Geri Tüm Birimler
 • Doğuş Oktay DELİBALTA

  Bilgi İşlem Dairesi Başkanı


  Özgeçmiş

  1983 yılında Elazığ’da doğdu. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2008 yılında memuriyet hayatına başladı. 6360 Sayılı Yasa ile Muğla Belediyesinin Büyükşehir Belediye statüsü kazanması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

  Doğuş Oktay DELİBALTA evlidir. 

    

  Daire Başkanlığı Görevleri ve Genel Bilgileri

  Daire Başkanlığımızın görevi “Belediyenin bilişim hizmetleri ihtiyacına cevap vererek, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümler üretmek, bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini belediyeye kazandırmak,  belediye birimlerinin hizmetine sunmak ve güncel tutulmasını sağlamaktır.

  Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan 4 Şube Müdürlüğü vardır.

  Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, kablolu ve kablosuz iletişim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve teknolojiye uygun bir şekilde güncellenmesini sağlamak; benzer şekilde belediye birimlerinde kullanılmakta olan bilgisayar ağını kurmak, güvenliğini sağlamak ve işletmekle görevlidir. Ağda yer alan tüm cihazların ve pasif ağ elemanlarının kurulması ve işletilmesi yine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

  Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası belirlenmiş standartlara uygun olarak Kent Bilgi Sisteminin bir parçası olan Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak,  işletmek, veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlayarak belediye birimlerine hizmet sunmakla görevlidir. Bu hizmeti sunarken, mekânsal bilginin üretilmesini, denetlenmesini, ilgili birim ve kurumlar arası koordinasyon ile yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak; planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin doğru, daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

  Adres Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevi, ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde; adres ve numaralama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, bu çalışmalara ait güncel verilerin Ulusal Adres Veri Tabanına ve Büyükşehir Belediyesine ait veritabanına mekânsal veriler ile ilişkilendirerek işlenmesini sağlamaktır.

  Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Belediye birimlerinin etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan Yönetim Bilgi Sistemleri Yazılımlarını temin etmek, geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Belediyemizin kullanmakta olduğu belediye otomasyon programının işletilmesi ve değişen mevzuata göre güncellenmesi için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Belediyenin hizmet alanlarında, işin kim tarafından, hangi sıra ve yöntemlerle yapılacağının analizleri ilgili birimlerle birlikte yapılarak uygulamalar geliştirilmektedir.

   


  Tel : 0 252 214 07 00
  Web : www.mugla.bel.tr
  E-Posta : bt@mugla.bel.tr, bim@mugla.bel.tr