MEZARLIK GELİRLERİ (KDV DAHİL)

2013 YILI  (TL)

1- Tek kişilik mezar yeri ücreti

143,00

2- 2 kişilik mezar yeri ücreti

319,00

3- Belediye sınırları dışına yapılacak olan cenaze naklinin  1 km.si (gidiş saate dahil dönüş saate dahil değildir.)   

2,00

   

 HUZUREVİ ÜCRETİ :

 

 - Huzurevinde kalma ücreti kişi başı aylık

190,00

   

İLAÇLAMA ÜCRETLERİ    :

 

1- Belediye sınırları ve mücavir alan  içinde belediyenin asli görevi olan ilaçlanacak yerlerin dışında özel ilaçlanma istenilen yerlerden

 

    a) Tek Daire veya  konutlardan  

95,00

    b) Birden fazla daire bulunduran;

 

        - 4 Daireye kadar (Her daire için)

        70,00

        - 5 Daire ve fazlası (Her daire için)

        65,00

   

MEZBAHA TARİFESİ (KDV DAHİL)

 

1- Belediyemiz mezbahasında kesilen 1 (bir adet);

 

Büyükbaş Hayvan

 

   - Büyükbaş hayvan kesim ücreti

85,00

   - Toplu kesimlerde şahıs veya firmalardan bir defada (bir günde)

 

  80-100 Adet (Baş) sığır keserse birim fiyatı                                        

        50,00

  I- Pirinççiler sokağın başlangıcı (Saburhaneye           giderken sol taraf 16 ıncı parsel-sağ taraf 13 üncü parsel dahil)

2.285,00

   II- Saburhane meydanı son parsel (sağ ve sol taraflar  42 inci parseller)                          olarak belirlenmesi ve aradaki farkın arada kalan parsellere pirinççiler sokaktan başlayarak  azaltarak belli oranlarda yansıtılması.

1.745,00

3- Eski toptancı hali arkası

 

    Eski toptancı hali arkasının 2 kısma ayrılması.        

 

a- 1 inci kısım : Cumhuriyet İlköğretim Okulunun yan tarafındaki kısım

1.745,00

b- 2 inci kısım Kocamustafendi caddesinden başlayan ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu yan tarafındaki sokağa kadar olan kısım ( 1 no.lu parselden 31 no.lu parsel dahil)

2.340,00

I- Cadde üzerinde bulunan esnaflardan (1 no.lu parsel) yıllık

2.715,00

II- 31 no.lu parsel yıllık

2.340,00

olarak belirlenmesi ve aradaki farkın arada kalan parsellere caddeden başlayarak azaltılarak belli  oranlarda yansıtılması.

 

4- Zahire pazarı içkısmı ve Pazarcamii sokak

1.690,00

5-Naipler Sokak ve Kocamustafendi İlköğretim Okulu arka sokaklar

   2.015,00

   

AKYOL PAZARI

 

1- Ayakkabı, manifatura, hırdavat v.b. yıllık

1.745,00

2- Manav, kuru gıda v.b. yıllık

 

      a) Kapalı alan

1.800,00

      b) Açık alan

1.515,00

   

KÖTEKLİ PAZARI

 

1- Ayakkabı, manifatura, hırdavat v.b. yıllık

1.500,00

 2- Manav, kuru gıda v.b. yıllık

 

a) Kapalı alan

1.500,00

      b) Açık alan

1.250,00

      Kötekli Pazarı Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu mahallede olduğundan Üniversitede öğrenim  olmadığı Haziran-Eylül döneminde Pazar kurulmadığından bu dönemde pazaryeri tahsis ücreti alınmaması.

 

 ÜRETİCİ PAZARI

 

1- 12 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Pazaryerleri hakkındaki  Yönetmeliğin 15.Maddesi 2.Bendi gereğince Pazaryerlerinde satış yapan üreticilerden alınacak tahsis ücreti 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifedeki en alt orandan hesaplanır. m2

0,50

      Pazaryerlerinden alınan tahsis ücreti haftalara bölünerek   tahsil edilir.

 
   

İLAN REKLAM VERGİSİ

 

1- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan her çeşit  levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların m2 sinden (Mülkiyeti belediyemize ait olan arsa ve arazilere tahsis edilecek her bir ilan reklam unsuru için, ilan reklam vergisi tutarında yer işgaliye bedeli alınır.)

40,00

2- Motorlu taşıt araçlarının içine konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık olarak

20,00

3- Cadde, sokak ve yaya kaldırımların üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyette ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10,00

4-Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık         (Mülkiyeti belediyemize ait olan arsa ve arazilere tahsis edilecek her bir ilan reklam unsuru için, ilan reklam vergisi tutarında yer işgaliye bedeli alınır.)

60,00

5- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için    

0,25

6- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afiş ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,50

7- İlan Reklam yayınlamak amacıyla araçlara takılan veya özel mülke ve umuma ait olan yerlerde (meydan, cadde, yeşil ve ticari alanlarda, açık havada elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile (LED pano vb) toplu işyeri tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve reklamlardan M2’sinden (Yıllık)

150,00

8- Bina dış cephesine yapılacak olan poster, pano, boyama, resim baskı, dijital baskı, afiş, yazı v.b. reklam faaliyetlerinin m2’sinden (yıllık)

65,00

9- Motorlu taşıt araçlarının dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden yıllık olarak

40,00

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesi gereği vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara  uyulur.

 

a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda yarım hesaplamalarda yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye tamamlanır.    

 

b) Herhangi bir yüzeye asılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin  kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

 

c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe ayrı ayrı nazara alınır.

 

d) Vergi tarifesinin 1, 2, 4, 7, 8 ve 9’uncu bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3 ve 6 ıncı bendinde  belirtilen ilan ve reklamların süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl,  hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

 

e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ıncı bentlerinde yer alan ve çok  nüsha olarak basılan  ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç   nüsha olarak  basıldığı ayrıca belirlenir.         

 

f) İlan ve reklam vergisi ödenmeden yapılan ilan ve reklamlarda, vergi yüzde 50 fazlasıyla alınır.    

 

g) Ticari araçlarada reklam uygulama

 

     Yetki Belgesi Ücreti

100,00

     İzin Belgesi Ücreti

100,00

h) İzinsiz Yapıştırılan Afiş Temizleme Ücreti (m2)

50,00

NOT : İlan  reklam vergisinin 3 üncü maddesinde yazılı İlan reklam tarifesinin uygulanması sırasında bez afiş veya sair maddelerin asılıp indirilmesi belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılırsa  itfaiye Hizmetleri Gelirlerinin 8 inci maddesine  göre ücret tahsil edilir.

 
   

EĞLENCE VERGİSİ

 

Biletle girilmesi zorunlu olmayan;

 

1 –Bilardo, Bovling ve masa futbolu salonlarından günlük

7,00

2 -Dansing,taverna,kabare,diskotek ve bar’lardan günlük

12,00

3 – Pavyon, Gazino ve Gece Kulüplerinden günlük

70,00

Belediyemizden, Kanun ve Yönetmelikler gereğince canlı müzik (elektronik yükselticiler kullanarak) izni verilen;

 

4- Müzikli : Çay Bahçeleri,İçkili ve İçkisiz lokantalar,Birahaneler,İçkili ve İçkisiz Kafeteryalar,İçkili veya İçkisiz kafeler ve kafebarlardan günlük

6,50

5- Lunaparklardan günlük

15,00

6- Canlı Müzik İzin Belgesi

100,00

7- Gürültü Ölçme Ücreti

50,00

   

İŞGAL HARCI

 

1- 52 inci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı   işgallerde beher metrekare için günde

2,20

2- 52 inci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

 

    a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

2,50

    b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

5,00

3- 52 inci maddenin (3) bendinde yazılı işgallerde

 

a) Her taşıttan beher saat için

1,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2,50

4- Belediye zabıtası tarafından uygun görülmesi şartıyla bakkal, market gibi işyerleri önüne konulan dondurma Dolaplarının m2 sinden  günlük

1,50

5- Sezonluk gelerek satış yapan çiçekçi, fidancı ve benzerlerinden  günlük   m2  sinden günlük   

2,50

6- Belediye zabıtası tarafından uygun görülmesi şartıyla işyerinin  önünü sürekli işgal edenlerden beher m 2 sinden  günlük 

0,65

7- Ankasörlü v.b. Telefon İşgaliye Ücreti (Yıllık)

100,00

8- Banka ATM  (Yıllık)

9.100,00

9- BAZ İstasyonları, TV vericileri (Haberleşme Hizmeti Ekipmanları) işgaliye ücreti (Yıllık)

10.850,00

   

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

 

1- Yufkacı, pideci, simitçiler, manavlar, fırınlar

110,00

2- Tavuk, meşrubat, süt ve süt ürünleri satış yerleri,su ve tüp bayileri ve balıkçılar

155,00

3- Kafeterya, birahane, pastaneler oyun salonları ve internet kafeler

270,00

4- Petrol, LPG akaryakıt istasyonları

550,00

5- Toptancı hal yazıhane ve ardiyeler

270,00

6- Garaj yazıhane ve işletmeleri

270,00

7- Taksi durakları

115,00

8- Büfe, Bakkal ve Kantinler

230,00

9-Düğün Salonları (Düğün yapılan içkili       lokantalar dahil) Gazino Diskotek,Bar ve Pavyonlar

630,00

10-Sauna-Zayıflama ve Masaj Salonları

315,00

11-Oto Galeri,Cep Telefonu Aksesuar ve Kontur,Bilgisayar ve Elektronik Cihaz Ticareti,Dayanıklı Tüketim Malları Ticareti, Küçük Ev Aletleri Ticareti ve Züccaciye Satışı, Halı Mobilya Satıcıları, Marketler ve Gıda Pazarı, Kuru Yemiş ve Baharatçı, odun  Kömür Satıcıları

275,00

12-Yerel Market Zincirleri, Kuruyemiş ve Baharatçı Zincirleri ve Sarraflar

440,00

13-Dersaneler

550,00

14-Alışveriş Merkezlerindeki İşyerleri ve Ulusal Elektronik Satış Mağazaları

660,00

15-Spor Giyim Mağazaları, Konfeksiyoncu, Tuhafiye, Kuaför ve Çiçekçiler 

275,00

16-Şans Oyunları Bayileri

330,00

17-Kurs, Etüt Merkezleri ve Kırtasiyeler

275,00

18-Ulusal Market Zincirleri, Oto Showroomları

800,00

19- Fabrikalar

800,00

20-Diğer İşyerleri

165,00

   

İTFAİYE HİZMETLERİ GELİRLERİ(KDV DAHİL)

 

1- Tek baca temizleme ücreti

60,00

2- Kalorifer bacası temizleme ücreti

130,00

3- Apartman kapısı açma ücreti

100,00

4- Eğitim seminer geliri 1saati (1 grup en fazla 12 kişi)

350,00

5-Belediyemiz tankeri ile şehiriçi bir tanker su

125,00

6-Su tankeri şahsa ait ise suyun 1 tonu

2,36

7- Kaloriferli apartman bacasının temizlik kontrol ücreti

40,00

8- İlan Reklam Vergisi tarifesinin 15 inci madde 3 üncü bendinden belirtilen cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair  maddeler  için asma indirme ücreti müzerinden

13,00

9- Motopomp ile su boşaltma ücreti (1 saati)

100,00

10- Havai fişek atımı sırasında arazöz talep ücreti

180,00

11- Baca Temizleme işi yapmak isteyen firmalara yeterlilik belgesi ücreti yıllık 1 defa

1.000,00

Yukarı