Geri Tüm Duyurular

Kapalı ve Katlı Otopark Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

KAPALI VE KATLI OTOPARK RUHSATI İÇİN GEREKLİ  BELGELER

İSTENİLEN BELGELER

AÇIKLAMA / NEREDEN

TEMİN EDİLİR

1

Başvuru Beyan Formu

2

İlgili Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, Vergi Levhası, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf(şirket ise istenmez),

(Şirket ise İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi,)

3

Tapu ve Kira Kontratı. (Tapu güncel olacak)

4

İtfaiye Raporu

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan

5

Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır.

İlgili İlçe Belediyesinden

6

Güncel Adres Bilgisi.

İlgili İlçe Belediyesinden

7

Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olduğuna dair olumlu görüş yazısı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan

8

Karayolu geçiş izni.(gerekli işletmelerden)

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan

9

UKOME İzni.

10

MUSKİ ‘den Şehir Şebeke Suyuna bağlı olduğuna dair görüş veya güncel tarihli su faturası

MUSKİ’den

11

Muski Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı

12

Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacak.

13

Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır.

14

Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır.

15

Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir.

16

Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır.

17

Su ve diğer atıklar kanallara veya foseptik çukurlarına akıtılacaktır.

18

Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır.

19

Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir.