Live Stream

Doğuş Oktay DELİBALTA

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 

Daire Başkanlığı Görevleri ve Genel Bilgileri

Daire Başkanlığımızın görevi “Belediyenin bilişim hizmetleri ihtiyacına cevap vererek, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümler üretmek, bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini belediyeye kazandırmak,  belediye birimlerinin hizmetine sunmak ve güncel tutulmasını sağlamaktır.

Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan 3 Şube Müdürlüğü vardır.

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, kablolu ve kablosuz iletişim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve teknolojiye uygun bir şekilde güncellenmesini sağlamak; benzer şekilde belediye birimlerinde kullanılmakta olan bilgisayar ağını kurmak, güvenliğini sağlamak ve işletmekle görevlidir. Ağda yer alan tüm cihazların ve pasif ağ elemanlarının kurulması ve işletilmesi yine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası belirlenmiş standartlara uygun olarak Kent Bilgi Sisteminin bir parçası olan Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak,  işletmek, veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlayarak belediye birimlerine hizmet sunmakla görevlidir. Bu hizmeti sunarken, mekânsal bilginin üretilmesini, denetlenmesini, ilgili birim ve kurumlar arası koordinasyon ile yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak; planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin doğru, daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Belediye birimlerinin etkili ve verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan Yönetim Bilgi Sistemleri Yazılımlarını temin etmek, geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Belediyemizin kullanmakta olduğu belediye otomasyon programının işletilmesi ve değişen mevzuata göre güncellenmesi için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Belediyenin hizmet alanlarında, işin kim tarafından, hangi sıra ve yöntemlerle yapılacağının analizleri ilgili birimlerle birlikte yapılarak uygulamalar geliştirilmektedir.

 


Tel : 0 252 214 07 00
Web : www.mugla.bel.tr
E-Posta : bt@mugla.bel.tr, bim@mugla.bel.tr


Yönetmelik için tıklayınız..


İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflar İçin


3 BOYUTLU TASARIM ATÖLYESİ

Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Bilişim ve Gelişim Merkezi’nde 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi gerçekleştirilecektir. Başlangıç ve ileri seviye katılımcılara yönelik düzenlenecek olan etkinlik kapsamında; temel olarak tasarım odaklı düşünme ve 3 Boyutlu modelleme konusunda bilgi verilerek katılımcılar tarafından modellenen objelerin 3 Boyutlu yazıcı ile üretilmesine yönelik atölye çalışması yapılacaktır.

Bilişim ve Gelişim Merkezimizde 18 Kasım 2019 - 22 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan atölye çalışması, Başlangıç Seviyesi ve İleri Seviye olmak üzere 2 (iki) grup halinde gerçekleştirilecektir. Etkinliğe İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören öğrenciler katılabilecektir. Gerçekleştirilecek çalışmalar ile atölyelere katılan öğrencilerin 3 boyutlu düşünme konusunda beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı Niteliği (Başlangıç Seviyesi): İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören öğrenciler

Katılımcı Niteliği (İleri Seviye): İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören ve daha önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi’ne katılım sağlamış olan öğrenciler

Etkinlik İçin Son Başvuru Tarihi: 08 Kasım 2019

Etkinlik Tarihi:

 • 18 Kasım 2019 – 22 Kasım 2019
 • Atölye çalışmaları 2 Grup halinde Hafta İçi gerçekleştirilecektir.
 • Etkinlik Grupları
  1. Grup (İleri Seviye): 09:00-12:00
  2. Grup (Başlangıç Seviyesi): 13:30-16:30

Katılım kontenjan ile sınırlıdır.

Katılımcı Sayısı: 15 Kişilik 2 Grup olmak üzere toplam 30 Kişi

Başvurular arasından, aranan niteliklere uygun ve başvuru belgelerini talep edilen şekilde teslim eden ilk 30 kişi katılımcı olarak belirlenerek, yaş gruplarına göre yerleştirme yapılacaktır.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir;

 • İlkokul 3-4 veya Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında öğrenim gören ortaokul öğrencisi olmak,
 • 3 boyutlu modelleme konusuna ilgi duymak,
 • Teknolojiye ve bilime ilgi duymak,
 • Yazılım geliştirme yatkınlığına sahip olmak.

Başvuru Belgeleri;

 • Veli Onay Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız.)
 • Veli ve Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenci Eğitim Belgesi (Öğrenim Belgesi (e-Okul üzerinden temin edilebilir.))

* Başvuru belgeleri veli tarafından şahsen Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

** Başvuru sonuçları hakkında, 15 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar Veli Onay Dilekçesi’nde belirtilen telefon numarası ile irtibata geçilerek bilgi verilecektir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi için;

Muğla Büyükşehir Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı / Eğitim Şube Müdürlüğü

İrtibat: 0 530 957 76 37


İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflar İçin

ROBOTİK VE KODLAMA ATÖLYESİ

Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Bilişim ve Gelişim Merkezi’nde Robotik ve Kodlama Atölyesi gerçekleştirilecektir. Etkinlik kapsamında temel olarak Kodlama (Blok Kodlama, Scratch Kodlama) ve temel Robotik Programlama konusunda bilgi verilerek çeşitli robot kitleri ile uygulamalı atölye çalışması yapılacaktır.

Bilişim ve Gelişim Merkezimizde 05 Ağustos 2019 - 6 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan atölye çalışması, 09.00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında 8 grup halinde gerçekleştirilecektir. Etkinliğe İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören öğrenciler katılabilecektir. Gerçekleştirilecek çalışmalar ile atölyelere katılan öğrencilerin çeşitli robot kitleri ile çalışma fırsatı bulmaları ve Robotik Kodlama konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı Niteliği: İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören öğrenciler

Etkinlik İçin Son Başvuru Tarihi: 01 Ağustos 2019

Etkinlik Tarihi:

 • 05 Ağustos 2019 – 06 Eylül 2019
 • Atölye çalışmaları 8 Grup halinde Hafta İçi gerçekleştirilecektir.
 • Etkinlik Grupları
  1. Grup: 05 Ağustos - 09 Ağustos 2019(09:00-12:00)
  2. Grup: 05 Ağustos - 09 Ağustos 2019(13:00-16:00)
  3. Grup: 19 Ağustos - 23 Ağustos 2019 (09:00-12:00)
  4. Grup: 19 Ağustos - 23 Ağustos 2019(13:00-16:00)
  5. Grup: 26 Ağustos - 29 Ağustos 2019(09:00-12:00)
  6. Grup: 26 Ağustos - 29 Ağustos 2019(13:00-16:00)
  7. Grup: 02 Eylül - 06 Eylül 2019 (09:00-12:00)
  8. Grup: 02 Eylül - 06 Eylül 2019 (13:00-16:00)

Katılım kontenjan ile sınırlıdır.

Katılımcı Sayısı: 20 Kişilik 8 Grup olmak üzere toplam 160 Kişi

Başvurular arasından, aranan niteliklere uygun ve başvuru belgelerini talep edilen şekilde teslim eden ilk 160 kişi katılımcı olarak belirlenerek, yaş gruplarına göre yerleştirme yapılacaktır.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir;

 • İlkokul 3-4 veya Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında öğrenim gören ortaokul öğrencisi olmak,
 • Kodlama ve tasarım konularına ilgi duymak,
 • Teknolojiye ve bilime ilgi duymak,
 • Yazılım geliştirme yatkınlığına sahip olmak.

Başvuru Belgeleri;

 • Veli Onay Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız.)
 • Veli ve Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenci Eğitim Belgesi (Öğrenim Belgesi (e-Okul üzerinden temin edilebilir.))

* Başvuru belgeleri veli tarafından şahsen Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

** Başvuru sonuçları hakkında, 02 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar Veli Onay Dilekçesi’nde belirtilen telefon numarası ile irtibata geçilerek bilgi verilecektir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi için;

Muğla Büyükşehir Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı / Eğitim Şube Müdürlüğü

İrtibat: 0 530 957 76 37


İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflar İçin

3 BOYUTLU TASARIM ATÖLYESİ

Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Bilişim ve Gelişim Merkezi’nde 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi gerçekleştirilecektir. Etkinlik kapsamında temel olarak 3 Boyutlu modelleme konusunda bilgi verilerek katılımcılar tarafından modellenen objelerin 3 Boyutlu yazıcı ile üretilmesi kapsamında atölye çalışması yapılacaktır.

Bilişim ve Gelişim Merkezimizde 05 Ağustos 2019 - 6 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan atölye çalışması, 16:00-18:00 saatleri arasında 4 grup halinde gerçekleştirilecektir. Etkinliğe İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören öğrenciler katılabilecektir. Gerçekleştirilecek çalışmalar ile atölyelere katılan öğrencilerin 3 boyutlu düşünme konusunda beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı Niteliği: İlkokul 3-4 ve Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören öğrenciler

Etkinlik İçin Son Başvuru Tarihi: 01 Ağustos 2019

Etkinlik Tarihi:

 • 05 Ağustos 2019 – 06 Eylül 2019
 • Atölye çalışmaları 4 Grup halinde Hafta İçi gerçekleştirilecektir.
 • Etkinlik Grupları
  1. Grup: 05 Ağustos - 09 Ağustos 2019(16:00-18:00)
  2. Grup: 19 Ağustos - 23 Ağustos 2019 (16:00-18:00)
  3. Grup: 26 Ağustos - 29 Ağustos 2019(16:00-18:00)
  4. Grup: 02 Eylül - 06 Eylül 2019 (16:00-18:00)

Katılım kontenjan ile sınırlıdır.

Katılımcı Sayısı: 15 Kişilik 4 Grup olmak üzere toplam 60 Kişi

Başvurular arasından, aranan niteliklere uygun ve başvuru belgelerini talep edilen şekilde teslim eden ilk 60 kişi katılımcı olarak belirlenerek, yaş gruplarına göre yerleştirme yapılacaktır.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir;

 • İlkokul 3-4 veya Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında öğrenim gören ortaokul öğrencisi olmak,
 • 3 boyutlu modelleme konusuna ilgi duymak,
 • Teknolojiye ve bilime ilgi duymak,
 • Yazılım geliştirme yatkınlığına sahip olmak.

Başvuru Belgeleri;

 • Veli Onay Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız.)
 • Veli ve Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenci Eğitim Belgesi (Öğrenim Belgesi (e-Okul üzerinden temin edilebilir.))

* Başvuru belgeleri veli tarafından şahsen Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

** Başvuru sonuçları hakkında, 02 Ağustos 2019 tarihi mesai bitimine kadar Veli Onay Dilekçesi’nde belirtilen telefon numarası ile irtibata geçilerek bilgi verilecektir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi için;

Muğla Büyükşehir Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı / Eğitim Şube Müdürlüğü

İrtibat: 0 530 957 76 37


Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflar İçin

KODLAMA VE ROBOTİK KAMPI

Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Bilişim ve Gelişim Merkezi’nde Kodlama ve Robotik Kampı gerçekleştirilecektir. Kodlama ve Robotik kampında, temel olarak Kodlama (Blok Kodlama, Scratch Kodlama) ve çeşitli robot kitleri ile temel Robotik Programlama eğitimi verilerek uygulamalı atölye çalışması yapılacaktır.

Bilişim ve Gelişim Merkezimizde 19 Kasım 2018-14 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalışmalar beşer günlük periyotlar halinde gerçekleştirilecektir. 16.00-18.00 saatleri arasında yapılacak olan etkinliğe Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören öğrenciler katılabilecektir. Gerçekleştirilecek çalışmalar ile kampa katılan öğrencilerin çeşitli robot kitleri ile çalışma fırsatı bulmaları ve Robotik Kodlama konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı Niteliği: Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim gören öğrenciler

Etkinlik İçin Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2018

Etkinlik Tarihi:

 • 19 Kasım – 14 Aralık 2018
 • Kamp beşer günlük periyotlar halinde, 4 Grup, Hafta İçi, 16:00-18:00 saatleri arasında 2 saat olarak gerçekleştirilecektir.
  1. Grup: 19-23 Kasım 2018
  2. Grup: 26-30 Kasım 2018
  3. Grup: 03-07 Aralık 2018
  4. Grup: 10-14 Aralık 2018

Katılım kontenjan ile sınırlıdır.

Katılımcı Sayısı: 20 Kişilik 4 Grup olmak üzere toplam 80 Kişi

Başvurular arasından, aranan niteliklere uygun ve başvuru belgelerini talep edilen şekilde teslim eden ilk 80 kişi katılımcı olarak belirlenerek, yaş gruplarına göre yerleştirme yapılacaktır.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir;

 • Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında öğrenim gören ortaokul öğrencisi olmak,
 • Kodlama ve tasarım konularına ilgi duymak,
 • Teknolojiye ve bilime ilgi duymak,
 • Yazılım geliştirme yatkınlığına sahip olmak.

Başvuru Belgeleri;

 • Veli Onay Dilekçesi (İndirmek için Tıklayınız...)
 • Veli ve Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenci Eğitim Belgesi (Öğrenim Belgesi (e-Okul üzerinden temin edilebilir.))

* Başvuru belgeleri veli tarafından şahsen Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

** Başvuru sonuçları hakkında, 16 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar Veli Onay Dilekçesi’nde belirtilen telefon numarası ile irtibata geçilerek bilgi verilecektir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi için;

Muğla Büyükşehir Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı / Eğitim Şube Müdürlüğü

İrtibat: 0 530 957 76 37


Eğitimin Konusu ve Amacı:

Eğitim kapsamında Kodlama (Blok Kodlama, Scratch Kodlama) ve Arduino ile Robotik Programlama eğitimi verilecektir.

Eğitim ile öğrencilere Kodlama ve Robotik konusunda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Katılımcı Niteliği: Gelecek öğrenim döneminde Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında eğitim görecek olan katılımcılar

Eğitim İçin Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Temmuz 2018

Eğitim İçin Son Başvuru Tarihi: 10 Temmuz 2018

Eğitim Tarihi:

 • 16 Temmuz – 10 Ağustos 2018
 • Eğitim 4 hafta süreyle, hafta içi, günde 4 saat olarak gerçekleştirilecektir.

Katılım kontenjan ile sınırlıdır.

Katılımcı Sayısı: 15 Kişilik 2 Grup olmak üzere toplam 30 Kişi

Başvurular arasından, aranan niteliklere uygun ve başvuru belgelerini talep edilen şekilde teslim eden ilk 30 kişi katılımcı olarak belirlenecektir.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler Aşağıdaki Gibidir;

 • Gelecek öğrenim döneminde Ortaokul 5-6-7-8 Sınıflarında öğrenim görecek olan ortaokul öğrencisi olmak,
 • Kodlama ve tasarım konularına ilgi duymak,
 • Teknolojiye ve bilime ilgi duymak,
 • Yazılım geliştirme yatkınlığına sahip olmak.

Başvuru Belgeleri;

 • Veli Onay Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
 • Veli & Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenci Eğitim Belgesi (Karne, Mezuniyet Belgesi veya Öğrenim Belgesi)

* Başvuru belgeleri veli tarafından şahsen Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teslim edilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

** Başvuru sonuçları hakkında, 13 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar Veli Onay Dilekçesi’nde belirtilen telefon numarası ile irtibata geçilerek bilgi verilecektir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi için;

Muğla Büyükşehir Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı / Eğitim Şube Müdürlüğü

İrtibat: Murat Taşdemir / 0530 957 7637

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği için tıklayınız.. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki, çalışma usul ve esasları yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair yönetmelik için tıklayınız.. Erhan ŞAHİN

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü V.Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim sistemleri faaliyetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altında Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi‘nde bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin verimli çalışmasını sağlamakta, bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla bilişim teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, belediye personelinin kullanımına sunmaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi‘nde mevcut bilgisayarlarda kurulmuş olan programların bakım ve güncelleştirmelerinin yapılması, dış tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, internet ve intranet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan donanımlarının tamir ve bakımları Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

Tel : 0 252 214 07 00
Web : www.mugla.bel.tr
E-Posta : erhansahin@mugla.bel.tr

Mehmet Tuncay BÜYÜKTAŞ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdür V.


Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı

Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve bu konuda  standartları belirleyerek veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak görevi ile; bu hizmeti sunarken doğru, standart ve kaliteli mekânsal bilginin üretilmesi, denetlenmesi, ilgili birim ve kurumlar arası koordinasyon ile yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak; planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli yapılmasına katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Ayrıca; verilerin güncel olmasını ve farklı kaynaklardan veri entegrasyonunu doğru bir şekilde sağlayabilecek sistemin oluşturulmasını amaçlamıştır. Farklı kaynaklı verilerin Belediyemiz veritabanında doğru olarak toplanması için ortak bir üretim prosedürü geliştirmektedir. Müdürlüğümüz, CBS kurmayı bir moda ya da veri depolama teknolojisi olmadığını bilerek; Belediye Başkanlığımız bünyesinde bilgi akışını hızlandıran, iş verimliliğini arttıran ve işgücü ile zaman kaybını önleme amacı ile organizasyonel bir yapı kurmak için çalışmalarını sürdürmektedir.Tel : 0 252 214 07 00
Web : www.mugla.bel.tr
E-Posta : tuncay.buyuktas@mugla.bel.tr

Sercan KARACA

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdür V.


Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı

Ortak veri tabanının kurulması, işletilmesi ve Belediye birimlerinin etkili, verimli çalışmaları için ihtiyaç duyulan yönetim bilgi sistemleri yazılımlarını, servis tabanlı mimari ve web tabanlı teknolojiler kullanarak üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en uygun programların teminini sağlamak, Belediye hizmetine sunmak.

Sistemin ihtiyaç duyduğu verinin tespitini yapmak, veriyi elde edilmesi ile ilgili gerekli yöntemleri hazırlamak, ilgili birimle çalışmak, gerekli koordinasyonu kurmak, teknik destek sağlamak, gerekli ise saha çalışmasını yapmak, yaptırmak veya destek sağlamak. Belediyenin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulması ve işletilmesi konusunda görevli birimle çalışmak, veri bütünlüğünü korumak ve ilgili birimleri koordine etmek.Belediyenin web sayfasını hazırlamak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, görevli birimlerle yetki paylaşımlarını yaparak web sayfasını güncel tutmak. Yönetim Bilgi Sisteminin devamlılığını, veri bütünlülüğünü korumak. Diğer kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu veriyi paylaşmak için gerekli prosüdürleri hazırlamak ve uygulamak.

Tel : 0 252 214 07 00
Web : www.mugla.bel.tr
E-Posta : sercankaraca@mugla.bel.tr