Geri Tüm Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Sercan KARACA

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdür V.


Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı

Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve bu konuda  standartları belirleyerek veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak görevi ile; bu hizmeti sunarken doğru, standart ve kaliteli mekânsal bilginin üretilmesi, denetlenmesi, ilgili birim ve kurumlar arası koordinasyon ile yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak; planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Ayrıca; verilerin güncel olmasını ve farklı kaynaklardan veri entegrasyonunu doğru bir şekilde sağlayabilecek sistemin oluşturulmasını amaçlamıştır. Farklı kaynaklı verilerin Belediyemiz veritabanında doğru olarak toplanması için ortak bir üretim prosedürü geliştirmektedir. Müdürlüğümüz, CBS kurmayı bir moda ya da veri depolama teknolojisi olmadığını bilerek; Belediye Başkanlığımız bünyesinde bilgi akışını hızlandıran, iş verimliliğini arttıran ve işgücü ile zaman kaybını önleme amacı ile organizasyonel bir yapı kurmak için çalışmalarını sürdürmektedir.Tel : 0 252 214 07 00
Web : www.mugla.bel.tr
E-Posta : sercankaraca@mugla.bel.tr