Geri Tüm Meclis Kararları

Komisyona Havale Edilenler

Komisyona Havale Gündem Konuları
5- Kavaklıdere Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
3Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
13- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 02/03/2017 tarih ve 31514194-841.02.06-967 sayılı yazısında belirtilen Büyükbaş Hayvan Kırkbayır Temizleme ve Paketleme Ücreti için uygulanacak ek fiyat tarifesinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
16- İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 207 ve 208 parsel numaralı toplam 55.222,96 m2 büyüklüğündeki teklif planlama alanına “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
17- İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
18- İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 217 nolu parseli içerisine alan toplam 26.530,78 m2 büyüklüğündeki teklif planlama alanına “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
20- Yatağan Belediye Meclisinin 2017 Mali Yılı Bütçesinde, ek ödenek verilmesine dair almış olduğu 02.03.2017 tarih ve 26 Nolu Meclis Kararının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
22- Seydikemer İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
23- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 433 sayılı kararıyla onaylanan, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 144 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın, Menteşe Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
24- İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kızılçırpı Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun 174 ada 23 parsel (Eski 174 ada 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller) ve 178 ada 14 parsel (Eski 178 ada 9, 10, 11, 12, 13 parseller) nolu kadastro parsellerinde kayıtlı toplam 143.693,65 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar üzerine toplam 6994 kW (6.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
25- Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, N20-C-13-A-2-C-3-B pafta, 1825 numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik meri Gülağzı Nazım İmar Planının N20-C-13-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
28- Seydikemer Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
29- İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Bozalan Mevkii, 218 ada 1 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyetteki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
30- Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi 500 ada 8 parsel sayılı taşınmazda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
31- Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi 500 ada 8 parsel sayılı taşınmazda “Yaşlı Bakımevi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
32- İlimiz, Fethiye İlçesi Uzunyurt Mahallesi, Kızılcakaya Mevkiinde bulunan, tapunun 176 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda “Sağlıklı Yaşam Tesis Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.