{slide=MEZARLIK GELİRLERİ}

MEZARLIK GELİRLERİ (KDV DAHİL)

(TL)

1- Tek kişilik mezar yeri ücreti

130,00

2- 2 kişilik mezar yeri ücreti

290,00

3- Yeni mezarlık 2 no.lu adadaki 16 parsel tek kişilik mezar yeri olarak ayrılmış olup,tek kişilik mezar ücreti  

     
130,00

4- Belediye sınırları dışına yapılacak olan cenaze naklinin  1 km.si (gidiş saate dahil dönüş saate dahil değildir.)   

         
1,70

5- Yeni mezarlık1 no.lu adadaki 16 no.lu parseldeki tek kişilik yere fakir ve kimsesiz olduğuna zabıta ve emlak servisince tespit edilenlerden yer ve cenaze defin ücreti alınmaz.

{/slide}

{slide=HUZUREVİ ÜCRETİ}

HUZUREVİ ÜCRETİ :

 - Huzurevinde kalma ücreti kişi başı aylık

160,00

{slide=İLAÇLAMA ÜCRETLERİ} 

İLAÇLAMA ÜCRETLERİ    :

1- Belediye sınırları ve mücavir alan  içinde belediyenin asli görevi olan ilaçlanacak yerlerin dışında özel ilaçlanma istenilen yerlerden

    a) 100 metrekareye kadar olan konutlardan  

80,00

    b) Birden fazla daire bulunduran;

        - 4 konuta kadar (her konut için)

65,00

        - 5 konut ve fazlası (Her konut için)

60,00

{/slide}

{slide=İTFAİYE HİZMETLERİ GELİRLERİ}

İTFAİYE HİZMETLERİ GELİRLERİ (KDV DAHİL)

1- Tek baca temizleme ücreti

40,00

2- Kalorifer bacası temizleme ücreti

80,00

3- Apartman kapısı açma ücreti

80,00

4- Eğitim seminer geliri 1saati (1 grup en fazla 12 kişi)

160,00

5- Belediyemiz tankeri ile şehir içi bir tanker su

100,00

6-Su tankeri şahsa ait ise suyun 1 tonu

2,10

7- Kaloriferli apartman bacasının temizlik kontrol ücreti

20,00

8- İlan Reklam Vergisi tarifesinin 15 inci madde 3 üncü bendinden belirtilen cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair  maddeler  için asma indirme ücreti m2  üzerinden

         10,00

{/slide}

{slide=MİNİBÜS KOOPERATİFLERİ YILLIK ABONMAN VE RUHSAT ÜCRETİ}

MİNİBÜS KOOPERATİFLERİ YILLIK ABONMAN VE RUHSAT ÜCRETİ

- Öğrenci servisleri, özel servisler, kurum servisleri v.b

      a) Minibüs

710,00

      b) Midibüs

890,00

      c) Otobüs

1.535,00

-Servislerden alınacak ücretler ruhsat alım aşamasında peşin olarak tahsil edilir.

-Öğrenci servisleri yaz tatili ve sömestre tatili düşülerek 8,5 ay üzerinden  tahakkuk ettirilir.

{/slide}

{slide=YÜK NAKLİ ARAÇLARI ŞEHİRİÇİ GİRİŞ İZİN BELGESİ ÜCRETİ}

YÜK NAKLİ ARAÇLARI ŞEHİRİÇİ GİRİŞ İZİN BELGESİ ÜCRETİ (KDV DAHİL)

 Şehiriçine Giriş yapan Kargo,Nakliye ve Gıda Dağıtımı Yapan Araçlardan Yük Nakli Araçları Şehriçi Giriş ve Dağıtım İzin Belgesi Ücreti

      İstiap Haddi 1000 kg.’a  kadar olanlardan

400,00

      İstiap Haddi 1001 – 2000  kg. arası

800,00

      İstiap Haddi 2001 – 3500  kg. arası

1.200,00

{/slide}

{slide=SULAMA SUYU ÜCRET TARİFESİ}

SULAMA SUYU ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)

1- Sulama suyunun zirai amaçla kullanılması halinde 1 saati

60,00

2- Zirai amaç dışında kullanılması (sanayi v.b.) halinde     1 saati

153,00

{/slide}

{slide=VİDANJÖR ÜCRETİ}

VİDANJÖR ÜCRETİ (KDV HARİÇ)

Şehir içi vidanjör ücretinin bir seferi;

a) Traktör

47,50

b) Kamyon

90,00

{/slide}

{slide=İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMA ÜCRETİ}

İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMA ÜCRETİ (KDV HARİÇ)

1- Kompresörün bir saatlik çalışma ücreti

115,00

2- Yükleyicinin bir saatlik çalışma ücreti

115,00

3- Dozerin bir saatlik çalışma ücreti

295,00

4- Ekskavatörün bir saatlik çalışma ücreti

250,00

5- Taşınır sahne kira ücreti 1 günlük

1.895,00

- Sahnenin kurulması, sökülmesi ve taşıma işlemi belediyemize aittir.

- Kamyon, traktör gibi taşıyıcı araçların kiralanması durumunda uzaklığına göre sefer ücretinin tespitinde belediye encümeni yetkilidir.    

 - Gidiş saate dahil, dönüş saate dahil değildir.

{/slide}

{slide=PARKE TAŞI SATIŞ ÜCRETİ}

PARKE TAŞI SATIŞ ÜCRETİ (KDV HARİÇ)

1- 8 cm.lik parke taşının m2  birim fiyatı

27,50

2- 10 cm.lik parke taşının m2 birim fiyatı

35,00

3- 70 cm.lik bordür taşının adet fiyatı

9,00

4- Çim röfüş bordürü 1 adet

15,00

5- Çim bordürü 1 adet

7,40

6-  Oval kaldırım bordürü

7,40

{/slide}

{slide=ANONS ÜCRETLERİ}

ANONS ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ)

1- Yayın cihazıyla yapılan ve elli kelimeye kadar yapılan ilanlardan;

     a) Mevlüt ilanları

9,00

b) Resmi daireler, banka  kooperatif ve şirket ilanlarından

       65,00

c) Halk tarafından yapılan ilanlardan

21,00

         - 50 kelimeden sonra her kelime için

0,47

2- Müzikli bant yayınlarından

    a) 5 dakikaya kadar

60,00

    b) 5 dakikadan sonra her dakika için

3,80

3- Savcılıktan izin alınarak seçim dolayısıyla yapılan konuşmaların 1 dakikası için

    10,50

{/slide}

{slide=SES DÜZENİ SİSTEMİ}

SES DÜZENİ SİSTEMİ (2x2200 Watt)

Belediyemize ait ses düzeni ise;

   a) Belediyemiz kültür merkezinde kullanılırsa günlük

138,00

   b) Şehir içinde kullanılırsa günlük

170,00

   c) Şehir dışında kullanılırsa günlük

380,00

{/slide}

{slide=BELEDİYE TOPTANCI HAL GELİRLERİ}

BELEDİYE TOPTANCI HAL GELİRLERİ

552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci Maddesi ve bu maddeye dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Belediyemizce çıkarılan “Toptancı Halinin  Yönetim ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre tahsil edilir.

1- Toptancı Halinde tahsis sahibi yanına ortak alırsa

15.900,00

2- Toptancı halinde bulunan dükkanların  devir işlemlerinden

26.500,00

- Toptancı halinde tahsis sahiplerinin hastalanmaları halinde bunları sağlık raporu ile belgelendirmeleri durumunda, yasal 1 inci derecedeki varislerden  birine     devretmeleri durumunda  devir ücreti alınmaz.

 3- Toptancı hal yer tahsis ücreti

27.305,00

  4- Toptancı Halinin yönetim ve işleyişi hakkında yönetmeliğin 25 inci maddesine göre belediyece yapılan tahsislerde işyeri tahsis edilen şahıslardan tahsis ücretinden  ayrı olarak günlük metre karesinden

        0,17

5- Tahsis sahiplerinin yıllık asgari toplam satış miktarı 300 tondan az olamaz.

6-Üretici satış yerlerinde üreticilerin satabilecekleri mal miktarları; 

 - Kilo ile yapılan satışlarda    100 kg. 

 - Tane ile yapılan satışlarda   150  adet

 - Bağ ile yapılan satışlarda 50 bağdan az olamaz.

7- Toptancı halinde yeni tahsis sahibinden teminat  olarak

6.360,00

8- Toptancı hallerde satılan malların toptan satış bedelinin %2 si belediye payı olarak tahsil edilir.   

{/slide}

{slide=BELEDİYE KANTARI TARTI GELİRİ}

BELEDİYE KANTARI TARTI GELİRİ (KDV DAHİL)

1- 1 tona kadar olan araçlardan

2,35

2- Traktör – kamyonet türü araçlardan

3,40

3- Kamyonlardan

7,00

4- Ağır tonajlı kamyonlardan (Tır tanker v.b.)

7,50

{/slide}

{slide=ÇEŞİTLİ GELİRLER}

ÇEŞİTLİ GELİRLER (KDV DAHİL)

TALEP HALİNDE TAHSİL EDİLİR. (5393 Sayılı Belediye Kanunun
18/f  maddesi gereğince)

1- İmar planı değişikliği ücreti (Müracaat anında alınır.)

425,00

2- İnşaatı yerinde inceleme ücreti (her bağımsız bölüm için bir defa)

37,00

3- Basılı evrak ücreti

37,00

4- Müteahhitlik kayıt ücreti (Her yıl için)

1,325,00

5- Mühendisler için meslek kayıt ücreti (Her yıl için)

140,00

6- Sürveyanlar için kayıt ücreti (Her yıl için)

105,00

7- Fotoğraf ve suret tasdik ücreti 1 adedi

         10,50

8- Kullanma izin aşamasında talep halinde plan, projenin ozalitinin verilmesi durumunda ozalitin m2’sinden  tetkik ücreti 

2,10

9- Toprak – temel – ısı yalıtım vize ücreti

74,00

10- İmar durum belgesi ücreti

100,00

11- İmar dosyası inceleme ücreti

26,50

12- TUS taahhütnamesi ücreti

42,50

{/slide}

{slide=UYGULAMASI TALEP EDİLEN HARİTA TEKNİK BELGE ÖRNEKLERİ ÜCRETLERİ}

UYGULAMASI TALEP EDİLEN HARİTA TEKNİK BELGE ÖRNEKLERİ ÜCRETLERİ

1- Poligon koordine özeti ve röper kroki

16,00

2- Bir paftanın köşe koordinatları

16,00

3- İmar ada köşe koordinatları

21,00

4- Ölçü krokisi

21,00

5- Nirengi koordine özeti ve röper kroki 

26,50

NOT : Dairede fotokopi veya ozalit imkanı  bulunmadığı taktirde masraflar ilgili kişice karşılanmak suretiyle daire dışında yaptırılır ve yukarıdaki ücretlerin %70‘i alınır.

{/slide}

{slide=HARFİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI}

HARFİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI (KDV DAHİL)

Hafriyat ve yıkıntı atıkları ile ilgili olarak Akkaya Köyü Sarı Otluk mevkiinde bulunan Çöp Toplama Alanına dökülmesi için yer gösterilmesi, ruhsat aşamasında çıkabilecek yıkıntı ve kazı miktarının proje üzerinden, gereken hallerde ise yerinde bakılarak 1 m3’ü 0,60 TL.den hesaplanacak miktar üzerinden ödeme yaptırılmasından sonra ruhsat işlemlerinin yapılması.

0,63

{/slide}

{slide=YER TAHSİS ÜCRETİ}

YER TAHSİS ÜCRETİ

1- TEDAŞ Müessesesinin Anonim Şirket olması ve belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içersinde yapmış olduğu elektrik dağıtımından kazanç elde etmesi nedeniyle Belediyemize ait arsa ve arazi üzerinde bulunan elektrik direkleri  ve trafo yerlerinin kamulaştırma  yapmadan kullanılan yerlerden yer tahsis ücreti alınır.

    a) Elektrik direkleri aylık bir adedinden

65,00

    b-Üzerinde trafo bulunan elektrik direklerinden aylık 1 adedinden

     85,00

    c) Bina olarak yer alan trafolardan aylık bir  adedinden

653,00

2- Günlük reklam ve tanıtım amacıyla gelen araç v.b.

    a) Şahıslardan

89,00

    b) Şirketlerden

180,00

{/slide}

{slide=PAZAR YERLERİ YILLIK TAHSİS ÜCRETİ MANAVLAR}

 PAZAR YERLERİ YILLIK TAHSİS ÜCRETİ MANAVLAR

1- Açık Pazar yerinde kapalı alanda her gün satış yapan    sabit manavlardan

    1.650,00

2- Haftada bir kez gelen manavlardan

    a) Açık Pazar yerinde açık alanda satış yapanlardan yıllık

795,00

    b) Açık Pazar yerinde kapalı alanda satış yapanlardan

1.060,00

{/slide}

{slide=MANİFATURA, AYAKKABI, GİYİM, BUJİTERİ V.B. LERİ}

MANİFATURA, AYAKKABI, GİYİM, BUJİTERİ V.B. LERİ

1- Kurşunlu Caddesi, Kocahan sokak yıllık

1.850,00

2- Saburhane Mevkii (Karamuğla Caddesi)    Karamuğla Caddesinin 2 kısma ayrılması

a) 1 inci kısım Orgeneral Mustafa Muğlalı Cadde civarı        Pirinççiler Sokağa kadar)

     1.480,00

 b) 2 inci kısım Pirinççiler Sokaktan Saburhane meydanına kadar olan kısım

  I- Pirinççiler sokağın başlangıcı (Saburhaneye giderken sol taraf 16 ıncı parsel-sağ taraf 13 üncü parsel dahil)

1.350,00

   II- Saburhane meydanı son parsel (sağ ve sol taraflar  42 inci parseller) olarak belirlenmesi ve aradaki farkın arada kalan parsellere pirinççiler sokaktan başlayarak  azaltarak belli oranlarda yansıtılması.

      
850,00

3- Eski toptancı hali arkası

    Eski toptancı hali arkasının 2 kısma ayrılması.        

a-1 inci kısım:Cumhuriyet İlköğretim Okulunun yan tarafındaki kısım

850,00

b- 2 inci kısım Kocamustafendi caddesinden başlayan ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu yan tarafındaki sokağa kadar olan kısım ( 1 no.lu parselden 31 no.lu parsel dahil)

I- Cadde üzerinde bulunan esnaflardan (1 no.lu parsel) yıllık

 1.750,00

II- 31 no.lu parsel yıllık

1.400,00

olarak belirlenmesi ve aradaki farkın arada kalan parsellere caddeden başlayarak azaltılarak belli  oranlarda yansıtılması.

4- Zahire pazarı iç kısmı ve Pazar camii sokak

800,00

5- Naipler Sokak ve Kocamustafendi İlköğretim Okulu arka sokaklar

 1.100,00

{/slide}

{slide=AKYOL PAZARI}

AKYOL PAZARI

1- Ayakkabı, manifatura, hırdavat v.b. yıllık

850,00

2- Manav, kuru gıda v.b. yıllık

     a) Kapalı alan

900,00

     b) Açık alan

635,00

{/slide}

{slide=İLAN REKLAM VERGİSİ}

İLAN REKLAM VERGİSİ

1- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan her çeşit  levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların m2 sinden

        
35,00

2- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık olarak

    
27,00

3- Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

                          
10,00

4-Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2  için yıllık

52,00

5- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için    

0,25

6- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afiş ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,50

7- İlan Reklam yayınlamak amacıyla (Meydan, cadde,sokak,yeşil alan, bina cephesi, bahçe duvarı, arsa, arazi ve Ticari araçlar içine) takılan elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile yapılacak olan sabit ilan ve reklamların m2’sinden  (Yıllık)

150,00

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesi gereği vergi tarifesin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda yarım hesaplamalarda yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye tamamlanır.    

b) Herhangi bir yüzeye asılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin  kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe ayrı ayrı nazara alınır.

d) Vergi tarifesinin 1, 2, 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3 ve 6 ıncı bendinde  belirtilen ilan ve reklamların süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır.6 ayı geçen süreler 1 yıl,  hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ıncı bentlerinde yer alan ve çok  nüsha olarak basılan  ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç   nüsha olarak  basıldığı ayrıca belirlenir.         

f) İlan ve reklam vergisi ödenmeden yapılan ilan ve reklamlarda, vergi yüzde 50 fazlasıyla alınır.    

NOT : İlan  reklam vergisinin 3 üncü maddesinde yazılı İlan reklam tarifesinin uygulanması sırasında bez afiş veya sair maddelerin asılıp indirilmesi belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılırsa  itfaiye Hizmetleri Gelirlerinin 5 inci maddesine  göre ücret tahsil edilir.

{/slide}

{slide=EĞLENCE VERGİSİ}

EĞLENCE VERGİSİ

Biletle girilmesi zorunlu olmayan;

1 -Bilardo ve masa futbolu salonlarından günlük

6,00

2 -Dansing, taverna, kabare,diskotek ve bar’lardan günlük

10,50

3 -Pavyon, Gazino ve Gece Kulüplerinden günlük

60,00

     Belediyemizden, Kanun ve Yönetmelikler gereğince canlı müzik (elektronik yükselticiler kullanarak) izni verilen;

4- Müzikli : Çay bahçeleri, İçkili veya içkisiz lokantalar, Birahaneler, İçkili veya içkisiz kafeteryalar, İçkili veya içkisiz kafeler ve kafebarlardan günlük

5,25

{/slide}

{slide=İŞGAL HARCI}

İŞGAL HARCI

1- 52 inci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı   işgallerde beher metrekare için günde

1,80

2- 52 inci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

    a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

2,50

    b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

5,00

3- 52 inci maddenin (3) bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

1,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2,50

4- Belediye zabıtası tarafından uygun görülmesi şartıyla bakkal, market gibi işyerleri önüne konulan dondurma Dolaplarının m2 sinden  günlük

                             1,20

5- Sezonluk gelerek satış yapan çiçekçi, fidancı ve benzerlerinden  günlük   m2  sinden günlük    

        2,50

6- Belediye zabıtası tarafından uygun görülmesi şartıyla işyerinin  önünü sürekli işgal edenlerden beher m 2 sinden günlük 

0,60

{/slide}

{slide=TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI}

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

1- Yufkacı, pideci, simitçiler, manavlar, fırınlar, balıkçılar

90,00

2- Tavuk, meşrubat, süt ve süt ürünleri satış yerleri

130,00

3- Kafeterya, birahane, pastaneler oyun salonları

225,00

4- Petrol, LPG akaryakıt istasyonları

450,00

5- Toptancı hal yazıhane ve ardiyeler

225,00

6- Garaj yazıhane ve işletmeleri

225,00

7- Taksi durakları

95,00

8- Büfeler

195,00

9- Düğün Salonları (Düğün yapılan içkili lokantalar dahil)

530,00

10-Sauna- Zayıflama ve masaj salonları

265,00

11- Diğer İşyerleri

140,00

{/slide}

{slide=İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI}

İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84 üncü maddesinde çeşitli harçlar adı altında yer alan işyeri açma izni harcının metrekaresinden

           1,00

{/slide}

{slide=OTOPARK ÜCRET TARİFESİ}

 OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

0-30 Dakika arası

0,50

0-1 saat arası

1,00

0-2 saat arası

2,50

0-4 saat arası

3,50

0-6 saat arası

5,00

0-8 saat arası

6,00

0-12 saat arası

8,00

0-24 saat arası

12,00

Kayıp Bilet

12,00

Aylık Abone ücreti

130,00

{/slide}

 

Yukarı