Geri Tüm Duyurular

2. veya 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE VEYA İŞLETMESİNDE OLAN

2. veya  3. SINIF

GAYRİSIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu.
 2. Kira sözleşmesi, Yapı kullanım izin belgesi.
 3. Kat mülkiyetine tabi ise gerekli izin.
 4. İlgili oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, Vergi levhası, Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 5. Şirket ise İmza sirküleri,  Yetki belgesi, Ticari sicil gazetesi.
 6. İtfaiye raporu.
 7. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik - kimyasal analiz raporu ile MUSKİ'den abonelik sözleşmesi yapıldığına dair yazı. Şehir şebekesi bulunan yerlerde MUSKİ'den şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası.
 8. İlgili belediyeden güncel adres bilgisi.
 9. Çevre izni yazısı.(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)(Gerekli işletmelerden)
 10. ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi.(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)(Gerekli işletmelerden)
 11. Geçiş yolu izin belgesi. (Ulaşım Daire Başkanlığından)(Gerekli işletmelerden)
 12. 3 adet fotoğraf (Şirket ise istenmez.)
 13. Muski Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı.


*İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harcı ruhsat yazılma aşamasından ödenecektir.


Not: İşletmenin özelliğine göre bu bilgi ve belgelere ek bilgi ve belge istenebilir.