Live Stream

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıTaner Yiğit

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

1981 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’ da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2003 yılında Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü bitirerek tamamlamıştır. Yüksek Lisansını 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında tamamlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının Görevleri

a) Belediye faaliyetlerinin tanıtımı ve tanıtıma ile ilgili alanlarda yazılı sözlü basın kuruluşları ve halkla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.

b) Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin yapmış oldukları çalışma ve hizmetleri kamuoyuna, basına ve halka etkin şekilde duyurmak.

c) Vatandaşların ve Muhtarlıkların Çağrı Merkezi, İnfo, Cimer, Açık Kapı üzerinden belediye hizmetleri ile ilgili yaptıkları başvuruların ilgili birimlere iletilmesi ile çözümüne yardımcı olmak.

ç) Basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. talepleri değerlendirerek gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

d) Kent Konseyi, Sağlıklı Kentler Birliği, Avrupa Gönüllü Hizmetleri,  Dünya Gençlik Servisleri Merkezi ve dış ilişkiler konusundaki ilişkileri yürütmek.

e) Belediyenin ülkemizdeki diğer belediyelerle olan ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak ulusal kurum ve kuruluşlarla, kültür ve sanat kurumlarıyla işbirliği sağlayarak etkinlikler düzenlemek.

f) Başkanlık Makamını ziyaret eden misafirler hakkında Başkana bilgilendirme dosyaları hazırlamak, misafirleri ağırlamak ve misafirlerin video ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmek, çekilen görüntülerin ziyaretçilere verilmesini sağlamak.

g) Muhtarlıklardan gelen malzeme, tanıtım ve destek taleplerini ilgili birimlere iletmek ve taleplerin karşılanmasına yardımcı olmak.

ğ) Belediyenin proje, hizmet ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, halkla ilişkiler hizmetleri sunmak, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlıklar ile ilişkileri geliştirmek.

h) Önemli gün ve haftalarda yapılacak faaliyetleri organize ve koordine etmek.

ı) Başkanlığımız ile ilgili haberlerin yer aldığı, günlük gazeteler, televizyonlar,  dergiler,  meslek odaları gibi kurum ve kuruluşların yayınlarının alımını, izlenmesini, derlenip arşivlenmesini sağlamak.

i) Belediye tarafından çıkarılacak Muğla İlini tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik açıdan tanıtıcı nitelik taşıyan kitap, dergi, bülten, makale gibi yayınların araştırmalarını, hazırlanmasını ve basım çalışmalarını organize etmek. Belediye Başkanı tarafından konu hakkında bilgi sahibi belediye personeli arasından görevlendirilecek en az üç kişi ile Başkanlık Oluruyla gerçek veya tüzel kişilerden oluşacak yayın kurulu kararı doğrultusunda bahse konu yayınların basımını gerçekleştirmek, tanıtımını yapmak ve halka ulaştırılmasını sağlamak.

j) Konser, şenlik, festival, söyleşi, çalıştay, panel, sempozyum ile ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek, yarışma kurulu oluşturarak yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödül veya plaket vermek, dini ve ulusal bayramlarda etkinlikler düzenlemek, organizasyonları sağlamak ve katılımcılar ile ilişkileri koordine etmek.

k) Muğla’da yaşayan, kent adına önemli ve Muğla’ya katkıda bulunmuş kişilerin düğün, ölüm, doğum gibi önemli günlerini takip ederek, Belediyemizin bu kişiler ile sosyal ilişkilerini Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile yürütmek.

 l) Belediye hüküm ve tasarrufu altında olan alan ve mekânlarda ticari olmayan ve bilimsel çalışmalar dışında kalan ticari amaçlı yapılacak fotoğraf, video, film çekimi ve her türlü prodüksiyon izinlerini vermek ve yine bu mekanlarda duyurusu ve tanıtımı planlanan her türlü etkinlik görselinin onayını vermek.

 m) Belediyenin kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili tanıtım materyalleri yaptırmak.

n) Belediye Başkanlığına ait tüm birimlerin halka ilişkilerini organize etmek, gerektiğinde bağlı kuruluş ve iştiraklerin halkla ilişkiler birimleriyle koordineli çalışmak.

o) Belediye ile kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak ve bu kapsamda her türlü kitle iletişim araçlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sektörsel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşehrilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları, halk günleri, konserler, yemek organizasyonları, panel, söyleşi açık oturum gibi özel düzenlemeler yapmak.

ö) Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek ya da başka bir Daire Başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili Başkanlık Makamınca verilecek talimatları uygulamak.

p) Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanmasını sağlamak.

r) Başkanlık Makamının protokol ve tören hizmetlerini yürütmek.


Tel                  : 444 48 01
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          : info@mugla.bel.tr

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2024 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde

(Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) yapılacak olan Meclis Toplantısının bitimine müteakip,

MUSKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek olup;

09 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


09 Mayıs 2024 MUSKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Üyelerine Davet Metni için Tıklayınız.


09 Mayıs 2024 MUSKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.


Olağan Genel Kurul Gündemi için Tıklayınız.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait Akköprü  Hidroelektrik  Santrali Özelleştirme ihale İlanı metni için tıklayınız...

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Sayı    :

E-62472433-050.04-146420

19.01.2024

Konu  :

Olağanüstü Genel Kurul Karar Özetleri İlanı

 

 

DUYURU

 

        MUSKİ Olağanüstü Genel Kurulunun 11 Ocak 2024 Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam   Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 2560 sayılı     İSKİ Kanunu’nun 5. maddesi gereğince yapılan 2024 yılı Ocak Ayı Olağanüstü Toplantısında alınan ve 17.01.2024 tarihinde kesinleşen 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu Olağanüstü Genel Kurul Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda  aşağıda  sunulmuştur.
        Sayın halkımıza duyurulur. 

                                                                                                              Dr. Osman GÜRÜN
                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

 

Ek: 1 no'dan 6 no'ya kadar Olağanüstü Genel Kurul Karar Özetleri için tıklayınız.

2. Olağanüstü Genel Kurul Kararları için tıklayınız

3. Plan ve Bütçe Komisyon Raporları için tıklayınız.

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Sayı    : E-62472433-050.01.04-123205                                                                         22.08.2023
Konu  : Olağanüstü Genel Kurul Karar Özetleri İlanıDUYURU

        MUSKİ Olağanüstü Genel Kurulunun 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam  Merkezinde  (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun    5. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Ağustos Ayı Toplantısında alınan ve 16.08.2023 tarihinde kesinleşen 17, 18, 19, 20 no'lu Olağanüstü Genel Kurul Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda  aşağıda  sunulmuştur.
        Sayın halkımıza duyurulur.
                                                                                                                     Dr. Osman GÜRÜN
                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı


Ek: 17 no' dan 20 no' ya kadar Olağanüstü Genel Kurul Karar Özetleri (1 Sayfa) için tıklayınız...


Olağanüstü Genel Kurul kararları için tıklayınız... 


Plan Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız...Şartname için tıklayınız...

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

Sayı    : E-62472433-050.01.04-110678                                                                         22.05.2023
Konu  : Genel Kurul Karar Özetleri İlanıDUYURU

        MUSKİ Genel Kurulunun 11 Mayıs 2023 Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam  Merkezinde  (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun    5. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Mayıs Ayı Toplantısında alınan ve 17.05.2023 tarihinde kesinleşen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu Genel Kurul Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda  aşağıda  sunulmuştur.
        Sayın halkımıza duyurulur.
                                                                                                                     Dr. Osman GÜRÜN
                                                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek: 7 no' dan 16 no' ya kadar Genel Kurul Karar Özetleri (2 Sayfa) için tıklayınız...

Genel Kurul kararları için tıklayınız... 

Plan Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız...Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2023 Perşembe günü saat 11.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) yapılacak olan Meclis Toplantısının bitimine müteakip, MUSKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek olup; 11 Mayıs 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


11 Mayıs 2023 MUSKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Üyelerine Davet Metni için Tıklayınız.


11 Mayıs 2023 MUSKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru Metni için Tıklayınız.


Olağan Genel Kurul Gündemi için Tıklayınız.


MELSA Muğla El Sanatları San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazın açık teklif usulü ile 2 yıllığınına kiraya verilmesi ile ilgili ihale 31.03.2023 Cuma günü saat 14.00'de Şeyh Mh. Kocamustafendi Cd. 2/A Menteşe/MUĞLA adresinde bulunan MELSA Muğla El Sanatları Ltd. Şti.'nde İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

İhale metni için tıklayınız...

 


Çalışma alanı ilanı ve ilan tutanağı için tıklayınız... T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

22.02.2023

Sayı: E-62472433-050.01.04-98971

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Karar Özetleri İlanı 

DUYURU

MUSKİ Olağanüstü Genel Kurulunun 14 Şubat 2023 Salı günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 5. maddesi gereğince yapılan 2023 yılı Şubat Ayı Olağanüstü Toplantısında alınan ve 20.02.2023 tarihinde kesinleşen 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu Olağanüstü Kurul Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

Sayın halkımıza duyurulur. 


                                                                                                           Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                               Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ek: 1 no'dan 6 no'ya kadar Olağanüstü Genel Kurul Karar Özetleri (1 Sayfa) 

Olağanüstü Genel Kurul Kararları için tıklayınız... 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları için tıklayınız... 


Melsa Muğla El Sanatları San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazın ihalesi 22.02.2023 Çarşamba günü saat 14.00'de, MELSA Muğla El Sanatları Ltd. Şti'nde yapılacaktır. 

İhale metni için tıklayınız... 


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2023 Salı günü saat 14.00'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde  (Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) yapılacak olan Meclis Toplantısının bitimine müteakip, MUSKİ Şubat Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek olup; 14 Şubat 2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

14 Şubat 2023 MUSKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Üyelerine Davet Metni için tıklayınız...

14 Şubat 2023 MUSKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyuru Metni için tıklayınız...

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi için tıklayınız... 


Şartname için tıklayınız...

Mugla Metropolıtan Munıcıpalıty 4th Internatıonal Cartoon Contest Specıfıcatıon clıck for...
 


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

               İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 


Sayı: E-­62472433-­050.01.04­-88207

   6.12.2022       

Konu: Genel Kurul Karar Özetleri İlanı 


DUYURU

 MUSKİ Olağan Genel Kurulunun 24 Kasım 2022 Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 5. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Kasım Ayı Olağan II. Birleşim Toplantısında alınan ve 30.11.2022 tarihinde kesinleşen 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 nolu Genel Kurul Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek: 32 no' dan 39 no'ya kadar Genel Kurul Karar Özetleri (2 Sayfa)


Genel Kurul Kararları için tıklayınız... 


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları için tıklayınız...MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

               İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 


Sayı: E-­62472433-­050.01.04­-85580

   16.11.2022       

Konu: Genel Kurul Karar Özetleri İlanı 


DUYURU

 MUSKİ Olağan Genel Kurulunun 10 Kasım 2022 Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 5. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Kasım Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısında alınan ve 15.11.2022 tarihinde kesinleşen 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 nolu Genel Kurul Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

           Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                    Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek: 25 no'dan 31 no'ya kadar Genel Kurul Karar Özetleri (3 Sayfa) 

Genel Kurul Kararları için tıklayınız...
MUSKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı I. Birleşimi; 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 15.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) gerçekleştirilecek olan Meclis Toplantısının bitimine müteakip yapılacaktır. Gündem ve duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Sayın halkımıza duyurulur.


10 Kasım 2022 MUSKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı I. Birleşim Genel Kurul Üyelerine Davet Metni İçin tıklayınız...

10 Kasım 2022 MUSKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı I. Birleşim Halka Duyuru Metni İçin tıklayınız...


I. Birleşim Gündemi için tıklayınız...

Kutlama programı için tıklayınız...


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

                İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı


Sayı     : E-62472433-050.01.04-73899                                                                                                                     

Konu   : Genel Kurul Karar Özetleri İlanı


DUYURU

MUSKİ Olağanüstü Genel Kurulunun 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 5. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Olağaüstü Toplantısında alınan ve 31.08.2022 tarihinde kesinleşen 21,22,23 ve 24 nolu Genel Kurul Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                            Dr. Osman GÜRÜN 

                                                                                           Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ek: 21 no'dan 24 no'ya kadar Genel Kurul Karar özetleri (1 Sayfa) için tıklayınız...

Genel Kurul Kararları için tıklayınız...

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları için tıklayınız... 
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

                İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı


Sayı     : E-62472433-050.01.02-72497                                                                                                                         

Konu   : MUSKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Kurulumuz, 2022 yılı Ağustos ayı olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yazı ekinde sunulan gündemde yer alan konuları görüşmek üzere 25.08.2022 Perşembe günü saat 11.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) yapılacaktır.
Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                   Cumhur ÇOBAN 

                                                                                           Büyükşehir Belediye Başkanı V. 


Genel Kurul Gündemi için tıklayınız...

Davet Metni için tıklayınız...MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

                İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı


Sayı     : E-62472433-105.04-72596                                                                                                                        

Konu   : Genel Kurul Karar Özetleri İlanıMUSKİ Olağanüstü Genel Kurulunun 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 5. maddesi gereğince yapılan 2022 yılı Olağaüstü Toplantısında alınan ve 17.08.2022 tarihinde kesinleşen 18,19,20 nolu Genel Kurul Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
Sayın halkımıza duyurulur.

                                                                                                   Cumhur ÇOBAN 

                                                                                           Büyükşehir Belediye Başkanı V. 


Karar özetleri için tıklayınız...

Ek: 18,19,20 sayılı Genel Kurul Kararları için tıklayınız...Genel Kurul Gündemi için tıklayınız...

Davet Metni için tıklayınız...

Halka Duyuru için tıklayınız...5. Ulusal Fotoğraf Yarışması şartnamesi için tıklayınız... 

Karar No Konu Karar Özeti
8 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 2 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
9 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden hazırlanan, MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporunun; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Hürol ÖNDER, Biray TAŞKESİĞİ, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Yakup OTGÖZ, Özay TÜRKLER Vekili Mehmet Atalay AKMAN, Muhammet KARAKUŞ Vekili Hüseyin BÜYÜKOKUTAN ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Selim BAĞCIOĞLU ve İlhan ŞİMŞEK’ in 8 Ret oyu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Kamil CEYLAN’ ın 1 Çekimser oyuna karşılık (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve İYİ Parti Grubunun) 32 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince kabulüne Genel Kurulumuzca OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
10 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42 nci 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddelerindeki hükümler gereğince Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
11 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı Cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42 inci, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü , Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddelerindeki hükümler gereğince Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
12 Ek Ödenek MUSKİ Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihli ve 54 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları kapsamında elektrik, akaryakıt, kimyevi ürün, personel ve sıhhi tesisat alımlarının enflasyon oranları ve döviz kurundaki ani yükseliş sebebiyle artmasından dolayı bütçeye konulan ödeneğin yetersiz kalması sebebiyle ihtiyaç duyulan ek ödeneğin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile  Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
13 MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MUSKİ Yönetim Kurulunun 02.02.2022 tarihli ve 20 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
14 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Hizmet Tarifesi

MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.04.2022 tarihli ve 65 sayılı kararı ile tespit edilerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Hizmet Tarifesi” nin 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde  sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

2022 Hizmet Tarifesi eki için tıklayınız..

15 Yazılı Önerge Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz Hürol ÖNDER ve Selim BAĞCIOĞLU tarafından verilen yazılı önergenin 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
16 MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MUSKİ Yönetim Kurulunun 06.05.2022 tarih ve 70 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
17 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Mayıs ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Kemal ÖZYURT, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, Fehmi Selçuk EVCİ, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, Alim UZUNDEMİR, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Levent TOSUN, Beyhan AKCAN, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ ve Mustafa ŞAHBAZ’ın mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.1 Sayılı Karar; Gündem için tıklayınız...

2 Sayılı Karar; Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği pdf dosyası için tıklayınız...

2 Sayılı Karar eki pdf dosyası için tıklayınız... 

3 Sayılı Karar; İç Denetçi Kadro İhdası  pdf dosyası için tıklayınız... 

3 Sayılı Karar eki pdf dosyası için tıklayınız... 

4 Sayılı Karar; Norm Kadro İhdası pdf dosyası için tıklayınız...

4 Sayılı Karar Eki 1 pdf dosyası için tıklayınız...

4 Sayılı Karar Eki 2 pdf dosyası için tıklayınız...

5 Sayılı Karar; Tahsis pdf dosyası için tıklayınız... 

6 Sayılı Karar; Taşınmaz Devri pdf dosyası için tıklayınız... 

6 Sayılı Karar eki pdf dosyası için tıklayınız...

7 Sayılı Karar; Mazeretli pdf dosyası için tıklayınız...

 


Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Kurulu, 2022 yılı Mayıs ayı olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yazı ekinde sunulan gündemde yer alan konuları görüşmek üzere 25.05.2022 Çarşamba günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) yapılacaktır. 25 Mayıs 2022 tarihli MUSKİ Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

25 Mayıs 2022 MUSKİ Olağanüstü Genel Kurulu Meclis Üyelerine Davet Metni İçin tıklayınız... 

25 Mayıs 2022 MUSKİ Olağan Genel Kurulu Toplantısı Halka Duyuru Metni için tıklayınız...

Gündem için tıklayınız... Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) yapılacak olan Meclis Toplantısının bitimine müteakip, MUSKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek olup, 12 Mayıs 2022 tarihli MUSKİ Olağan Genel Kurulu ile ilgili duyuru metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


12 Mayıs 2022 MUSKİ Olağan Genel Kurulu Meclis Üyelerine Davet Metni İçin tıklayınız... 

12 Mayıs 2022 MUSKİ Olağan Genel Kurulu Toplantısı Halka Duyuru Metni için tıklayınız...

Gündem için tıklayınız... İlan metni için tıklayınız...


İhale metni için tıklayınız...


İlan tutanağı için tıklayınız... 


İlan tutanağı için tıklayınız... 


Ayrıntılar için tıklayınız...


Ayrıntılar için tıklayınız... 


Çalışma alanı için tıklayınız... 


37 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabulü pdf dosyası için tıklayınız... 

38 sayılı Karar; MUSKİ 2022 Yılı Performans Programı pdf dosyası için tıklayınız... 

39 sayılı Karar; MUSKİ 2022 Yılı Yatırım Programı pdf dosyası için tıklayınız... 

40 sayılı Karar; MUSKİ 2022 Yılı ile İzleyen İki Yılın Bütçe Tasarısı pdf dosyası için tıklayınız... 

41 sayılı Karar; Su ve Atıksu Satış Tarifesi ile Hizmet Tarifesi pdf dosyası için tıklayınız... 

42 sayılı Karar; Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı pdf dosyası için tıklayınız... 

43 sayılı Karar; Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılması pdf dosyası için tıklayınız... 


İhale iptal ilanı için tıklayınız..


İhale ilan metni için tıklayınız...


Genel Kurul Gündemi için tıklayınız..

Davet Metni için tıklayınız..

Halka Duyuru için tıklayınız..


İhale ilan metni için tıklayınız...


 • 22 sayılı Karar; Gündem Maddelerinin Kabulü pdf dosyası için tıklayınız...
 • 28 sayılı Karar; Geçici İşçi Çalıştırılması pdf dosyası için tıklayınız...
 • 29 sayılı Karar; Sosyal Denge Tazminatı pdf dosyası için tıklayınız...
 • 30 sayılı Karar; Norm Kadro pdf dosyası için tıklayınız...
 • 31 sayılı Karar; Taşınmaz Devri (Bodrum İlçesi,Yalıkavak Mah.) pdf dosyası için tıklayınız...
 • 32 sayılı Karar; Taşınmaz Devri (Milas İlçesi,Kızılcayıkık Mah.) pdf dosyası için tıklayınız...
 • 33 sayılı Karar; Tahsisin Kaldırılması ve Devir (Yatağan İlçesi,Konak Mah. ) pdf dosyası için tıklayınız...
 • 34 sayılı Karar; Tahsisin Kaldırılması ve Devir pdf dosyası için tıklayınız...
 • 35 sayılı Karar; Tahsis (Bodrum, Gökpınar Mah.) pdf dosyası için tıklayınız...
 • 36 sayılı Karar; Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılması pdf dosyası için tıklayınız...


İhale ilan metni için tıklayınız...


Genel Kurul Gündemi için tıklayınız..

Davet Metni için tıklayınız..

Halka Duyuru için tıklayınız..İlan metni için tıklayınız..

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM YARDIMI

Başvuru Genel Koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Muğla ili sınırlarında ikamet edip çocuğu üniversitede okuyan ailelerden 16-25 yaş aralığında lisans veya ön lisans öğrencisi olanlar
 • Çocuğu yurtiçindeki üniversitelerde örgün olarak yeni kayıt veya okuyor olanlar
 • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan haneler (Hanedeki kişi başı gelirin 1200.00 TL nin altında olması)

Başvuru Yapamayacak Aileler:

 • Çocuğu açık öğretim fakültelerinde okuyan aileler
 • Çocuğu uzaktan öğretim gören aileler
 • Çocuğu ücretli değişim programında bulunanlar
 • Öğrencisi 25 yaşından büyük aileler
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerin aileleri

İstenilecek Belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
 • Öğrenci belgesi (yeni öğrenciler için kayıt belgesi)
 • Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
 • Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
 • Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

BAŞVURU VE EVRAK TESLİM NOKTALARI

Menteşe: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Adres: Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Orhaniye Mah. Zihni Derin Cad. No:31 Menteşe

Telefon: 0 252 2129349

Bodrum: Konacık Hizmet Binası

Adres: Konacık Mah. Atatürk Bulvarı No:144 Bodrum

Telefon: 0 252 3164880

Milas: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Milas Birimi

Adres: Cumhuriyet Mah. Halilbey Bulvarı No:151/A Milas

Telefon: 0 252 5132886

Marmaris: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Marmaris Birimi

Adres: Armutalan Mah. Vatan Cad. No:28 Marmaris

Telefon: 0 252 4175774

Ortaca: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Ortaca Birimi

Adres: Beşköprü Mah. Atatürk Bulvarı No:100 Ortaca

Telefon:0 252 2844808

Fethiye: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Fethiye Birimi

Adres: Akarca Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:196/A Fethiye

Telefon: 0 252  6140440


Davet metni için tıklayınız..

Genel kurul gündemi için tıklayınız..

Halka duyuru için tıklayınız..


MİLAS

-Ören Mahallesi ve Kemerköy termik sahası boşaltılmıştır.

-Kemerköy termik sahası bahçesinde yanan ağaçlar söndürülmüştür. Santral içinde herhangi bir patlama olmamış ve çevreye herhangi bir kimyasal madde yayılmamıştır.

-Türkevleri, Bozalan, Fesleğen, Akçakaya ve Çökertme Mahallerindeki yangın yoğun şekilde devam etmekte olup bu mahalleler tahliye edilmiş ve yangına müdahale devam etmektedir.

-Yangın, Ören bantların bulunduğu kısımdan devam etmektedir. Ayrıca alevler Pınar, Dereköy, Kallem istikametinde ilerlemektedir.

-Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkiinde başlayan yangın stabil devam etmektedir.

-Ören Mahallesi, Fesleğen Mahallesi, Türkevleri mahallesi ve Kıyıkışlacık Mahallesi tahliye edilmiştir.

-Havadan ve Karadan söndürme ekiplerinin müdahalesi yoğun bir şekilde devam etmektedir.

 

*MENTEŞE

-Yörükoğlu Mahallesi Esentepe mevkiinde yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları yapılmaktadır.

-Muratlar ve Gazeller Mahallesi yangını kontrol altına alınmıştır.

-Yangın şuan bu bölgelerdeki evleri tehdit etmemekte, ancak meteorolojik koşulların değişme durumuna karşın tedbiren Yumaklı ve ikizce Mahalelleri tahliye edilmiştir.

 

*BODRUM

Bayır Mahallesi Gökpınar mevkiinde, Yeniköy, Mumcular, İçmeler, Gökpınar, Mazı, Kızılağaç Mahalleleri ve Çocuk Mezarlığı, Kisebükü Mevkilerinde ki yangınlar kontrol altına alınmış olup karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir.

 

*MARMARİS

-Orhaniye yerleşim yerleri yakınına kadar gelen yangın kontrol altına alındı. Şu an bir risk teşkil etmeyen yangında kontrollü bir şekilde soğutma işlemi devam etmektedir.

-Turgut Mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde soğutma çalışmaları devam etmektedir.

-Turunç Mahallesi ve yer yer Amos kısmında havadan ve karadan müdahale devam etmektedir.

-Hisarönü ve Değirmen Yanı’nda yangın kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Marmaris ilçesi İçmeler, Turgut Mahalleleri ve Orhaniye Mahallesi Keçibükü mevki önlem amaçlı tahliye edilmiştir.

Havadan ve karadan söndürme ekiplerimizin müdahalesi yoğun bir şekilde devam etmektedir.

 

*SEYDİKEMER

Arifler mahallesi yangını söndürülmüş olup, soğutma çalışması devam etmektedir.

Çökek mahallesinde kuzey doğu yamaçları ve vadisinde yangın devam etmektedir.

Çökek ve Dere Mahalleri tahliye edildi.

Söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam etmektedir.

 

*KÖYCEĞİZ

-Yangın, Yayla Mahallesine (Ağla) Gökçeovacık mevkiine doğru yangın devam etmekte ve müdahale devam etmektedir.

-Çayhisar Mahallesi Kabaçam mevkii yangını yanan bölgenin tersine dönüp Çayhisar yönünde devam ediyor.

-Pınar mahallesi Çayhisar, Kavacık Mevkiinde vatandaşlarımızın tahliyesi tamamlandı(hayvanları dahil), Mandıradibi, Ören, Akkaya ve Karayer mevkilerinde ise orman ekipleri ile birlikte söndürme ve soğutma devam ediyor.

-Yayla Mahallesine karadan müdahale sürerken, Zeytinalanı Mahallesi Harmandere, Daşdibi, Kıralan ile Pınarköy Topgözü Mevkiinde yangın devam etmektedir. Ayrıca Akhisar yolu açılıştır.

-Pınar Mahallesi Beşparmak dağı etekleri stabil olarak devam etmektedir.

-Kavacık ve Çayhisar Mahallesi bölgelerindeki vericilerin devre dışı kalmasıyla saat 02:00 den itibaren iletişimde sıkıntılar meydana gelebilmektedir.

-Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir yangın olayı meydana gelmemiştir.

Sazak Mahallesi ve Karayel yangın etkisinde olduğundan tahliye kararı verilmiştir.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir.

 

*KAVAKLIDERE

-Menteşe Mahallesi Yerküpe Mevkiinde ve Çatak Mahallesinin alt kısmında yangın devam etmektedir.

-Çamlıbel Mahallesinin alt ve üst kısımlarında yangın tehlikesi devam etmektedir.

-Menteşe ve Çatak Mahallerinden tahliye edilen vatandaşlar yangın yerleşim yerlerine tehdit etmediği için evlerine geri dönmeye başlamışlardır.

-Çamlıbel Mahallesi tahliye edilmiştir.

Havadan ve karadan müdahale devam etmektedir.


Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Karikatür Yarışmasında mansiyon ödülünü alan Zygmunt Zaradkiewicz adlı kişinin karikatürünün başka bir yarışmada ödül aldığı idaremizce tespit edilmiş olup, şartname gereği ödülü iptal edilmiştir. Jürimizin tekrardan değerlendirilmesi sonucunda Sarkis Paçacı'nın karikatürü mansiyon ödülünü almaya hak kazanmıştır.

( ZYGMUNT ZARADKİEWİCZ )( Mansiyon ödülü-Sarkis Paçacı - Türkiye )


Genel Kurul Gündemi için tıklayınız..

Davet Metni için tıklayınız..

Halka Duyuru için tıklayınız..Kınık Mahallesi Mülkiyet Listeleri için tıklayınız..

Seki Mahallesi Mülkiyet Listeleri için tıklayınız..

Temel Mahallesi Mülkiyet Listeleri için tıklayınız..

Kınık Mahallesi Parselasyon Planı için tıklayınız..

Seki Mahallesi Parselasyon Planı için tıklayınız..

Temel Mahallesi Parselasyon Planı için tıklayınız..


1- Gündem Maddelerinin Kabulü için tıklayınız..

2- MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği için tıklayınız..

3- MUSKİ Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği için tıklayınız..

4- Taşınmaz Devri (Milas İlçesi,Kazıklı Mah. ) için tıklayınız..

5- Taşınmaz Devri (Bodrum İlçesi,Bahçeyakası Mah. ) için tıklayınız..

6- Araç Devri için tıklayınız..

7- Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılması için tıklayınız..2019 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Müzik dalında seçilen ülkemizin tek şehri olan Kırşehir ilimizin
kültürel ve tarihi değerlerini yansıtan yöresel müzik anlayışının, evrensel müzik anlayışı ile birleştirilerek, şehrimize
özgü bir logo kazandırılması amacıyla ulusal çapta bir logo yarışması düzenlenecektir.
Müzik şehri Kırşehir Logo Tasarım Yarışmasına katılımın sağlanabilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının
ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ilişkin , şartname bilgilerine Kırşehir Belediye Başkanlığı'nın resmi internet
sitesi olan https://www.kirsehir.bel.tr/ adresinden ulaşılabilir.


2.Uluslararası Karikatür Yarışması şartnamesi için tıklayınız..

Click for the terms of the 2nd International Cartoon Competition
7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BÜYÜKSEHIR BELEDIYEMIZE VADESI 31.08.2020 TARIHINDEN ÖNCE OLAN BORÇLARINIZIN YAPILANDIRILMASI 31.01.2021 TARIHINE KADAR (KIRA BORÇLARI 31.03.2021) UZATILMISTIR. GELIRLER SUBE MÜDÜRLÜGÜMÜZE VEYA FETHIYE KARAÇULHA HALI , FETHIYE MERKEZ MUSKI, MARMARIS ARMUTALAN MUSKI VE BODRUM BITEZ HIZMET BINASINDA BULUNAN MASALARIMIZA SAHSEN BASVURUDA BULUNMANIZ GEREKMEKTEDIR.


Açıklama metni için tıklayınız...-

-


Fikri KADİROĞLU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü 

Tel                  : 444 48 01
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          : info@mugla.bel.tr