Geri Tüm Duyurular

Açık Otopark Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler


AÇIK OTOPARK RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İSTENİLEN BELGELER

AÇIKLAMA /

NEREDEN TEMİN EDİLİR

1

Başvuru Beyan Formu

2

İlgili Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, Vergi Levhası, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf(şirket ise istenmez),

(Şirket ise İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi,)  

3

Tapu ve Kira Kontratı. (Tapu güncel olacak)

4

Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat alınacaktır.

5

İtfaiye Raporu

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan

6

Güncel koordinatlı aplikasyonlu kadastral/imar çapı (durumu) bilgisi,

İlgili İlçe Belediyesinden

7

Konuyla ilgili yürürlükteki imar planı, plana ait onama bilgileri, plan hükümleri, yapılmış ise parselasyon planına (3194 sayılı İmar Kanununun 15,16 ve 18. madde uygulamaları) ait bilgi ve belgelerin 'aslı gibidir' örnekleri.

İlgili İlçe Belediyesinden

8

Bu alanda açık otopark faaliyetinde  bulunulmasında imar açısından sakınca olup olmadığına dair İlçe İmar Müdürlüğü görüşü

İlgili İlçe Belediyesinden

9

Açık Otoparkın kurulacağı yer için kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınmadığına dair belge

İlgili İlçe Belediyesinden

10

Güncel Adres Bilgisi. (İşyeri kapı numarası almış olacak.)

İlgili İlçe Belediyesinden

11

Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olduğuna dair olumlu görüş yazısı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan

12

Karayolu geçiş izni.(gerekli işletmelerden)

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan

13

UKOME İzni

14

Giriş - çıkış ve yerleşim planı gösterilen Vaziyet Planı

15

MUSKİ ‘den Şehir Şebeke Suyuna bağlı olduğuna dair görüş veya güncel tarihli su faturası

MUSKİ’den

Muski Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı

16

Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrik veya kolay taşınabilir bir malzemeden yapılacak olup, en az 9 m3 hacme sahip olacaktır.

17

Açık otopark alanının sınırının belirli olacak şekilde çevrili olması.

18

Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacak

19

Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.NOT:  *Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde,

            *Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin                

             veya maliklerin muvafakati olmadan,

             işletmeye devam edilemez.