Geri Tüm Birimler

Yol Yapımı Bakım Şube Müdürlüğü

Erkan AKYOL

Yol Yapım Bakım Şube Müdür V. 

Özgeçmiş

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Mardin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde Makina İkmal Şefi olarak görev yaptı. 2005-2014 yılları arasında Muğla İl Özel İdaresinde Makina Mühendisi olarak görev yapmış, 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Muğla İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinde Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü Vekili olarak görevine devam etmektedir.

1977 yılında Elazığ’da doğdu.

Şube Müdürlüğü Görevleri ve Çalışma Alanı;

• İlgili Dairelerince kamulaştırma ve sair işlemleri tamamlanan Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, kavşak, refüj, tretuvar, sanat yapıları ve ana yolların inşai işleri ile mevcut ve kullanılmakta olanların yapım, bakım, onarımını yapmak veya yaptırmak,

• Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki yollarda kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarını yürütmek, gerekli malzeme ve araçların teminini sağlamak,

• Konkasör, asfalt üretim tesisi gibi tesisleri işletmek,

• Yapılacak işin kalitesini arttırmak ve maliyetini düşürmek için laboratuvarlar oluşturmak, zemin ile ilgili deneyler ile alt ve üst yapıda kullanılacak agrega, bitüm, beton gibi malzemelerin kalite kontrollerini yapmak veya yaptırmak,

• Yol alt yapılarında kullanılmak üzere gerekli malzeme ocaklarının her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

• Bünyesinde bulunan tüm sabit ve hareketli makine, araç, gereç ve ekipmanların durum listelerini güncel halde tutmak ve değişiklikleri Makine ve İkmal Şube Müdürlüğüne bildirmek,

Tel                          : 0 (252) 214 1096

Web                      : www.mugla.bel.tr

E-posta                 : ilkerarslan@mugla.bel.tr