ARA

Milas İlçesi Güllük Mahallesi 244 Ada, 9 Parsel (Eski 1197 Parsel) 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.


Yayınlanma Tarihi: 27.3.2017