Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :86                              

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

           Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bir adet hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisinden alınması

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2015 tarih ve 82443048-050.01.02-2015-131 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

           Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet hizmet aracına ihtiyaç duyulmaktadır.

           Söz konusu aracın Devlet Malzeme Ofisinden alınması hususunda karar alınmak üzere, yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

           Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bir adet hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisi’nden alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.