Meclis Canlı

Emin MADRAN

Genel Sekreter Yardımcısı 


Özgeçmiş

1967 Yılında Yenipazar'da (Aydın) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hamzabali Köyünde tamamladıktan sonra, 1984 yılında Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini, 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünü bitirdi.

1986-1987 yıllarında 10 ay, Burdur'da Vural Harita Bürosunda Tekniker, 1987-1988 yıllarında 20 aylık süreler ile Silvan Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yaptı. 1988 yılında bu görevinden ayrılarak 3,5 yıl süreyle İstanbul'da Ayal  Müh. Mad. San. ve Tic. ltd. Şti.'de Tekniker olarak çalıştı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini bitirdi.

Aynı yıl Kulu Kadastro Müdürlüğünde Mühendis unvanı ile göreve başladı. 1998 yılında Kontrol Mühendisi, 1999 yılında Kadastro Müdürü oldu. 1999-2004 yılları arası Kulu Kadastro Müdürü,2004-2011 yılları arası Muğla Kadastro Müdürü, 2011-2013 yılarında Denizli Kadastro Müdürü, 2013-2014 yılarında Denizli Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde Kalite ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına 21 Nisan 2014 tarihinden naklen atandı. 21.04.2014-15.02.2017 tarihleri arasında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 23.05.2016 – 15.02.2017 tarihleri arası vekaleten, 15.02.2017 – 02.11.2022 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 18.03.2019 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü  Teknik Genel Sekreter Yardımcılığı görevine 02.11.2022 tarihinde atandı.

Kulu Kadastro Müdürü görevini yürüttüğü dönemde, Kulu Düden Gölü Kültür ve Sanat Festivalinin düzenlemesinde görev aldı. Dört yıl Festival Tertip Komitesi üyeliği, Festival Hazırlık Komitesinin bir yıl üyeliğini üç yıl Başkanlığını yaptı.

Halen Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı , İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V. olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tel                          : 0 (252) 214 1096

Web                      : www.mugla.bel.tr

E-posta                 : eminmadran@mugla.bel.tr

Aylin GİRAY

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

1972 yılında Kırklareli’nde doğan Aylin GİRAY, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul’da deniz deşarjları, atık yönetimi ve atık su arıtımı konularında özel sektörde çalıştıktan sonra, 1999 yılında Çevre Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğünde çevre mühendisi olarak göreve başladı. 2015 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Giray evli ve 2 çocuk annesidir.


Daire Başkanlığımızca;

  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu,
  • Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerdeki sorumluluk ve yetkilerimiz çerçevesinde;
  1. Çevrenin korunması,
  2. Geliştirilmesi,
  3. Çevre kirliliğinin önlenmesi,

amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Daire Başkanlığımız;

a) Çevre Şube Müdürlüğü

b) Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

c) Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü

d) Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü

e) İdari ve Mali İşler Şefliği

olmak üzere 4 Şube ve 1 Şeflikten oluşmaktadır.

Deniz YAŞAR

Fen İşleri Dairesi Başkanı

Özgeçmiş

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Kars Köy Hizmetleri il Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı.2005-2014 yılları arasında Muğla İl Özel İdaresinde çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Muğla İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinde Yapım İşleri İhale Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

1978 yılında Muğla’da doğdu. Bir çocuk annesidir.

Daire Başkanlığı Görevleri ve Genel Bilgileri


 


Tel : 0 252 214 07 00
Web : www.mugla.bel.tr
E-Posta : bt@mugla.bel.tr, bim@mugla.bel.tr

Deniz YAŞAR

Fen İşleri Dairesi Başkanı

Özgeçmiş

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Kars Köy Hizmetleri il Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı.2005-2014 yılları arasında Muğla İl Özel İdaresinde çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Muğla İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinde Yapım İşleri İhale Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

1978 yılında Muğla’da doğdu. Bir çocuk annesidir.


Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları;

a) Büyükşehir Belediyemizin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde, kavşak, refüj, tretuvar ve ana yolların inşai işleri ile mevcut ve kullanılmakta olanların bakım, onarım işlerini yürütmek,

b) İlgili Dairelerince planlanmış ve bütçelenmiş olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediyemizin görev alanında bulunan ve diğer Daire Başkanlıklarının ihtisas alanına giren her türlü Tarımsal ve Sulama Tesisleri, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü faaliyet alanına giren konular, Park ve Bahçe düzenlemeleri, her türlü Katı Atık Tesisleri hariç Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislere ait proje, inşaat ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek,

c) Alt yapı yatırım biriminin en üst yöneticisi olarak “Alt Yapı Yatırım Hesabı” ile ilgili “Harcama Yetkilisi” görevini yürütmek,

d) Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurulunca ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için, Daire Başkanlığının bütçesine konulan ödeneğin, “Alt Yapı Yatırım Hesabına” aktarılmasını sağlamak, kazı sonucu bozulan üst kaplama bakım ve onarımlarının İlçe Belediyeler eli ile yaptırılması halinde kazı gelirlerinin İlçe Belediyelerine aktarılması işlerini yürütmek,

e) Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek ya da başka bir Müdürlük veya Daire Başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili Başkanlık Makamınca verilecek talimatları uygulamak.

f) Daire Başkanlığına Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri Başkanlık Makamının emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,

Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan 6 Şube Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

-              Yol Yapım Bakım Şube Müdürlüğü

-              Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü

-              Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü

-              Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürlüğü

-              Etüt Proje Şube Müdürlüğü

-              Makine İkmal Şube Müdürlüğü

Tel                          : 0 (252) 214 1096

Web                      : www.mugla.bel.tr

E-posta                 : denizyasar@mugla.bel.tr

Emin MADRAN

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.


Özgeçmiş


1967 Yılında Yenipazar'da (Aydın) doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hamzabali Köyünde tamamladıktan sonra, 1984 yılında Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini, 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro Bölümünü bitirdi.

1986-1987 yıllarında 10 ay, Burdur'da Vural Harita Bürosunda Tekniker, 1987-1988 yıllarında 20 aylık süreler ile Silvan Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yaptı. 1988 yılında bu görevinden ayrılarak 3,5 yıl süreyle İstanbul'da Ayal  Müh. Mad. San. ve Tic. ltd. Şti.'de Tekniker olarak çalıştı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini bitirdi.

Aynı yıl Kulu Kadastro Müdürlüğünde Mühendis unvanı ile göreve başladı. 1998 yılında Kontrol Mühendisi, 1999 yılında Kadastro Müdürü oldu. 1999-2004 yılları arası Kulu Kadastro Müdürü,2004-2011 yılları arası Muğla Kadastro Müdürü, 2011-2013 yılarında Denizli Kadastro Müdürü, 2013-2014 yılarında Denizli Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde Kalite ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına 21 Nisan 2014 tarihinden naklen atandı. 21.04.2014-15.02.2017 tarihleri arasında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 23.05.2016 – 15.02.2017 tarihleri arası vekaleten, 15.02.2017 – 02.11.2022 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 18.03.2019 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü  Teknik Genel Sekreter Yardımcılığı görevine 02.11.2022 tarihinde atandı.

Kulu Kadastro Müdürü görevini yürüttüğü dönemde, Kulu Düden Gölü Kültür ve Sanat Festivalinin düzenlemesinde görev aldı. Dört yıl Festival Tertip Komitesi üyeliği, Festival Hazırlık Komitesinin bir yıl üyeliğini üç yıl Başkanlığını yaptı.

Halen Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı (Teknik), İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V. olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki ilçe belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak ile ilgili ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,

c) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek,

ç) Hazırlanan kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara      ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak veya konulacak yerleri belirlemek       konusunda gerektiğinde ilgili daire başkanlıklarına görüş vermek,

d) Coğrafî ve kent bilgi sistemleri konusunda çalışan diğer daire başkanlıkları ile koordineli olarak çalışmak

e) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, ettirmek.

f) Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek ya da başka bir müdürlük veya daire başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili

Başkanlık Makamınca verilecek talimatları uygulamak.


Emre TÜMER

Ulaşım Dairesi BaşkanıDaire Başkanlığında görev, yetki ve sorumluluklar,

1. Muğla ilinin kara ve demiryolu ile ilgili ulaşım özellik ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini, İlin ulaşım, toplu taşıma, otopark ve trafik hizmetleri ile ilgili temel planlama ilkelerinin belirlenmesini, nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde arazi kullanım kararları ile uyumlu bir şekilde Büyükşehir Ulaşım Ana Planı başta olmak üzere Muğla İlinin ulaşımına yön verecek etüd, uygulama planları ve projelerin hazırlamasını sağlamak, ilgili mercilerin onayına sunmak ve uygulamak/uygulatmak,

2. Muğla İlindeki ulaşım sistemlerinin hizmet kalitesini yükseltmek, ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın hız, çevre, konfor, güvenilirlik, güvenlik ve ücret unsurlarından oluşan hizmet kalitesini kamu yararına yönelik olarak yükselterek, toplu taşımaya öncelik verilmesini sağlayacak yasal tedbirleri almak/aldırmak,

3. Taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısını, toplu taşıma araçlarının zaman, sayı ve güzergâhlarını, toplu taşıma araçlarının durak yerlerini, kara ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin bilet, ücret ve tarifelerini belirlemek üzere çalışmalar yapmak/yaptırmak ve ilgili birimlerin onayına sunmak,

4. Tespit edilen yerlere sinyalizasyon sistemleri kurmak/kurdurmak, ihtiyaç duyulan yollarda trafik yatay ve düşey işaretlemelerini yapmak/yaptırmak, Trafik Denetleme Sistemlerini (TEDES) kurmak/kurdurmak, Büyükşehir Belediyesinin sınırları ve yetkisi içinde kalan karayollarının bir kısmını veya tamamını yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılması, hız limitlerinin düzenlenmesi, park edilecek yerler ile zaman, fiyat ve süresi ile araçların geliş ve gidiş yolları hakkında tespit ve tanzim yapmak, onay gerektiren konularda ilgili birimlere teklifte bulunmak,

5. Toplu taşıma aracı (kara-hava), raylı sistemler, trafik işaretlemeleri ve işaret levhaları, hat ve güzergâh, açık ve kapalı otopark alanları, parkomat, terminal işletmesi, ulaşım ile ilgili plan, ölçüm, eğitim, yardım gibi hizmetler ile ilgili temin yapmak,

6. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma, terminal ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği diğer tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

7. Muğla ilinin ulaşım veri tabanını hazırlatmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak,

8. Ulaşım ana planı hazırlanırken ilin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler üzerinde özen göstermek,

9. Tüm plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

10. Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, yaya öncelikli ve engelli ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler almak/aldırmak, bisiklet yol ağını genişletmek,

11. Görev alanı dâhilinde bulunan ulaşım hizmetleri ile ilgili izin ve ruhsatları vermek,

12. Ulaşım hizmetleri, trafik güvenliği, mevzuat değişiklikleri gibi ulaşım ile ilgili konularda hizmet içi eğitim programları ile yaya, sürücü ve öğrencilere yönelik trafik güvenliği seminerleri ve kampanyaları düzenlemek,

13. Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek yada başka bir müdürlük veya Daire Başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili Üst Yönetim tarafından verilecek olan yazılı talimatları uygulamak,

Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları,

1. Daire Başkanlığının harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, harcama yetkilisi olarak, bütçe ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapmak, gerektiğinde Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak/ yaptırmak,

2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip etmek.

3. Belirtilen yasal dayanaklar çerçevesinde; Daire Başkanlığının ve personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, çalışmaları kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek, ilgili mevzuata ve bu yönetmeliğe göre sorumluluklarını yerine getirmeyen personel hakkında gerekli işlemleri başlatmak ve yerine getirmek,

4. Daire Başkanlığı Bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işlerine ait şartnameleri, maliyet hesaplarını hazırlatmak.

5. Daire Başkanlığının sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili ücret, tarife önerilerini ilgili Daire Başkanlığına göndermek ve Meclis tarafından kabul edilen “Belediye Gelirleri Tarifeleri”ni uygulamak,

6. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulunu toplamak, f)Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

7. Personelin özlük işleri ile ilgili evraklarını incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak,

8. Personelin iş seyahatlerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan iş seyahatleri ile ilgili işlemleri takip etmek,

9. Personelin her hangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirlemek, 

Tel                  : 0 (252) 212 6441

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : emretumer@mugla.bel.tr