Geri Tüm Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Atilla ÖZKAN

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdür V.


Özgeçmiş

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IZTECH)  Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Atilla ÖZKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra; 2010 yılında Ardahan İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde Şehir ve Bölge Plancısı olarak memuriyet hayatına başladı.

2011 yılında Muğla İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne tayin olan ÖZKAN; 2014 yılının Mart ayında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na atanmış ve ardından aynı yılın Ekim ayında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevine devam etmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde doktora eğitimini sürdürmekte olan Atilla ÖZKAN 2015 yılı Nisan ayında Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

1984 yılında doğmuş; evli ve bir çocuk babasıdır.

Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı

Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve bu konuda  standartları belirleyerek veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak görevi ile; bu hizmeti sunarken doğru, standart ve kaliteli mekânsal bilginin üretilmesi, denetlenmesi, ilgili birim ve kurumlar arası koordinasyon ile yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak; planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Ayrıca; verilerin güncel olmasını ve farklı kaynaklardan veri entegrasyonunu doğru bir şekilde sağlayabilecek sistemin oluşturulmasını amaçlamıştır. Farklı kaynaklı verilerin Belediyemiz veritabanında doğru olarak toplanması için ortak bir üretim prosedürü geliştirmektedir. Müdürlüğümüz, CBS kurmayı bir moda ya da veri depolama teknolojisi olmadığını bilerek; Belediye Başkanlığımız bünyesinde bilgi akışını hızlandıran, iş verimliliğini arttıran ve işgücü ile zaman kaybını önleme amacı ile organizasyonel bir yapı kurmak için çalışmalarını sürdürmektedir.Tel : 0 252 214 07 00
Web : www.mugla.bel.tr
E-Posta : atillaozkan@mugla.bel.tr