizmetleri il Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı.2005-2014 yılları arasında Muğla İl Özel İdaresinde çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Muğla İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinde Yapım İşleri İhale Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

  1978 yılında Muğla’da doğdu. Bir çocuk annesidir.


  Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları;

  a) Büyükşehir Belediyemizin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, kavşak, refüj, tretuvar ve ana yolların inşai işleri ile mevcut ve kullanılmakta olanların bakım, onarım işlerini yürütmek,

  b) İlgili Dairelerince planlanmış ve bütçelenmiş olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediyemizin görev alanında bulunan ve diğer Daire Başkanlıklarının ihtisas alanına giren her türlü Tarımsal ve Sulama Tesisleri, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü faaliyet alanına giren konular, Park ve Bahçe düzenlemeleri, her türlü Katı Atık Tesisleri hariç Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislere ait proje, inşaat ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek,

  c) Alt yapı yatırım biriminin en üst yöneticisi olarak “Alt Yapı Yatırım Hesabı” ile ilgili “Harcama Yetkilisi” görevini yürütmek,

  d) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurulunca ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için, Daire Başkanlığının bütçesine konulan ödeneğin, “Alt Yapı Yatırım Hesabına” aktarılmasını sağlamak, kazı sonucu bozulan üst kaplama bakım ve onarımlarının İlçe Belediyeler eli ile yaptırılması halinde kazı gelirlerinin İlçe Belediyelerine aktarılması işlerini yürütmek,

  e) Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek ya da başka bir Müdürlük veya Daire Başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili Başkanlık Makamınca verilecek talimatları uygulamak.

  f) Daire Başkanlığına Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri Başkanlık Makamının emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,

  Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan 6 Şube Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

  -              Yol Yapım Bakım Şube Müdürlüğü

  -              Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü

  -              Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü

  -              Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürlüğü

  -              Etüt Proje Şube Müdürlüğü

  -              Makine İkmal Şube Müdürlüğü

  Tel                          : 0 (252) 214 1096

  Web                      : www.mugla.bel.tr

  E-posta                 : denizyasar@mugla.bel.tr