Geri Tüm Birimler

Çevre Şube Müdürlüğü

Aylin AYDIN ERTOP

Çevre Şube Müdür V.


Özgeçmiş

1984 yılında Muğla ili Milas ilçesi doğumlu olan Aylin AYDIN ERTOP, İlk ve orta öğrenimini İlimiz Milas ilçesinde tamamlayarak, 2003 yılında Milas Anadolu lisesinden ve akabinde 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında Bodrumda deniz suyu arıtma sistemleri üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışma hayatına başlamıştır. Ardından 2010 yılında İlimiz Bodrum ilçesinde bulunan mülga Bitez Belediyesinde çevre mühendisi olarak göreve başlamış ve 20014 yılına kadar gürültü kontrolü, arıtma tesisi ve çevre birimi sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında Çevre Şube Müdürü Vekili olarak görevini yürütmektedir.  

Çevre Şube Müdürlüğünce;

 • 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği,
 • Çevre Kanunu,
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,
 • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

çerçevesinde;

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Dalaman, Datça, Menteşe, Yatağan, Ula, Kavaklıdere, Köyceğiz ve Seydikemer İlçelerimizde verilen Gürültü Konulu Yetki Devrine istinaden Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültü kirliliği şikayet denetimleri, gürültü kirliliğine sebep olanlar hakkında idari yaptırım uygulanması,
 2. Canlı müzik yayın iznine esas Büyükşehir Belediyemize sunulan Çevresel Gürültü seviye Değerlendirme Raporunun incelenerek ilgili ilçe Belediyelerine görüş verilmesi,
 3. Büyükşehir Belediyemiz Mülkiyetinde veya İşletmesinde Olan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Müesseseleri için Canlı Müzik Yayın İzini Belgesinin verilmesi,
 4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve Gemilerden Atıkların Alınması ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamında deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması,
 5. Çevre kirliliği yaratan faaliyetlerle ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilerek denetlenmesi,
 6. Deniz araçlarından kaynaklı atıkların kabul edildiği atık kabul tesislerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun işletilmesi, atık yönetim planlarının hazırlanması ve yenilenmesi,
 7. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kirliliğin önlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 8. Çevre bilincini geliştirmek, çevre ve halk sağlığının önemini vurgulayıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
 9. Mevzuat ve teknik yenilikler çerçevesinde AR-GE çalışmalarının yürütülmesi,

iş ve işlemleri yürütülmektedir.