Geri Tüm Meclis Kararları

Bodrum Yarımadasına Özgü Kültürel Yöntemlerin Belirlenerek Yaygınlaştırılması projesi

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :355                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                  

KONUSU:

         Ortağı olduğumuz Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesinde Bodrum Yarımadasına Özgü Kültürel Yöntemlerin Belirlenerek Yaygınlaştırılması projesinin Güney Ege Kalkınma Ajansının 2016  Doğrudan Faaliyet Desteği Programına Dahil Olabilmesi İçin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (a) fıkrası, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin (f) ek fıkrası  uyarınca görüşülmesi       

         Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 85625357-301.03-1868 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.